၀ါက်၌ စကားလံုး ျမႇဳပ္ေရးျခင္း

စကားလံုး ျမႇဳပ္ေရးတဲ့ ၀ါက် ဖဲြ႕စည္းပံုမ်ိဳးက ေန႔စဥ္သံုး ေျပာစကားေတြမွာ မရွိမျဖစ္တဲ့ လကၡဏာေတြ ျဖစ္တယ္။ အဲဒါေတြရဲ႕ စည္းမ်ဥ္းသက္မွတ္ခ်က္၊ ဆက္ႏြယ္ေလ့လာမႈေတြဟာ နည္းပါးေနေသးတယ္။ စကားလံုးျမႇဳပ္ေရးျခင္းကုိ တစ္ခါတစ္ရံမွာ `ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း´၊ `အက်ဥ္းခ်ံဳးျခင္း´ ႏွင့္ `အစ စကားလံုး ဖြဲ႕စည္းျခင္း´ ေတြနဲ႔လည္း ဆက္စပ္ ေလ့လာႏုိင္တယ္။

စကားလံုး ေလွ်ာ့ခ် ဖြဲ႕စည္းျခင္း (Reduction) ဆိုတာ `ဥေဒါင္း´ ကို `ေဒါင္း´ လို႔ ေျပာၾကသလို ၊ `သရက္အပင္´ ကုိ `သရက္ပင္´ လုိ႔ ေျပာၾကတယ္။
အက်ဥ္းခ်ံဳျခင္း (Contraction) ဆိုတာ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ကို `ၫႊန္ခ်ဳပ္´ လို႔ ေျပာၾကသလို၊ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနကို `စီးပြားကူးသန္း´ လို႔ ေျပာၾကသလို၊ ျပည္ေထာင္စု ႀကံခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအသင္းကို `ျပည္ခုိင္ၿဖိဳး´ လို႔ ေျပာၾကတယ္။
အစ စကားလံုး ဖြဲ႕စည္းျခင္း (Abbreviation) ဆိုတာ အစ စကားလံုးေတြကို ယူၿပီး ဖြဲ႕စည္းျခင္းကို ေခၚတယ္။ ျမန္မာမီးရထားကို `မမ´ လို႔ ေခၚၾကသလို လူ၀င္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရး ကုိ `လ၀က´ လို႔ ေျပာၾကသလုိမ်ိဳး ပါ။

သဒၵါ အစိတ္အပုိင္း ျမႇဳပ္ေရးျခင္းဟာ သတင္း အခ်က္အလက္ ေပးတဲ့ အခါမ်ိဳးမွာ အေရးႀကီး အခ်က္အလက္ အေပၚ ဗဟိုျပဳ ေရးရတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေျပာခ်င္တာကို အတတ္ႏုိင္ဆံုး တိုတိုေတာင္းေတာင္းနဲ႔ ထိထိမိမိ ေဖာ္ျပႏုိင္ဖို႔ အေထာက္အကူ ျပဳေလ့ရွိတယ္။ မွတ္စုလုိက္ေရးျခင္း၊ သတင္းစာေၾကျငာ ေရးနည္းေရးဟန္၊ ေၾကးနန္း အေရးအသား၊ သတိေပး တားျမစ္ခ်က္ စတဲ့ ေနရာေတြမွာ စကားလံုး ျမႇဳပ္ေရးျခင္းကို အမ်ားဆံုး ေတြ႕ရတယ္။ စကား ျမႇဳပ္ေရးတဲ့ဟန္က အေရးထက္ အေျပာမွာ ပုိၿပီး ထူးထူးျခားျခား သံုးတာကို ေတြ႕ရတယ္။ အျပန္အလွန္ ေျပာစကားေတြ မ်ားတာေၾကာင့္ မလိုအပ္ဘဲ ထပ္တလဲလဲ ေျပာေနရမွာကို ေရွာင္ခ်င္တဲ့အတြက္ သံုးၾကတယ္။

ျမန္မာဘာသာ စကားရဲ႕ ၀ါက်ေတြမွာ သဒၵါ အစိတ္အပိုင္း ျမႇဳပ္ၿပီး ေရးဟန္ (၄) မ်ိဳး ရွိပါတယ္။ (၁) ၀ိဘက္ျမႇဳပ္ေရးဟန္၊ (၂) နာမ္ျမႇဳပ္ေရးဟန္၊ (၃) ႀကိယာျမႇဳပ္ေရးဟန္ နဲ႔ (၄) ၀ါက်ခြဲျမႇဳပ္ေရးဟန္ ေတြ ျဖစ္တယ္။

၀ိဘတ္ျမႇဳပ္ေရးဟန္ ျမန္မာ ဘာသာစကားဟာ ၀ိဘတ္ကုိ အေျချပဳၿပီး ေျပာဆို ေရးသားရတဲ့ ဘာသာစကား ျဖစ္တယ္။ နာမ္၀ိဘတ္ေတြ၊ ႀကိယာ၀ိဘတ္ေတြဟာ နာမ္၊ ႀကိယာေတြရဲ႕ တာ၀န္ကုိ ေ၀ဖန္ ပိုင္းျခားျပတဲ့ စကားလံုး ျဖစ္တယ္။

(က) ကတၱား၀ိဘတ္ (က၊ သည္) ကို ျမႇဳပ္၍ ေရးျခင္း

 • သူကလည္း ကၽြန္ေတာ့္ကို ကူညီတယ္။
 • သူ(–)လည္း ကၽြန္ေတာ့္ကို ကူညီတယ္။
 • သူသည္ေျပးသည္။
 • သူ(–)ေျပးသည္။

(ခ) ကံ၀ိဘတ္ (ကို) ကို ျမႇဳပ္၍ ေရးျခင္း

 • ေဖေဖက သတင္းစာကုိ ဖတ္ေနတယ္။
 • ေဖေဖက သတင္းစာ(–) ဖတ္ေနတယ္။
 • ပန္းကို မခူးရ။
 • ပန္း(–) မခူးရ။
 • လမ္းကို ျပင္ေနသည္။
 • လမ္း(–) ျပင္ေနသည္။

(ဂ) ေရွး႐ႈရာျပ ၀ိဘတ္ (သို႔) ကို ျမႇဳပ္၍ ေရးျခင္း

 • မနက္ျဖန္ ေတာင္ႀကီးသို႔ သြားမည္။
 • မနက္ျဖန္ ေတာင္ႀကီး(–) သြားမည္။

(ဃ) ၀ါက် အဆံုးသတ္ ၀ိဘတ္မ်ား ျဖစ္တဲ့ ႀကိယာ၀ိဘတ္ (သည္၊ တယ္) ကို ျမႇဳပ္၍ ေရးျခင္း
သိပၸံေမာင္၀ရဲ႕ စကားေျပေတြမွာ အမ်ားဆံုး ေတြ႕ရတယ္။

 • ရြာသူႀကီး သေဘၤာဆိုက္ရာသို႔ ေျပး၍ ဆင္းသြား(–)။
 • အတြင္းသို႔ ၀င္ၾကည့္ၾက(–)။

နာမ္ျမႇဳပ္ေရးဟန္ နာမ္ပုဒ္ေတြကို ျမႇဳပ္ထားေပမယ့္ မူလ အဓိပၸါယ္ မပ်က္၊ ရွင္းလင္းမႈလည္း ရွိတယ္။ နာမ္ပုဒ္ ျမႇဳပ္တဲ့ေနရာမွာ ဦးေဆာင္နာမ္ပုဒ္၊ ကတၱားပုဒ္နဲ႔ ကံပုဒ္ေတြကုိ ျမႇဳပ္ေရးေလ့ ရွိတယ္။

(က) ဦးေဆာင္နာမ္ပုဒ္ကို ျမႇဳပ္၍ ေရးျခင္း
ပါ၀ါမ်က္မွန္ပဲ လုပ္လုပ္၊ ေနကာမ်က္မွန္ပဲ လုပ္လုပ္။
ပါ၀ါ (—) ပဲ လုပ္လုပ္၊ ေနကာ (—) ပဲ လုပ္လုပ္။

(ခ) ကတၱားပုဒ္ကို ျမႇဳပ္၍ ေရးျခင္း

 • (–) အ၀တ္ကို ကန္ေပါင္ေပၚ၌ မေလွ်ာ္ရ။
 • (–) သြားၾကစို႔။
 • (–) ဘယ္မွာ ေနသလဲ။

(ဂ) အမွီ၀ါက်ခြဲႏွင့္ အမွီခံ၀ါက်တို႔၌ ကတၱားပုဒ္ႏွင့္ ကံပုဒ္တို႔ကုိ ျမႇဳပ္၍ ေရးျခင္း

 • (ကားသမားတုိ႔သည္) ကားကုိရပ္ကာ ကားသမားတုိ႔သည္ ဆိုင္၌ ထမင္း ၀င္စားၾကသည္။ (အမွီ ၀ါက်ခြဲ ကတၱား ျမႇဳပ္ျခင္း)
 • ကားသမားတုိ႔သည္ ကားကုိရပ္ကာ (ကားသမားတုိ႔သည္) ဆိုင္၌ ထမင္း ၀င္စားၾကသည္။ (အမွီခံ ၀ါက်ခြဲ ကတၱား ျမႇဳပ္ျခင္း)
 • ဆရာက (ေက်ာင္းသားမ်ားကို) ဂ႐ုတစိုက္ သင္သျဖင့္ ေက်ာင္းသားမ်ား အားလံုး စာေမးပြဲ ေအာင္ၾကသည္။ (အမွီ ၀ါက်ခြဲ ကံျမႇဳပ္ျခင္း)

(ဃ) စကားစဥ္ ေျပာဆိုရာ၌ လည္းေကာင္း၊ အေမးအေျဖ ျပဳရာ၌ လည္းေကာင္း ကတၱားပုဒ္ကို ျမႇဳပ္၍ ေရးျခင္း

 • ကၽြန္ေတာ့္ ကေလးေတြက အားကစား မ်ိဳးစံု ကစားၾကတယ္ေလ။ (—) ႏွစ္ေယာက္စလံုး သိပ္ သန္မာတာပဲ။
 • မင္း ဘယ္မွာ ေနသလဲ။ (—) ရန္ကုန္မွာပဲ ေနတယ္။

ႀကိယာပုဒ္ ျမႇဳပ္ေရးဟန္

(က) `ျဖစ္သည္´ ဟူေသာ ႀကိယာကုိ ျမႇဳပ္၍ ေရးျခင္း

 • သူက ဆရာ၀န္ (—) ေပါ႔။
 • မင္းက ဘယ္သူ (—) လဲ။

(ခ) ေနရာကုိ ေဖာ္ျပရာ၌ ႀကိယာကို ျမႇဳပ္၍ ေရးျခင္း

 • မင္းက အခု ဘယ္မွာေနလဲ။ ကၽြန္ေတာ္အခု ရန္ကုန္မွာ (—) ပါ။
 • ဘယ္သြားမလို႔လဲ။ ၿမိဳ႕ကုိ (—) ပါ။

(ဂ) ေမးခြန္းမ်ားကို ေျဖသည့္အခါ၌ လုိရင္းပုဒ္ကုိသာ ထည့္၍ ႀကိယာ ျမႇဳပ္ေရးျခင္း

 • စားၿပီးၿပီလားေဟ့။ ဟုတ္ကဲ့ (—) ၿပီးပါၿပီ။
 • ဘာလို႔ ေနာက္က်ေနတာလဲ။ မိုးေၾကာင့္ (—) ေပါ႔။

၀ါက်ခြဲျမႇဳပ္ေရးဟန္ ၀ါက်ေရာကို ဖြဲ႕စည္းတဲ့အခါမွာ အမွီ၀ါက်ခြဲေတြနဲ႔ အမွီခံ ၀ါက်ခြဲေတြကို ၀ါက်ခြဲ အဆက္ေတြနဲ႔ ေပါင္းစပ္ဖြဲ႕စည္း ထားပါတယ္။ စကားစဥ္ ဆက္စပ္မႈနဲ႔ အျပန္အလွန္ ေျပာစကားေတြမွာ ႀကိဳတင္ သက္ေရာက္မႈေတြ ရွိတဲ့အတြက္ ၀ါက်ေရာေတြမွာ `အမွီ ၀ါက်ခြဲ´ ေတြကို ျမႇဳပ္ေလ့ရွိတယ္။

ဥပမာ – ဘာလို႔ သံုးေယာက္စာပဲ ခ်က္ထားရတာလဲ။ ေမာင္ေမာင္လည္း ညစာစားမွာပဲ မဟုတ္လား။
အဟုတ္လား။ (—–) သူ ကၽြန္ေတာ့္ကုိ ေျပာမထားဘူး။
(ေမာင္ေမာင္လည္း ညစာစားမယ္လို႔) ဆိုတဲ့ အမွီ ၀ါက်ခြဲကို ျမႇဳပ္ၿပီး ေျပာထားတာပါ။

အေပၚမွာ ရွိတဲ့ စာပိုဒ္ေတြဟာ စုိးႏုိင္ (ကထိက၊ ေဒါက္တာ၊ ျမန္မာစာဌာန၊ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္) ရဲ႕ စာတမ္းျဖစ္တဲ့ `ျမန္မာ ဘာသာစကားရွိ ၀ါက်တြင္း သဒၵါ အစိတ္အပုိင္းမ်ား ျမႇဳပ္ေရးဟန္´ ကို အေရးႀကီးတဲ့ အပိုင္းပဲ ျဖတ္ၿပီး တင္ျပထားတာပါ။ သိသင့္ သိထုိက္တဲ့ ျမန္မာဘာသာ စကားဆိုင္ရာ ဗဟုသုတ ေတြမို႔ အားလံုးကို သိေစခ်င္တဲ့ ေစတနာနဲ႔ တင္ျပလုိက္ပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး မွတ္တမ္းတင္တဲ့ သေဘာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ အက်ိဳးရွိမယ္လို႔လည္း ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။


Zoom In Your Life

အကယ္၍ မျမင္ရဘူး ဆိုရင္ျဖင့္ ဒီလင့္ခ္ေလးကုိ ႏွိပ္ၿပီး ၾကည့္ႏုိင္ပါတယ္။

Human beings are such small creatures, aren’t they ?
So don’t be too calculative on everything,
Treasure every moment, do what you wish to do ….
Broaden your view, broaden your mind,
Don’t worry on something bothering you,
Do treasure your life, live safely and peacefully,
Always be happy to welcome the coming of the new day ….. look at the sun shines …


လိမ္တယ္ ညာတယ္

ၿပီးခဲ့တဲ့ ပို႔စ္ထဲမွာ ညာတာနဲ႔ လိမ္တာ ေျပာရင္းနဲ႔ ဒီ ပို႔စ္ေလးကုိ ေရးမယ္လို႔ မေန႔ကတည္းက က်ိန္းထားတာ။ လိမ္တယ္၊ ညာတယ္၊ ေပြလိမ္႐ႈပ္တယ္ ဆိုတာကုိ စဥ္းစားမိေတာ့ ဖတ္ခဲ့ဖူးတဲ့ စာအုပ္ ႏွစ္အုပ္ကုိ သြားသတိရတယ္။ ဒါနဲ႔ မနက္က အဲဒီ စာအုပ္ေတြ ျပန္ေမႊရွာလိုက္ၿပီး ျပန္ဖတ္လိုက္တယ္။ စာအုပ္က စိတ္ပညာအေၾကာင္း ေရးထားတာ။ သာမန္ အသိပညာ ရွိတဲ့လူေတြ ဖတ္ႏုိင္ေအာင္ ေရးထားတယ္။ အဲဒီ အထဲမွာ လိမ္တာ ညာတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေဆာင္းပါး တစ္ပုဒ္ အေနနဲ႔ ေရးထားတယ္။ အဲဒီ ေဆာင္းပါးကုိ က်ေနာ္ ျပန္ ကုိးကားၿပီး နည္းနည္းေလး တင္ျပခ်င္လို႔ပါ။

က်ေနာ္ ငယ္ငယ္ကတည္းက ကိုယ့္ကုိ လာညာရင္ သိပ္မုန္းပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ လူ႔ဘ၀ လမ္းခရီးမွာ ဘယ္သူေတြ မညာဘဲ လမ္းခရီးကုိ သြားႏုိင္ၾကသလဲလို႔ ေမးလာရင္ ဘယ္သူမွ မရွိပါဘူး .. ေနာ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း က်ေနာ္ မညာတတ္ေပမယ့္ အလိမ္အေခါက္ ကေလးကေတာ့ အေတာ္ ကၽြမ္းသား။ တစ္ခါတစ္ေလမွာ အမွန္ကို ေျပာလုိ႔ အဆင္မေျပတဲ့ အခ်ိန္မွာ အဲဒီ အမွန္ကို မေျပာေတာ့ဘဲ တစ္ျခားဆင္တူ မွန္တာ တစ္ခုကုိ အစားထုိး ေျပာရတယ္။ ဥပမာ က်ေနာ္ ၁၀ တန္း ေက်ာင္းသားဘ၀က အတန္းထဲက ေကာင္မေလး တစ္ေယာက္အိမ္ေရွ႕ သြား၀ုိက္ခ်င္တယ္။ အျပင္ထြက္ေတာ့ အေမက ဘယ္သြားမလဲလို႔ ေမးတယ္။ က်ေနာ္ ဒီကိစၥမွာ အမွန္အတိုင္း ဘယ္ေျပာျပလို႔ ျဖစ္မလဲေနာ္။ ဒါေပမယ့္ က်ေနာ္ မညာခ်င္ဘူးေလ။ ဒီေတာ့ က်ေနာ္ သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္ရဲ႕ နာမည္ကို အလြဲသံုးစား လုပ္ရတယ္။ ျမတ္ကိုဆီ သြားမလို႔ပါလို႔ အေမ့ကုိ ေျပာရတယ္။ ဒါနဲ႔ က်ေနာ္ ညာေျပာတယ္ မျဖစ္ေအာင္ အရင္ဆံုး ျမတ္ကို ဆီကုိ သြားတယ္။ အဲဒီမွာ ၁၅ မိနစ္ေလာက္ ေနၿပီးမွ ေကာင္မေလးအိမ္ဘက္ သြားတယ္။ ကဲ … အခုကိစၥမွာ က်ေနာ္ ညာခဲ့တယ္လို႔ ေျပာမလား။ လိမ္ခဲ့တယ္လို႔ ေျပာမလား။ တကယ္တမ္း က်ေနာ္ အေမ့ကို အမွန္အတိုင္း ေျပာခဲ့တာပါ။ ဒါေပမယ့္ ဒီထက္ မွန္တာတစ္ခုကုိ ေျပာဖို႔ ခ်န္ခဲ့တယ္ေလ။ က်ေနာ္ အေမ့ကုိ မညာခဲ့ဖူးဘူး။ ဒါေပမယ့္ ဒီလုိ လုပ္ခဲ့တာေတြေတာ့ အပံုလုိက္ႀကီးပါ။

အခု လူ႕ေလာကထဲ ႐ံုးကန္လာရေတာ့ ပိုဆိုးလာတယ္။ အမွန္အတိုင္း ေျပာလို႔ မျဖစ္တဲ့ အေျခအေနေတြ ပိုမ်ားလာတယ္။ အဆိုးဆံုးက ကိုယ့္ကုိ ညာတဲ့လူေတြ ပုိမ်ားလာတယ္။ ဒီထက္ ပိုဆိုးတာက ငယ္ငယ္က ညာရင္ အမ်ားဆံုး ကိုယ့္အက်ိဳး အတြက္ပဲ။ အခုေတာ့ သူမ်ား အက်ိဳး ပ်က္စီးေၾကာင္းေတြပါ ပါလာတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ ကိုယ့္နားကပ္ၿပီး ေျပာေနတဲ့ စကားေတြ ထဲမွာ ဘယ္ဟာေတြက အမွန္ေတြ ဘယ္ဟာေတြက အမွားေတြ ဆိုတာကို က်ေနာ္တို႔ ဘယ္လိုလုပ္ သိႏုိင္မလဲ။ လူတစ္ေယာက္ ညာေနတယ္ ဆုိတာကိုေကာ ဘာေတြကို ၾကည့္ၿပီး သိေအာင္လုပ္မလဲ။ ဒီ ေဆာင္းပါး အတုိေလးကို ဖတ္ၾကည့္လိုက္ပါ။ ဒါဆို အနည္းဆံုး ညာေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ လူေတြ ဘာလုပ္တတ္သလဲ ဆိုတာ အၾကမ္းဖ်င္းေတာ့ သိႏိုင္မယ္။ ကဲ ဖတ္ၾကည့္ပါဦး။

ပထမဆံုး အေနနဲ႔ Microexpression ဆိုတဲ့ အခ်က္ကို သတိျပဳရပါလိမ့္မယ္။ Microexpression ဆုိတာကေတာ့ လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ တစ္ဒဂၤ မ်က္ႏွာ အမူအရာဟာ တစ္စကၠန္႔ေလး (တစ္စကၠန္႔ရဲ႕ ဆယ္ပံုပံု တစ္ပံုမွ်ေလာက္) ပဲ ၾကာတယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္ပါပဲ။ လူတစ္ဦးဟာ စိတ္လႈပ္ရွား သြားၿပီးတဲ့ေနာက္ သူ႕မ်က္ႏွာမွာ လ်င္ျမန္တဲ့ ေျပာင္းလဲမႈတစ္ခု ျဖစ္သြားတတ္ၿပီး ဒါကို ဖံုးကြယ္ဖို႔ အေတာ္ေလး ခက္တတ္ပါတယ္။ ဒီရလဒ္ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အေနနဲ႔ ပါးနပ္စြာ အကဲခတ္တတ္ရင္ အဲဒီပုဂၢိဳလ္မွာ စိတ္လႈပ္ရွာ ခံစားမႈတစ္ခုကို ခံစားေနၿပီဆိုတာ သူ႕ရဲ႕ မ်က္ႏွာကုိ ဖ်တ္ခနဲၾကည့္ၿပီး သိႏုိင္ပါလိမ့္မယ္။

ဒုတိယ အခ်က္ကေတာ့ Interchannel discrepancies ျဖစ္မျဖစ္ စံုစမ္းဖို႔ပါပဲ။ ဆိုလိုတာက လိမ္ညာေျပာေနတဲ့ သူေတြမွာ တစ္ျခားသူေတြကို ေဖာ္ျပေနတဲ့ သူတို႔ရဲ႕ အမူအရာေတြဟာ တစ္ခုနဲ႔ တစ္ခု ကိုက္ညီမႈ မရွိဘဲ ကြဲျပား ျခားနားတတ္ျခင္းပါပဲ။ လူတစ္ေယာက္ဟာ မ်က္ႏွာအမူအရာ၊ မ်က္လံုးအၾကည့္၊ ခႏၶာကိုယ္ လႈပ္ရွားမႈ၊ စကားသံ အနိမ့္အျမင့္၊ ေျခဟန္လက္ဟန္ စတဲ့ အရာမ်ားစြာကုိ တစ္ၿပိဳင္တည္းနဲ႔ ညီၫြတ္ေအာင္ ထိန္းခ်ဳပ္ဖို႔ ခက္တတ္ပါတယ္။ ဥပမာ ၀ယ္သူကုိ အယံုသြင္းဖို႔ ၾကံစည္ေနတဲ့ ပြဲစားတစ္ေယာက္ဟာ သူ႕မ်က္ႏွာကုိ ႐ိုးသားဟန္ ေဖာ္ျပထားေပမယ့္ မ်က္လံုးအၾကည့္ကုိေတာ့ တၿပိဳင္နက္ ထိမ္းခ်ဳပ္ဖို႔ ခက္ေကာင္း ခက္ေနပါလိမ့္မယ္။ သို႔မဟုတ္ မ်က္ႏွာက ႐ိုးသားတည္ၾကည္ဟန္ လုပ္ထားေပမယ့္ ခႏၶာကိုယ္ လႈပ္ရွားမႈ၊ ကိုယ္ဟန္ အေနအထားေတြဟာ ေျပာင္းလဲေကာင္း ေျပာင္းလဲေနတာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ သတိထားမိေကာင္း ထားမိပါလိမ့္မယ္။

ေနာက္ တတိယ အခ်က္ကေတာ့ စကားေျပာပံု ပါပဲ။ လူေတြဟာ လိမ္ညာဖို႔ ႀကိဳးစားရခ်ိန္မွာ သူတို႔ရဲ႕ စကားသံဟာ သာမန္ထက္ အသံ ျမင့္သြားတတ္ပါတယ္။ ဒါ႔အျပင္ ေျပာတဲ့ စကားေျပာႏႈန္းဟာလည္း ေႏွးသြားတတ္ၿပီး စကားႂကြယ္၀မႈလည္း ႐ုတ္တရက္ နည္းသြားတတ္ပါတယ္။ စကားေတြဟာ အမွားမွား အယြင္းယြင္း ျဖစ္တတ္ၿပီး မၾကာခဏ ၀ါက်ေတြကို ျပန္ျပန္ ျပင္ေျပာေနတတ္ပါတယ္။ ၀ါက်ေတြကို စလိုက္၊ ဖ်က္လိုက္၊ ျပင္ေျပာလိုက္ ရွိတတ္ပါတယ္။

ေနာက္ဆံုး ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အေနနဲ႔ တစ္ဖက္လူ မုသား ေျပာမေျပာ သတိထားႏုိင္တဲ့ အခ်က္ကေတာ့ သူ႕ရဲ႕ မ်က္လံုး အၾကည့္ပါပဲ။ မုသားေျပာသူဟာ မၾကာခဏ ဆိုသလို မ်က္ေတာင္ကုိ ပုတ္ခတ္ ပုတ္ခတ္၊ မ်က္စိ ေပကလပ္ ေပကလပ္ လုပ္တတ္ပါတယ္။ စကားေျပာေနစဥ္မွာလည္း မ်က္လံုး သူငယ္အိမ္ကုိ ျပဴးထားတတ္ပါတယ္။ တစ္ခါတစ္ရံမွာေတာ့ ႐ိုးသား ဟန္ေဆာင္တဲ့အေနနဲ႔ တစ္ဖက္လူရဲ႕ မ်က္လံုးကို တမင္ မဆံုဆံုေအာင္ ၾကည့္တတ္ပါတယ္။

အေပၚက ေရးထားတဲ့ ေလးခ်က္က ေဒါက္တာျမင့္လြင္ (စိတ္ပညာ) ေရးထားတဲ့ အေျပာင္းအလဲ ႏွင့္ ပံုေသစိတ္အစြဲ ဆိုတဲ့ စာအုပ္ထဲက ေကာက္ႏႈတ္ ထားတာပါ။

က်ေနာ္ရဲ႕ အေတြ႕အႀကံဳနဲ႔လည္း တစ္ခ်က္ေလာက္ေတာ့ ထပ္ျဖည့္ခ်င္ပါတယ္။ မုသားဆိုတာ ဘယ္ေတာ့မွ တစ္ခုတည္း မလာပါဘူး။ ဥပမာ ဘယ္သြားမလို႔လဲ လို႔ ေမးလုိက္တဲ့ ေမးခြန္းတစ္ခုကုိ ညာမယ္ဆုိရင္ မုသားျဖစ္တဲ့ ဘယ္ကို သြားမလို႔ ဆိုတာနဲ႔အတူ ဘာေၾကာင့္ ဆိုတဲ့ အေၾကာင္းအရင္းကုိပါ ေျပာတတ္ၾကတယ္။ ညာမွန္း မသိေအာင္ ခုိင္လံုေအာင္ ဆိုၿပီး လူတတ္ႀကီးလုပ္ၿပီး ေနာက္တစ္ခု ထပ္ျဖည့္လိုက္တယ္။ အဲဒီမွာ ျပႆနာ စတယ္။ ပထမ ညာတဲ့ အခ်က္ မွန္ကန္ဖို႔ ဒုတိယတစ္ခ်က္နဲ႔ ကာကြယ္ရတယ္။ ေနာက္ေတာ့ ဒုတိယအခ်က္ မွန္ကန္ပါတယ္ ဆိုတာကို ကာကြယ္ဖို႔ တတိယအခ်က္ ထပ္လိုလာတယ္။ ဒီလုိနဲ႔ ဇာတ္လမ္းတစ္ခုကို ႐ုတ္ခ်ည္း အေျပးအလႊား ဆင္ရေတာ့ တစ္ေနရာမဟုတ္ တစ္ေနရာ ဟာသြားမယ္။ ဒါကုိ က်ိဳးေၾကာင္းခ်င့္ခ်ိန္ႏုိင္တဲ့ လူတစ္ေယာက္ဟာ အဲဒီ ဇာတ္လမ္းကို ေသခ်ာေလ့လာလုိက္ရင္ ဟာကြက္က ထြက္လာၿပီး အစကေန အဆံုး ညာထားတယ္ဆုိတာ ေတာက္ေလွ်ာက္ ေပၚလာလိမ့္မယ္။ ဘယ္ေလာက္ ေတာ္တဲ့လူျဖစ္ျဖစ္ စကၠန္႔ပုိင္းေလး အတြင္းမွာ ဇာတ္တစ္ခုကုိ ႐ုတ္ခ်ည္း အကြက္ဆင္ဖို႔ ဆိုတာ ဘယ္လုိမွ မျဖစ္ႏုိင္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္လည္း ညာေနတဲ့ လူတစ္ေယာက္ဟာ ေမးခြန္းမ်ားမ်ား အေမး မခံႏုိင္ဘူး။ အမ်ားမ်ား မေပးရဲဘူး။ ဘာလို႔လဲ ဆုိေတာ့ တစ္ခု ေပၚတာနဲ႔ တုိးယိုေပါက္ အကုန္ ေပၚသြားမယ္။

တခ်ိဳ႕က ရွိတယ္။ အေမးကို မေျဖရဲေတာ့ အေမးနဲ႔ ျပန္ေျဖတယ္။ ဥပမာ ဟုတ္လုိ႔လား ဆုိတာကုိ မဟုတ္ဘူးလုိ႔ ေျဖရင္ ညာရာ ေရာက္မယ္ေလ။ ဟုတ္တယ္ လုိ႔လည္း ၀န္မခံႏုိင္ဘူး။ ဒီေတာ့ သူက ဘယ္လုိေျဖလဲ ဆိုေတာ့ မင္း ငါ႔ကို ဒီေလာက္ေတာင္ မယံုဘူးလား လို႔ ျပန္ေမးတတ္တယ္။ ဒါမွ မဟုတ္ ဒီလုိလည္း ေျဖႏုိင္တယ္။ မင္းက ဟုတ္လုိ႔ ထင္လို႔လား လို႔ ျပန္ေမးတတ္တယ္။ ဒါမ်ိဳး ျပန္ေမးတာဟာ တစ္ဖက္လူကို အခက္ေတြ႕ေအာင္ လုပ္ၿပီး လိမ္တာပါ။ ေသခ်ာတာကေတာ့ သူဟာ အမွန္ကုိ ၀န္မခံရဲဘဲ ေ၀့လည္ေၾကာင္ပတ္ လုပ္ေနတယ္။ အဲဒီလို လူမ်ိဳးကုိ ေစ့ေစ့ ေပါက္ေပါက္ ေမးၾကည့္လုိက္ပါ။ ထ ရန္မျဖစ္ရင္ က်ေနာ့္ ႀကိဳက္သေလာက္ ေျပာပါ။ ဒီလုိ ေမးခြန္းနဲ႔ ျပန္ေျဖေနၿပီ ဆုိရင္လည္း အမွန္တရားတစ္ခုကို ဖုံးကြယ္ဖို႔ ႀကိဳးစားေနၿပီ ဆိုတာ ေသခ်ာေနၿပီေလ။

ဘယ္သူမွ ဟန္ေဆာင္ မေကာင္းၾကပါဘူး။ ေရရွည္ ဘယ္သူမွ ဟန္မေဆာင္ႏုိင္ပါဘူး။ အမွန္တရား ဆိုတာ စိတ္ကြယ္ရာမွ မရွိဘဲ။ ဒါေပမယ့္ က်ေနာ္တုိ႔ရဲ႕ ေနာက္ေက်ာမွာ ကပ္ေနတတ္ပါတယ္။ စိတ္ကြယ္ရာ မရွိေပမယ့္ ေသခ်ာေတာ့ ၾကည့္ရမယ္။ မၾကည့္ရင္ မျမင္ဘူးေလ။ ညာတတ္တဲ့လူ၊ လိမ္တတ္တဲ့လူေတြဟာ အဲဒီလုိ ျပဳမူေနတဲ့ အခ်ိန္ေတြမွာ အျမဲ ခါတိုင္းထက္ ထူးျခားေနပါတယ္။ ခါတိုင္းနဲ႔ တူမတူ ဆိုတာေတာ့ ေရရွည္ အကဲခတ္ရမယ္ ထင္တယ္။ ဒီေန႔မွ ေတြ႕ဖူးတဲ့လူကို ညာေန လိမ္ေနလား ဆိုတာကိုေတာ့ အကဲခတ္ဖို႔ အေတာ္ ခက္လိမ့္မယ္ ထင္တယ္။ ဒါေပမယ့္ ညာေနတယ္လို႔ သံသယ ရွိတဲ့လူေတြကိုေတာ့ အေပၚက ေျပာခဲ့တဲ့ ေပတံေတြနဲ႔ တုိင္းၾကည့္ၿပီး ဘာညာေနလဲ မသိေတာင္ ညာေနတယ္ ဆိုတာကိုေတာ့ အနည္းဆံုး အကဲခတ္ ႏုိင္ပါလိမ့္မယ္။ ဟုတ္ကဲ့။ အားလံုး အတြက္ အသံုးက်မယ့္ ပို႔စ္ေလး ျဖစ္လိမ့္မယ္လို႔ ယံုၾကည္ပါတယ္။ ဒါေတြကို လက္ေတြ႕ အသံုးခ်ႏုိင္ၿပီး လူလိမ္လူညာေတြရဲ႕ အေ၀းမွာ ေသာက ကင္းရွင္းစြာနဲ႔ ေနႏုိင္ပါေစလို႔ ဆုေတာင္းရင္းးးးးး


မိမိကိုယ္ကို အတင္းတုတ္ျခင္း

က်ေနာ့္ကို သူမ်ားအေၾကာင္းခ်ည္း ေျပာေနတယ္ ဆိုၿပီး လာေအာ္တယ္ဗ်။ ကုိယ့္အေၾကာင္းလည္း ေျပာပါဦးေပါ႔။ ေနာက္ ညီမေလး ေမပ်ိဳကလည္း လာတက္ထားတယ္ေလ။ ဒီေတာ့ က်ေနာ္ သိသေလာက္ေတာ့ ေျပာျပမယ္။ က်ေနာ္က တစ္ခါတစ္ေလက် ကိုယ့္ကိုယ္ကုိေတာင္ ဘာလုပ္လို႔ လုပ္ေနမွန္း သိပ္မသိခ်င္ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ က်ေနာ္ သိသေလာက္ ေရးမယ္လို႔ ေျပာလိုက္တာပါ။ ကိုယ့္အေၾကာင္းကို ေျပာရမယ္ ဆိုရင္ ေသမေလာက္ ေၾကာက္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ရင္းရင္းႏွီးႏွီး ခင္ရေတာ့မယ္လို႔ ထင္လိုက္မိရင္ေတာ့ အဲဒီလူကို သိထားသင့္သေလာက္ က်ေနာ္ အျမဲ ေျပာျပတတ္ပါတယ္။

က်ေနာ္က လူတစ္ေယာက္ကုိ ခင္ေတာ့မယ္ဆိုရင္ အဲဒီလူကုိ အရင္ အကဲခတ္တတ္ပါတယ္။ အဓိကက သူ႔ရဲ႕ စိတ္ဓါတ္ပါ။ ေနာက္ အျပဳအမူေပါ႔။ ေနာက္ၿပီး အက်င့္။ ဒီ သံုးခုကို ေလ့လာၿပီးမွ အဲဒီလူကို ပစ္ပစ္ႏွစ္ႏွစ္ ခင္တတ္တာမ်ားတယ္။ က်ေနာ့ကိုလည္း တစ္ဖက္လူက အဲဒီလို စူးစမ္းေနတယ္လို႔ အျမဲ ခံစားရပါတယ္။ က်ေနာ္ ထင္ထားတဲ့ လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ အခ်က္အလက္ေတြဟာ မွားေနရင္ အဲဒီလူအေပၚ အျမင္ေစာင္းေတာ့မယ္။ ဒါေၾကာင့္ ပုဂၢလဓိ႒ာန္ေတြ ေဘးဖယ္ၿပီး လူတစ္ေယာက္ကို က်ေနာ္တို႔ ေလ့လာႏိုင္ရင္ အေကာင္းဆံုးပါပဲ။ အဓိက အမုန္း၊ အၿငိဳး၊ အာဃာသ၊ ေဒါသ၊ ေလာဘ နဲ႔ တက္မက္မႈေတြကို ခဏ ေဘးဖယ္ၿပီး ေလ့လာႏုိင္ရင္ေတာ့ အတိက်ဆံုး အေျဖ ထြက္လာမယ္လို႔ ယူဆပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ က်ေနာ္တို႔က ကိေလသာ မကင္းတဲ့ လူေတြပဲေလ။ တစ္ခုမဟုတ္ တစ္ခုေတာ့ ညႇိေနဦးမွာပဲ။ က်ေနာ္နဲ႔ စေတြ႕စလူေတြက က်ေနာ့ကို ခန္႔မွန္းက်ရင္ အျမဲမမွန္ၾကဘူး။ ဒါေၾကာင့္ သူတုိ႔ က်ေနာ့္အေပၚမွာ ထားၾကတဲ့ မွတ္ခ်က္ေတြ (ဒီလုိေကာင္ႀကီးပဲ ဆုိတာေတြ) အျမဲ လြဲတတ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဆက္ဆံေရးဟာ တုိးတက္သင့္သေလာက္ မတိုးတက္ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ က်ေနာ္ဟာ လူတခ်ိဳ႕ဆိုရင္ က်ေနာ့္ရဲ႕ အမူအက်င့္နဲ႔ စိတ္ဓါတ္ တခ်ိဳ႕ကို ေျပာျပေလ့ ရွိပါတယ္။ ဒါေတြကို အေျခခံၿပီး ေလ့လာမယ္ဆိုရင္ သိပ္မခက္ေတာ့ဘူးေပါ႔။

ပထမဆံုးနဲ႔ အေရးႀကီးဆံုး ေျပာရမယ့္ အခ်က္ကေတာ့ က်ေတာ္ မညာတတ္ဘူး ဆိုတဲ့ အခ်က္ပါ။ က်ေနာ္ မဟုတ္မမွန္တဲ့ အေၾကာင္းအရာ တစ္ခုကို ေျပာမေနတတ္ဘူး။ ဒါေပမယ့္ ဟုတ္တယ္ မွန္တယ္ ဆို႐ံုနဲ႔လည္း မေျပာတတ္ျပန္ဘူး။ ညာတယ္ဆို အမွားကိုေျပာတာ။ လိမ္တယ္ဆိုတာ အမွန္ကို မေျပာတာပါ။ အဂၤလိပ္လိုေတာ့ Lie နဲ႔ Deceive ေပါ႔။ က်ေနာ္ လံုး၀ မညာတတ္ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ တစ္ခါတစ္ေလ မွာေတာ့ လိမ္မိတယ္။ မုသားမပါ လကၤာမေခ်ာ ဆိုတာကို လက္မခံတဲ့ လူထဲက တစ္ေယာက္ပါ။

ေနာက္တစ္ခု ေျပာကုိ ေျပာရမယ့္ အခ်က္က က်ေနာ္ သိပ္ ကပ္ေစးနည္းတယ္ ဆိုတာပါပဲ။ ဒါေပမယ့္ မတြက္ကပ္ပါဘူး။ သူငယ္ခ်င္းေတြရဲ႕ အျမင္မွာ က်ေနာ္ဟာ သိပ္ကို ကပ္ေစးနည္းတယ္တဲ့။ ဒါသူတို႔ အျမင္ပါ။ ကိုယ့္ဖာသာေတာ့ သိပ္လက္ဖြာတယ္ ထင္တာပဲ။ က်ေနာ္က ပုိက္ဆံရွိတယ္လို႔ ထင္ရတဲ့ လူကို ပုိက္ဆံ တစ္ျပားတစ္ခ်ပ္မွ မေပးဘူး။ ဒါေပမယ့္ လိုအပ္ေနတယ္လို႔ ယူဆရင္ေတာ့ ဘယ္ေတာ့မွ လက္မေႏွးဘူး။ ဒါေၾကာင့္ သူငယ္ခ်င္းေတြကို မုန္႔၀ယ္ေကၽြးခဲတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သူတို႔က ကပ္ေစးနဲ ေကာ္တရာလုိ႔ ေခၚတယ္။ ေခၚပါ႔ေစေလ။ မေကၽြးရရင္ ၿပီးေရာ။

ေနာက္ၿပီး သိပ္စိတ္မရွည္ဘူး။ ေမးခြန္းတစ္ခုတည္းကုိ သံုးခါဆက္တိုက္ ေမးလာရင္ ေဒါသက ခ်က္ခ်င္း တစ္ေခ်ာင္းေခ်ာင္း ထြက္လာတယ္။ နားမလည္လို႔ ဆုိရင္ေတာ့ လာထား။ အျမႇဳပ္ထြက္ေအာင္ ရွင္းျပမယ္။ လာရစ္ရင္ေတာ့လား၊ ဘုေျပာလႊတ္တယ္။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ သံုးခါထပ္ ပိုမေမးရင္ အားလံုး အဆင္ေျပတယ္။ စိတ္မဆပ္ဘူး။ စိတ္မတိုတတ္ဘူး။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီလုိ ၃ ခါ မေမးနဲ႔ သည္းမခံဘူး။ ဘာေၾကာင့္မွန္းမသိဘူး။ ကုိယ့္ဖာသာကုိယ္ မသိလိုက္ခင္မွာပဲ စိတ္က တိုႏွင့္ေနၿပီေလ။ ပံုမွန္အားျဖင့္ေတာ့ စိတ္ရွည္တာ မ်ားပါတယ္။

ေနာက္တစ္ခုက ဘုေျပာတတ္တယ္လို႔ ေျပာၾကတယ္။ စကားေျပာရင္း စိတ္အခန္႔ မသင့္ရင္ မၾကည္လင္ေတာ့ဘူး။ ဒါဆို က်ေနာ္ စိတ္မတိုခင္ ကုိယ့္ဖာသာ ထိန္းရေတာ့တယ္။ က်ေနာ့္ရဲ႕ စိတ္မတိုေအာင္ ထိန္းတဲ့ နည္းက စကားေလွ်ာ့ေျပာျခင္း ပါ။ စကားဆက္ေျပာရင္ ဘုေျပာမိေတာ့မယ္။ ဒါကို သူငယ္ခ်င္းေတြကို ေျပာျပထားရတယ္။ စကားမေျပာခ်င္လို႔ အင္တင္တင္ ျဖစ္ေနရင္ ဆက္မေျပာပါနဲ႔လို႔။ ေျပာရင္း မတ္တပ္ စကားနည္းသြားရင္ အေၾကာင္းရင္းက ႏွစ္ခုပဲ ရွိတယ္။ တစ္ခုက စဥ္းစားေနလို႔။ ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ စိတ္တိုေနလို႔ပဲ။

က်ေနာ္နဲ႔ စကားေျပာရင္ လက္ေပါက္ကပ္တယ္လို႔ သူငယ္ခ်င္းေတြက မွတ္ခ်က္ ေပးၾကတယ္။ က်ေနာ့္အက်င့္က ကိုယ္သိခ်င္တာကုိ မရမက ေမးတတ္တယ္။ ကိုယ္ေျပာခ်င္တာကို လက္ခံလာေအာင္ ေျပာတတ္တယ္။ သူတို႔နဲ႔ စကားရည္ လုတယ္ေပါ႔။ အဲဒါ သူတို႔က မႏုိင္ေတာ့ ကပ္သပ္တယ္ ျဖစ္ေရာေလ။ က်ေနာ္က ကပ္မေျပာပါဘူး။ မွန္တာေတြပဲ ေရြးေျပာတတ္လို႔ပါ။ အမွန္တရားက တစ္ခါတစ္ေလမွာ နားခါးတယ္ မဟုတ္လား။ အမွန္တရားနဲ႔ မေမြ႕ေလ်ာ္တတ္တဲ့ လူေတြ အတြက္ေတာ့ ခါးသေပါ႔ဗ်ာ။ က်ေနာ္က အမွန္တရားအတြက္ အတင္းအက်ပ္ ေျပာတတ္တယ္ဗ်။

ေနာက္ၿပီးေတာ့ ေၾကာက္စရာ ေကာင္းေလာက္ေအာင္ ဥပကၡာ ျပဳတတ္တယ္။ ဘာကိုမွ ဂ႐ုမစုိက္တတ္ဘူး။ ဘာကိုမွလည္း မေၾကာက္တတ္ဘူး။ လုပ္ခ်င္တာ တစ္ခုကိုလည္း ဘယ္သူ႔ကုိမွ ဂ႐ုမစုိက္ဘဲ လုပ္တတ္တယ္။ ကုိယ္ မွန္တယ္လို႔ ယံုၾကည္ၿပီး ဒါလုပ္လိုက္လုိ႔ ဘယ္ေတာ့မွ ေနာင္တ မရပါဘူးလို႔ ကိုယ့္ဖာသာ ကတိေပးႏုိင္ရင္ လုပ္ပစ္လုိက္တယ္။ မဟုတ္တာေတြ လုပ္ေနလို႔ တားမရဘူး ဆိုရင္ေတာ့ ကိုယ့္အေရွ႕မွာ ဒုကၡ ေရာက္ေနေတာင္ လက္ပိုက္ၿပီး ၾကည့္ေနတတ္တယ္။ အျမင္မေတာ္ရင္ေတာ့ ဘယ္လိုအေျခအေနမ်ိဳးမွာ မဆို လုိက္ၿပီး ကူညီေပးမယ္။ လုိက္ၿပီး ေျဖရွင္း ေပးမယ္။ အစြမ္းကုန္ ကူညီတတ္တယ္။ ဒါေပမယ့္ ပုိက္ဆံေတာ့ လာမေခ်းနဲ႔။ ဟဲဟဲ။

ရန္သူကို အႏုိင္ယူတဲ့ က်ေနာ့္ရဲ႕ လက္သံုး အျပင္းထန္ဆံုး လက္နက္ႏွစ္ခုက ခြင့္လႊတ္ျခင္းနဲ႔ အၿပံဳးပါ။ က်ေနာ့္ကုိ စိတ္ဓါတ္က်ေအာင္၊ စိတ္ဆင္းရဲေအာင္ လုပ္ႏုိင္တဲ့လူ တစ္မ်ိဳးတည္း ရွိပါတယ္။ အဲဒါက က်ေနာ္ ခ်စ္တဲ့လူေတြပါ။ လက္ခ်ိဳးၿပီး ေရၾကည့္ရင္ (၃) ေယာက္တည္း ရွိမယ္ ထင္တယ္။ က်န္တဲ့လူေတြက က်ေနာ့္ကို ေခတၱခဏ စိတ္အခန္႔ မသင့္ေအာင္ေတာ့ လုပ္လို႔ ရလိမ့္မယ္။ ဒါေပမယ့္ ေဒါသထြက္ၿပီး တႏုတ္ႏုတ္ ျဖစ္ေနရေအာင္ေတာ့ ဘယ္သူမွ မလုပ္ႏုိင္ပါဘူး။ လူတုိင္းမွာ အားနည္းခ်က္နဲ႔ အျပစ္ကိုယ္စီနဲ႔ အမွားကို အခ်ိန္မေရြး လုပ္တတ္ၾကတယ္။ ဒါကုိ နားလည္ႏုိင္ရင္ ခြင့္လႊတ္လာႏိုင္မယ္ ထင္တယ္။ အားလံုးကို အျပံဳးနဲ႔ ခြင့္လႊတ္ဖို႔ ႀကိဳးစားေနပါတယ္။

က်ေနာ့္ရဲ႕ အႀကီးမားဆံုး အားသာခ်က္နဲ႔ ေၾကာက္စရာ အေကာင္းဆံုး အားနည္းခ်က္ကေတာ့ လူမေရြးဘဲ ကူညီတတ္ျခင္းပါ။ အကူအညီလိုရင္ ေနာက္ၿပီး ကူညီႏုိင္ရင္ အာလံုးကို ကူညီလိုက္မယ္။ တစ္ခါတစ္ေလေတာ့ ကုိယ့္ဆီ ျပန္ျပန္ပတ္လို႔ အေရွာင္အတိမ္းေလး လုပ္ရတယ္ေလ။

ေၾသာ္ က်ေနာ္ ေျပာဖို႔ တစ္ခုေမ့ေနတယ္။ က်ေနာ္က အေတာ္ ေမ့တတ္တာ။ ေမ့တယ္လို႔ ေျပာဖို႔ေတာင္ ေမ့ေနလို႔ ထပ္ျဖည့္ရတယ္။ ေပးစရာဆို ပုိၿပီး ေမ့တတ္တယ္ေလ။ ရစရာဆို ဒီေလာက္ မေမ့ဘူး။ တစ္ခါတစ္ခါ ခရီးထြက္လို႔ အိပ္ယာက ႏုိးရင္ ငါအခုဘယ္မွာလဲ ဆိုတာကုိ အေတာ္ စဥ္းစားယူရတယ္။ မိန္းမရလို႔ ေဘးမွာ အိပ္ေနတဲ့လူကို ဒါ ဘယ္ကလူလဲ မသိဘူး ဆိုၿပီး ေမ့ေနရင္ ဒုကၡပဲေနာ္။

အခု ေျပာၿပီးသေလာက္က က်ေနာ္႔ရဲ႕ စိတ္ဓါတ္ေပါ႔။ ကိုယ့္ကိုယ္ကို သိသေလာက္ပါ။ ႐ုပ္ရည္ ႐ူပကာကေတာ့ သိပ္ေျပာစရာ မလုိဘူး ထင္တယ္။ တစ္ခါတစ္ခါ မွန္ၾကည့္ၿပီး ကုိယ့္ဖာသာကုိယ္ ႀကိတ္ေႂကြေနတာ။ ၾကည္ညိဳလြန္းလို႔ေလ။ အရပ္က ခပ္ျမင့္ျမင့္ဆိုပါေတာ့။ လူကေတာ့ ၾကည့္လိုက္ရင္ ခပ္ပိန္ပိန္ပဲ။ ဒါေပမယ့္ မပိန္ဘူးဗ်။ ေပါင္ (၁၅၀) နီးပါးရွိတယ္။ တစ္ခုခ်င္းစီ ျဖဳတ္မခ်ိန္ဖူးေတာ့ ဘယ္နားက ေလးလို ေလးေနမွန္း မသိပါဘူး။ မ်က္မွန္နဲ႔ဆိုေပမယ့္ အျမင္ မက်ဥ္းပါဘူး။ လူရဲ႕ အက်င့္က ဆံပင္မွာ ေပၚတယ္ေလ။ ေထာင္ေထာင္ ေထာင္ေထာင္န႔ဲ။ စဥ္းစားသလားေတာ့ မေမးနဲ႔ ေခါင္းေပၚက ဆံပင္ျဖဴတာ ေရၾကည့္ေပေတာ့။ အခုတေလာ အပ်င္းႀကီးလုိ႔ မစဥ္းစားေတာ့တာ ဆံပင္ေတြေတာင္ အေတာ္ ျပန္မဲသြားတယ္။ ႐ုပ္ကေတာ့ ဗမာနဲ႔ မတူတာ အမွန္ပဲ။ ရွမ္းလိုလိုပဲ။ အသားကျဖဴေတာ့ ဂ်ပန္နဲ႔ လူမွားခံရတယ္။ ဂ်ပန္ေတြက `အိခ်ိေနာ ကုကု ကဲ့ကဲ့´ ဆိုၿပီး လာလာေျပာလို႔ အိုင္ဒုန္႔ႏုိး လို႔ ျငင္းျငင္းလႊတ္ရတယ္။ တစ္ခါက ေရႊတိဂံုဘုရားေပၚမွာ တုိးတစ္ ထင္လို႔ ဘုရားလူႀကီးေတြ အေနာက္က လုိက္ေခ်ာင္းတာ ခံရဖူးတယ္။ ရင္ဘတ္မွာ တံဆိပ္မကပ္ေတာ့ ပုိက္ဆံေကာက္မလုိ႔ လိုက္ေခ်ာင္းတာေနမွာ။

ကဲကဲ။ ဒီေလာက္ဆို ပီေကရဲ႕ မူၾကမ္းေလးေတာ့ ေပၚေလာက္ေရာေပါ႔။ ႐ုပ္အတိအက် သိခ်င္ရင္ေတာ့ အီးေမးပို႔ေပးလုိက္မယ္။ အီးေမးရတဲ့ ေန႔ကစၿပီး စက္ထဲမွာ ရွိတဲ့ ဗိုင္းရပ္စစ္တဲ့ ပ႐ိုဂရမ္ေတြ ျဖဳတ္ပစ္လိုက္ေတာ့။ မလိုေတာ့ဘူး။ သူတို႔ထက္ ဆိုးတဲ့ အေကာင္ ေရာက္ေနၿပီေလ။

ကဲ က်ေနာ့္ကုိ တက္ (TAG) လုိက္တဲ့ ညီမေလး ေမပ်ိဳေရ။ ဒီေလာက္နဲ႔ ေက်နပ္ရဲ႕လား။ မေက်နပ္လည္း ဒီထက္ေတာ့ ပို မေရးတတ္ေတာ့ဘူးကြယ္။ ေက်နပ္လိုက္ေတာ့။


ေရွးေခတ္ ဓာတုေဗဒ ပညာရပ္

ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ဓာတုေဗဒ ဓာတ္ေဆး (Chemicals) ေတြကို ပုဂံေခတ္ ကတည္းက စၿပီး သံုးတတ္တဲ့ အေလ့အဓ ရွိေနၿပီလို႔ ေက်ာက္စာ အေထာက္အထား အရ သိရပါတယ္။ ပုဂံၿမိဳ႕ေဟာင္း ေစာလွ၀န္းဘုရား အနီး အမတ္ အသ၀တ္ ဓမၼာမယား ေက်ာက္စာမွာ ေတြ႔ႏုိင္ပါတယ္။ က်မ္းကုိး က်မ္းကားနဲ႔ စၿပီး ေတြ႕ရတာကေတာ့ ၁၇၅၉ ခုနစ္က သေဘၤာေဆးစာ အမည္ရွိတဲ့ ေပစာမူအရ သိရတယ္။ ကုန္းေဘာင္ေခတ္အစ အေလာင္းမင္းတရား လက္ထက္မွာ ေရးမွတ္ထားခဲ့တဲ့ သေဘၤာေဆးစာ ဆိုတဲ့ ေပမူဟာ ဓာတုေဗဒက်မ္း တစ္ဆူပါပဲ။ အထဲမွာ ပါတဲ့ စာသားတခ်ိဳ႕အရ အဲဒီက်မ္းဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံနဲ႔ အဲဒီအခ်ိန္က အဆက္အသြယ္ ရွိေနတဲ့ ေပၚတူဂီေတြ ဆီကေန ကူးယူထားတယ္လုိ႔ သိရတယ္။
မူရင္းက်မ္းမွာ ထုတ္လုပ္နည္းေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္ ေဖာ္ျပထားတယ္။ အဲဒါေတြကို မ်ိဳးတူမ်ိဳးတူ အစုပဲ ဒီအတိုင္း အဆင္ေျပသလို ျပထားေတာ့ အားလံုးဟာ ျပန္႔လ်ားႀကီး ျဖစ္ေနတယ္။ ဒါကို တူရာတူရာ စုစည္းၿပီး အုပ္စုဖြဲ႕လိုက္ရင္ အုပ္စု (၃၀) ရလာတယ္။ အဲဒါကို အက်ဥ္းခ်ဳပ္မွ် ေဖာ္ျပခ်င္ပါတယ္။

 1. ဆင္စြယ္လုပ္ငန္း – အစိမ္းဆိုးနည္း၊ ဆင္စြယ္ေပ်ာ့နည္း။
 2. သေဘၤာေဆးႏွင့္ ေငြမင္လုပ္နည္း (၃) နည္း။
 3. အ႐ိုး အနက္ဆိုးနည္း၊ အ႐ိုးေပ်ာ့နည္း။
 4. ပုလဲတု လုပ္နည္း။
 5. ေရႊလုပ္ငန္း – ေရႊေရး ေရႊခ်နည္း၊ သံေပၚ ေရႊေရးနည္း၊ ေရႊခ်နည္း (၂) နည္း၊ ေရႊပင္ ေငြပင္ စိုက္နည္း (၄) နည္း၊ ေရႊမႈန္႔ စားေဆးေဖာ္နည္း (၂) နည္း၊ သံ ေရႊေရာင္တင္နည္း၊ ေရႊေရာင္ေရးနည္း (၂) နည္း ေရႊ အတုခ်က္နည္း။
 6. ေၾကးနီလုပ္ငန္း – ေၾကးနီျဖဴနည္း (၂) နည္း၊ ေၾကး၀ါ ေၾကးနီ ေဖာ္နည္း၊ သံေၾကးနီလုပ္နည္း။
 7. ေရျပင္း (Acid) လုပ္နည္း (၅) နည္း။
 8. မီးစံုး (Phosphorus) ခ်က္နည္း (၂) နည္း။
 9. သတၳဳ အရည္ေပ်ာ္ အကူပစၥည္း (Flux) လုပ္နည္း (၅) နည္း။
 10. ဒုတၳာ ဆီခ်က္နည္း (၃) နည္း။
 11. သႏၶာ၊ ဥႆဘုရား ႏွင့္ ေက်ာက္မ်က္ ရတနာ အတုလုပ္နည္း။
 12. သံပင္ စုိက္နည္း။
 13. ေလာင္မီး ေဖာ္နည္း (၃) နည္း။
 14. ဖန္ခ်က္နည္း (၁၁) နည္း။
 15. သစ္ပင္ဆား (Potassium Carbonate) ထုတ္လုပ္နည္း။
 16. မိန္လာ မ်ိဳးစံု လုပ္နည္း (၁၂) နည္း။
 17. သစ္သား အေရာင္တင္ဆီ လုပ္နည္း (၃) နည္း။
 18. သစ္သီး၊ သစ္ေစ့၊ ၾကက္ဥတို႔မွ အဆီထုတ္နည္း
 19. ျပဒါး သန္႔စင္နည္း။
 20. လက္ခ်ား ျပဳလုပ္နည္း။
 21. ကန္ပြင့္ ခ်က္နည္း။
 22. မွန္ျပဒါးတင္နည္း၊ ေဆးေရးနည္း။
 23. တ႐ုတ္ ပန္းကန္ လုပ္နည္း။
 24. ခ်ည္ အ၀တ္ဆိုးေဆး လုပ္နည္း (၆) နည္း။ ခ်ဳပ္ေဆး ေဖာ္နည္း။
 25. သစ္သီးမ်ား တာရွည္ခံေအာင္ ထားသုိနည္း။
 26. သံလိုက္အိမ္ေျမႇာင္ လုပ္နည္း။
 27. တဏွာကၽြေဆး ေဖာ္နည္း (၂) နည္း။
 28. သံဂုဏ္ဂမၼံ အားေဆးေဖာ္နည္း (၂) နည္း။
 29. ဆံပင္ မျဖဴေအာင္ လုပ္နည္း
 30. ၀က္ျခံေပ်ာက္ေဆး ေဖာ္နည္း။

အေပၚမွာ ျပထားတဲ့ နည္းေတြကို အေျခခံ ဓာတုကုန္ထုတ္ ပညာနည္းစဥ္ေတြ ျဖစ္တဲ့ က်ိဳခ်က္ျခင္း၊ အေငြ႕ျပန္ျခင္း (Evaporation) ၊ ေပါင္းခံျခင္း (Distillation) ၊ မီးျဖင့္ေလွာ္ျခင္း၊ ျပဳတ္ျခင္း၊ အပူတုိက္ျခင္း၊ မီးအံုးျခင္း၊ မီးကင္ျခင္း၊ မီးဖုတ္ျခင္း၊ အေျခာက္ခံျခင္း၊ အေအးခံျခင္း၊ အမႈန္႔ႀကိတ္ျခင္း၊ စကာခ်ျခင္း၊ ေမႊျခင္း၊ ႏွဲျခင္း၊ အရည္စိမ္ျခင္း၊ အရည္ေဖ်ာ္ျခင္း၊ အနည္ထိုင္ အၾကည္ခံျခင္း၊ အရည္စစ္ျခင္း၊ ဓာတ္စြဲကပ္ျခင္း (Absorption)၊ အဆီထုတ္ျခင္း (Oil Extraction) စတဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြနဲ႔ ေဆာင္ရြက္တယ္။ အပူေပးတဲ့ေနရာမွာ ထင္းမီး၊ မီးေသြးမီးကို သံုးတယ္။ တစ္ခါတစ္ေလ တိုက္႐ိုက္ အပူေပးၿပီး တစ္ခါတစ္ရံ ေရ၊ သဲ၊ ဖြဲ၊ ႏြားေခ်း၊ ျမင္းေခ်းေတြနဲ႔ ၾကားခံထားၿပီး အပူေပးလို႔ မီးအရွိန္ကို လိုသလို ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္တယ္။

အဲဒီလို ထုတ္လုပ္တဲ့ေနရာမွာ သံုးတဲ့ ကိရိယာေတြ၊ ကုန္ၾကမ္းေတြ ( ဓာတုပစၥည္းမ်ား၊ သစ္ပင္ထြက္ ပစၥည္းမ်ား န႔ဲ လူ တိရိစၧာန္ရဲ႕ ပစၥည္းမ်ား ) ကို ၾကည့္ၿပီး အဲဒီေခတ္က သိပၸံပညာ အဆင့္အတန္းကို ေလ့လာႏုိင္တယ္။

ထုတ္လုပ္မႈ ကိရိယာမ်ား
အေငြ႕ျပန္ ေပါင္းခံရန္ လံဘိကာပ (Alembic) ေပါင္းေခ်ာင္၊ စဥ့္သုတ္အိုးေကာက္၊ ခံအိုး (Condenser Receiver)၊ ဖန္ခံအိုး၊ ခဲမျဖဴ ပြတ္ခံအိုး၊ အလုိက္ကလုိက္။
အရည္က်ိဳရန္၊ ျပဳတ္ရန္၊ ေလွာ္ရန္ ေျမအိုး၊ ေၾကးအိုး၊ သံအိုး၊ ဖန္အိုး၊ သမၸရာပိုင္း။
မီးျပင္းတုိက္၍ က်ိဳရန္ လံု၊ မိုက္၊ မိုက္လံု၊ မိုက္ခြက္၊ စဥ့္သုတ္မိုက္၊ စဥ့္ျဖဴသုတ္မိုက္၊ စဥ့္ျဖဴလိမ္းမိုက္၊ ဖန္ျဖဴ အတြင္းၿပီးမိုက္၊ မိုက္ေစာက္၊ စေလာင္းပါမုိက္။
အရည္စိမ္၊ အရည္ေဖ်ာ္၊ အနည္ထိုင္ရန္ စဥ့္အိုး၊ ေႂကြအိုး၊ အင္တံု၊ ေျမပံုး၊ ဖန္ဖလား၊ ဖန္အိုးလက္ရွည္၊ ပုလင္းႀကီး၊ ေညာင္ေရအိုး အ၀က်ယ္။
ေမႊရန္ သံဇြန္း၊ သံေယာင္းမ။
အမႈန္႔ႀကိတ္ရန္ ေၾကးဆံု၊ ေက်ာက္ျပင္။
စကာခ်ရန္ အ၀တ္၊ ပုဆိုး။
ဆီထုတ္ရန္ အရည္စစ္သားေရအိတ္၊ အိတ္ကို ညစ္ယူရန္ အပူေပးႏုိင္သည့္ ေၾကးညႇပ္၊ သံျပားညႇပ္။
ပုဂံေႂကြရည္သုတ္ ရာတြင္ ညႇိေပးသည့္ ယုန္ေမႊးစုတ္တံ၊ ႏြားေမႊးစုတ္တံ။
အေထြေထြသံုးရန္ ဖန္ခြက္၊ ပန္းကန္ျပား၊ ဖန္လံုး၊ မွန္ျပား၊ စကၠဴျဖဴ၊ ေရျပင္းခ်က္ဖို၊ အုိးထိန္းစက္။

ဓာတုေဗဒ ပစၥည္းမ်ား
ေရျပင္း၊ ငရဲမီး (Acid) ၊ ပံုးရည္ျပင္း၊ သံုးခါျပန္ ပံုးရည္၊ ထန္းရည္ပံုးရည္ (Acetic Acid) ၊ အသစ္ညႇစ္ သံပုရာရည္ (Citirc Acid) ၊ အိႏၵနံပံုးရည္ (Lead monoxide) ၊ အာေဂၚေရဆီ၊ ေရဘုရင္ (ေတာ္၀င္ အက္ဆစ္၊ Aqua regia) ၊ ကကၠဴကမည္း (Benzonic Acid) ၊ ျပဒါး၊ ဟသၤပဒါး၊ အမာလာဂမာ (Amalgam) ၊ ေရႊဆိုင္း၊ စိန္ျဖဴ (Arsenic) ၊ ေဆးဒါန္း၊ ကန္႔၊ ခဲမ၊ ခဲမပုတ္၊ ခဲျပာ၊ ခဲမျပာ၊ ခဲမနက္ (Graphite) ၊ ေ၀ွာ္ဆ၀ေရာ၊ ေလာင္မီး (Phosphorus) ၊ ခဲမျဖဴ (ဘင္၊ သလြဲျဖဴ၊ Pewter) ၊ ခေနာက္စိမ္း (Antimony) ၊ ေဘာ္ (Silver) ၊ ရြက္နီေဘာ္၊ ဂၽြတ္ (Bismuth) ၊ မီးေသြး၊ က်ပ္ခုိး၊ သံ၊ သံမႈန္႔၊ သံတစဥ္းစာ၊ သံျပာ၊ သံမဏိျပာ၊ သံဂံုဂမံ (Ferric oxide) ၊ ေၾကးနီ၊ ေၾကး၀ါ၊ ဒုတၳာ၊ ဒုတၳာဆီ၊ ဒုတၳာရည္ (Blue vitorial, Copper sulphate) ၊ ယမ္း၊ ယမ္းျပန္ၿပီး၊ ယမ္းစိမ္း၊ တာတ႐ု၊ တာတဂူ၊ တာတလူ (Nitre, Salpeter, Potassium nitrate) ၊ ဇ၀က္သာ (Salammoniac, Ammonia chloride) ၊ လက္ခ်ား (Borax, Sodium Pyroborate) ၊ သစ္ရြက္ျပာ၊ စဖုိျပာ (Potassium carbonate) ၊ မေဖာက္ထံုး၊ ေျမျဖဴ၊ အာ႐ုဒါ၊ အာ႐ု၀ါ (အရက္ဆား)၊ ေက်ာက္ခ်ဥ္၊ ဆား (Sodium chloride) ၊ သဲ၊ အုတ္မႈန္႔၊ အုတ္နီခဲ၊ ေျမအိုးမႈန္႔၊ အရက္နီ၊ ဘရံအရက္ (Brandy) ၊ အာရေကာ္ (Alcohol) ၊ သင္းတြဲစိမ္းမႈန္႔၊ သေႏၶာဆား၊ တေရမင္တီနာဆီ၊ ေရာဘာရဘူ (ထင္း႐ွဴးဆီ)၊ အိႏၵနံေက်ာက္၊ ႏွင္းရည္၊ ပ႐ုပ္၊ ေရနံဆီ၊ ကတၱရာဆီ၊ ေျမဖေယာင္း၊ နိပေဆး၊ ေသနတ္ေက်ာက္၊ အင္ၾကင္းေက်ာက္၊ သံလုိက္ေက်ာက္၊ ေက်ာက္သလင္း၊ ေက်ာက္စစ္။

အပင္ထြက္ ပစၥည္းမ်ား
ဖံုးမသိမ္ရြက္၊ သမင္စမ၊ သမင္စဖို၊ ငွက္ေပ်ာ၊ လိပ္စေရြ၊ မဲႀကီးရြက္၊ ထေနာင္းၾကဴ၊ သက္ကယ္၊ အေမွာ္နရကူေစ့၊ ရွားေပါက္ေစ့၊ သရက္ပြင့္၊ သရက္ေစ့၊ အုတ္ရွစ္ေစ့၊ အုတ္ရွစ္ဆီ၊ ေပါင္ပဲေစ့ (မာလတိ) ၊ ေပါင္ပဲ့ဆီ၊ ပိုက္ဆံေစ့၊ ပုိက္ဆံဆီ၊ ခ်ဥ္သီးေစ့၊ င႐ုတ္ေကာင္း၊ ဖာလာ၊ ဇီယာ၊ စမံုမ်ိဳးငါးပါး၊ ပၪၥကနီသီး၊ ကညင္သီး၊ သေျပေစ့၊ သေျပသား၊ သေျပဆီ၊ ႐ံုးပတီသီး (ပၪၥငါးပါး)၊ က်စုသီး၊ လင္းေနဆီ၊ သင္းတြဲကညင္ဆီ၊ အုန္းဆီ၊ ရွားေဆးအဆီ၊ ဘိန္း၊ သစ္က်ပိုး၊ ေတာရပ္ေခါက္၊ ဇာတိပၹိဳလ္ပြင့္၊ ေလးညႇင္းပြင့္၊ သေစၥး၊ ခ်ိပ္၊ ရွိန္းခို၊ ကနခို၊ ေၾကာင္ပန္း၊ မုတ္၊ ေရွာက္ခြံ၊ ခ်င္းေျခာက္၊ ဟင္းႏုႏြယ္၊ ပိႏၷဲႏြယ္၊ နႏြင္းတက္၊ ထန္းႏုိ႔၊ မဲနယ္၊ သၾကားပြင့္၊ ဂ်ံဳမႈန္႔၊ တိန္းညက္၊ ထန္းလ်က္။

လူတိရိစၧာန္တို႔၏ ပစၥည္းမ်ား
လူ႔အံဘတ္၊ လူ႔က်င္ႀကီး၊ လူ႔က်င္ငယ္ (Urine phosphate) ၊ ျမင္းေခ်း၊ ႏြားေခ်း၊ ေထာပတ္၊ ၀က္ဆီ၊ ဆိတ္ဆီ၊ ႏြားဆီ၊ ကၽြဲဆီ၊ ေခြးဆီ၊ ၀မ္းဘဲဆီ၊ ကင္းပုစြန္ဆီ၊ ေခြးမႏုိ႔၊ ခြာအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ သမင္ဂ်ိဳ၊ ဂ်ိဳအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ အမဲ႐ိုး၊ အေမႊးအေတာင္ အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ၾကက္ဥအကာ၊ ပရြက္ေကာင္၊ ခါခ်ဥ္ေကာင္။

က်မ္းႀကီး တစ္ေစာင္လံုးမွာ အေရးအသားပုိင္း အံၾသရေလာက္ေအာင္ တိက်မႈရွိတယ္။ စနစ္က်တယ္။ ေရျပင္းခ်က္တဲ့ဖို တည္ေဆာက္ပံု ေဖာ္ျပတဲ့ေနရာမွာ ဟာကြက္ မရွိေအာင္ အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပထားပံုက ႏွစ္လိုဖြယ္ေကာင္းတယ္။ မီးေပးမီးယူ ထုတ္လုပ္မႈ ထိန္းခ်ဳပ္ပံု စနစ္ကလည္း အလြန္ သိပၸံနည္း က်လွတယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေပါင္း ရာနဲ႔ခ်ီတဲ့ အခ်ိန္ကတည္းက ျပဳစုထားတဲ့ ျမန္မာတို႔ရဲ႕ ဓာတုေဗဒ ထုတ္လုပ္ေရးတစ္ရပ္ ျဖစ္ေပမယ့္ အခုေခတ္ အဆင့္နဲ႔ ခ်ိန္ထိုးၾကည့္ရင္ ေရးသားပံုက ေရပက္မ၀င္ေအာင္ ရွိေနလို႔ ဂုဏ္ယူစရာ သိပ္ေကာင္းတယ္။
ဓာတုေဗဒ ပညာရပ္ ပုိင္းက သံုးသပ္ရင္လည္း ဓာတုပညာရပ္ကို စခဲ့တဲ့ ေရွးေခတ္ အဂၢိရတ္ ဆရာႀကီးေတြရဲ႕ ယမ္းငရဲမီး၊ ကန္႔ငရဲမီး၊ ဆားငရဲမီး နဲ႔ ေရႊစား ငရဲမီး ထုတ္လုပ္ပံု နည္းစနစ္ေတြနဲ႔ ပံုစံတူတာ ေတြ႕ရတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျမန္မာေတြဟာ အဲဒီ အခ်ိန္ကတည္းက မွန္ကန္တဲ့ ဓာတုေဗဒ ပညာ လမ္းေၾကာင္းေပၚကုိ ေျခခ်မိေနၿပီ ဆိုတာ သိသာ ထင္ရွားပါတယ္။ ဒါေတြကို ၾကည့္ၿပီး ေရွးေခတ္ ဓာတုေဗဒ ပညာရပ္ဟာ ေရႊျဖစ္ ေငြျဖစ္ စိတ္ကူးယဥ္ဆန္တဲ့ ၀ိဇၨာ ပညာရပ္ခ်ည္း မဟုတ္ဘဲ သိပၸံပညာရပ္ေတြလည္း ရွိေသးတယ္ဆိုတာ ျမင္သာထင္သာေအာင္ တင္ျပလိုက္ပါတယ္။

ဤပို႔စ္ကို ေရွးေခတ္ျမန္မာသိပၸံက်မ္းမ်ား – ေဒါက္တာမ်ိဳးသန္႔တင္ မွ နားလည္သလို ျပန္လည္ ေကာက္ႏႈတ္ ကုိးကား၍ ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။


က်ေနာ္၏ ေက်းဇူးရွင္ႀကီးမ်ား (စာေပ)

ေရးမယ္ ေရးမယ္နဲ႔ ခ်ိန္ရင္းနဲ႔ပဲ အေႂကြးကလည္း တစ္ေန႔တစ္ျခား ပံုလေအာ္ တုိက္လာၿပီ။ တစ္ခုခ်င္းဆီ အျမန္ဆပ္မွ ျဖစ္မယ္ေလ။ ေတာ္ၾကာ ေနာင္ဘ၀က် ဆပ္ေနရမယ္။ က်ေနာ္ အရင္ဆံုးနဲ႔ အေျပာခ်င္ဆံုး ကေတာ့ စာအုပ္ေတြ နဲ႔ သူတို႔ရဲ႕ စာေရးသူေတြ အေၾကာင္းပါ။ က်ေနာ့္ကုိ တက္ (TAG) ထားတာကေတာ့ အႀကိဳက္ဆံုး စာေရးဆရာေတြကို ေျပာဖို႔ပါပဲ။ ဒါေပမယ့္ သူတို႔ေတြ ေရးတဲ့ စာအုပ္ထဲက အႀကိဳက္ဆံုး စာအုပ္တခ်ိဳ႕ကုိလည္း ထုတ္ျပခ်င္ေသးတယ္။ အခု ေကာင္းတယ္ဆိုတဲ့ အျမင္ေတြက က်ေနာ္ အျမင္ပဲ ျဖစ္လို႔ မွားေကာင္းမွားပါမယ္။ အနည္းဆံုး က်ေနာ္ ဘာကုိ ႀကိဳက္သလဲ ဆိုတာေတာ့ စာဖတ္သူေတြ ရိပ္စားမိသြားမွာပါ။

က်ေနာ္ စာဖတ္လာတဲ့ သက္တမ္းက အေတာ္ ႏုပါေသးတယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့ ဆယ္ႏွစ္ေလာက္ကမွ စၿပီး အသည္းအသန္ ဖတ္ျဖစ္တာပါ။ အဖတ္ျဖစ္ဆံုး အခ်ိန္က ၂၀၀၀-၂၀၀၃ ၾကားပါ။ ရြာမွာ ေက်ာင္းသြားတတ္ရေတာ့ အေဆာင္ေနရတဲ့ အခ်ိန္ပါ။ ရြာဆုိေတာ့ ထံုးစံအတိုင္း လည္စရာက မရွိ။ ပိုက္ဆံရွိလို႔ သံုးခ်င္ရင္ေတာင္ သံုးစရာ ေနရာ မရွိဘူးေလ။ ဒါေၾကာင့္ အားအားရွိ အေဆာင္မွာပဲ စာဖတ္ေနျဖစ္တယ္။ စာဖတ္တာလည္း သိပ္မၾကာေသးေတာ့ စာဖတ္တအား ေႏွးတယ္။ ေနာက္ၿပီး စာတစ္ေၾကာင္းကို နားမလည္ရင္ အေရွ႕ဆက္ မဖတ္ဘဲ စာအုပ္ေဘးခ်ၿပီး စဥ္းစားတတ္တဲ့ အက်င့္ေၾကာင့္လည္း စာအုပ္တစ္အုပ္ဆို ေတာ္ေတာ္နဲ႔ မၿပီးေတာ့ဘူးေလ။ ေနာက္ၿပီး ဖတ္လိုက္ရင္ စဥ္းစားရမယ့္ စာအုပ္မွ ဖတ္ေတာ့ တေမ့တေမွ်ာ ဖတ္ရတယ္။

ငယ္ငယ္က ၀တၳဳဆိုရင္ သိပ္မုန္းတာ။ အေဒၚေတြက ၀တၳဳသိပ္ဖတ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ အိမ္မွာ အဖြားနဲ႔ ေႏွာင္ခ်ိန္ပေလး ရတယ္ေလ။ သူတို႔က ၀တၳဳ လက္ထဲ ေရာက္ၿပီဆိုရင္ အလုပ္မလုပ္ေတာ့ဘူး။ အဲဒီ ကတည္းက က်ေနာ္ ၀တၳဳကို မုန္းတယ္။ လူေတြကို ပ်င္းေအာင္ လုပ္တယ္လို႔ ခံယူထားတယ္။ အမေတြလည္း ႀကီးလာေတာ့ သူတို႔လည္း ၀တၳဳ ဖတ္တတ္လာတယ္။ သူတို႔လည္း ေရာဂါကူးၿပီး ပ်င္းတတ္လာေရာပဲ။ ဒါနဲ႔ က်ေနာ္ ကိုးတန္း အရြယ္ေလာက္ ေရာက္ေတာ့ ဘာလို႔ လူေတြ ဒီေလာက္ ၀တၳဳ စြဲသလဲ ဆိုတာကို စိတ္၀င္စားလာတယ္။ ဒါနဲ႔ပဲ ငါလည္း ဖတ္ၾကည့္မွ သိမွာေပါ႔ ဆိုတဲ့ အေတြး ၀င္လာတယ္။ ဒါေပမယ့္ အက်င့္က လက္တစ္လံုးေလာက္ ထူတဲ့ စာအုပ္ ကိုင္မိရင္ကို သန္းတတ္တဲ့ အက်င့္က ရွိေတာ့ ဒီေလာက္ ထူတဲ့ ၀တၳဳကို ဘယ္လုိ ဖတ္ရပါ႔လို႔ အၾကံထုတ္တယ္။

အခ်စ္၀တၳဳ ဆိုရင္ေတာ့ အေတာ္ ပ်င္းဖို႔ေကာင္းမယ္။ အဲဒီတုန္းက တ႐ုတ္သိုင္းကားေတြ ၾကည့္ေနတာဆိုေတာ့ သိုင္း၀တၳဳ ဆိုရင္ ကုိယ္နဲ႔ နည္းနည္း အဆင္ေျပမယ္ ဆိုၿပီး သုိင္း၀တၳဳ တစ္အုပ္ ငွားၿပီး ဖတ္တယ္။ နာမည္ေတာ့ အခု မမွတ္မိေတာ့ဘူး။ စဖတ္ေတာ့ သခ်ႌဳင္းကုန္း အေၾကာင္း စေျပာတယ္။ ဘယ္လို အနိ႒ာ႐ံု ျဖစ္ေနသလဲ ဆိုတာကုိ ဖြဲ႕ႏြဲ႕လိုက္တာ (၉) မ်က္ႏွာသာ ကုန္သြားတယ္။ သခ်ႌဳင္းကုန္းက မထြက္ေသးဘူး။ ဒါနဲ႔ ဖတ္ရင္း အိပ္ေပ်ာ္သြားတာ နံနက္ေရာက္ေတာ့ ၾကည့္လိုက္တာ ဆယ္မ်က္ႏွာပဲ ၿပီးေသးတယ္။ အဲဒီ ဆယ္မ်က္ႏွာကို ဖတ္လိုက္တာ အနည္းဆံုး ၂ နာရီ ၾကာမယ္။ ကဲ ဘယ့္ႏွယ့္ ၿပီးေအာင္ ဖတ္ၾကမလဲဗ်ာ။ ဒါနဲ႔ပဲ ေနာက္ေန႔ အဲဒီစာအုပ္ကုိ ျပန္အပ္လိုက္တယ္။ ဘယ္ေတာ့မွ မဖတ္ေတာ့ဘူး လို႔လည္း ဆံုးျဖတ္လိုက္တယ္။

ဆရာေတာ္ႀကီးေတြ ေဟာတဲ့ (သို႔) ေရးတဲ့ တရား စာအုပ္ေတြကို ၁၉၉၈ ခုနစ္မွ စဖတ္ျဖစ္တယ္။ ရန္ကုန္ စေရာက္ေတာ့ ဦးေလးက စာအုပ္ တစ္အုပ္ လာေပးတယ္။ အဲဒီ စာအုပ္ကို ဖတ္ခုိင္းတယ္။ ၿပီးရင္ အဲဒီ အထဲက ဘုရားစာကုိ က်က္ခိုင္းတယ္။ ဦးေလးကို ေၾကာက္ေတာ့ ဟုတ္ကဲ့ ဆိုၿပီး ယူထားတယ္။ ၿပီးေတာ့ ေခါင္းအံုး အိပ္တယ္ေလ။ သူ႔ဆီမွာ ေနတဲ့ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္လံုးလံုး လံုး၀ မဖတ္၊ မလွန္ဘဲ ျပန္ခါနီး ျပန္ေပးလိုက္တယ္။ အဲဒီ စာအုပ္နာမည္က ေမတၱသုတ္တဲ့။ ဦးသုခ ေရးတာ။ သိပ္ေကာင္းတဲ့ စာအုပ္တစ္အုပ္ မွန္း ေနာက္မွ သိတယ္။ ၁၉၉၈ ခုနစ္ စိတ္ဓါတ္ေတြ အဆံုးထိ ျပဳတ္က်ၿပီး ဘယ္ေခြးမွ လူမထင္တဲ့ အခ်ိန္မွာ စာအုပ္တစ္အုပ္ က်ေနာ္ဆီ မ်က္စိလည္ လမ္းမွားၿပီး ေရာက္လာတယ္။ သူငယ္ခ်င္း အမႀကီး တစ္ေယာက္က ဖတ္ၾကည့္ ဆိုၿပီး ထည့္ေပးလိုက္တာ။
အဲဒီ ၁၉၉၈ ခုနစ္ ဆိုတာ က်ေနာ္ဘ၀ရဲ႕ အေတြးအေခၚ တစ္ဆစ္ခ်ိဳး ကာလ တစ္ခုပါ။ ႏွစ္ဦးပိုင္းမွာ လူက စိတ္သိပ္ညစ္ေနတယ္။ ဘယ္လူနဲ႔မွလည္း စကား မေျပာခ်င္ဘူး။ ေက်ာင္းသြားလို႔ အိမ္ျပန္ေရာက္ရင္ အစာစားၿပီး အိပ္တယ္။ အိပ္ၿပီး ထစားတယ္။ ဒါပဲ လုပ္တယ္။ ဘာမွ လုပ္စရာ မရွိရင္ ကုတင္မွာ ေခြေနတယ္။ အစာစားခ်ိန္ ထစားတယ္။ ဒါပဲ။ အဲဒီေလာက္ ဘယ္သူနဲ႔မွ စကား မေျပာခ်င္ေလာက္ေအာင္ စိတ္တိုေနတယ္။ စိတ္ညစ္ေနတယ္။ ဘာလို႔ အဲဒီလို ျဖစ္ရသလဲ ဆိုရင္ ေလာကႀကီးကို မေက်နပ္လို႔။ ကိုယ္ထားတဲ့ ေမတၱာအတိုင္း တန္ျပန္ တုန္႔ျပန္ဖို႔ ေနေနသာ အမုန္းေတြရဲ႕ ဘက္ကစ္ေတြပဲ ခံေနရတယ္။ အမ်ားသေဘာတူ ၀ုိင္းၿပီး ႏွိပ္စက္ေနတယ္လို႔ ခံစားေနရေတာ့ ပံုလို႔ရတဲ့ ေလာကႀကီးကိုပဲ မတရားဘူးကြာလို႔ အျပစ္တင္ ေနမိေတာ့တယ္။ လူေတြက ငါေပးတဲ့ ေမတၱာနဲ႔ မတန္ဘူး ဆိုၿပီး လူေတြနဲ႔ စကားမေျပာ ခ်င္ေတာ့ဘူး။

ငါ တန္ဖိုးထားတဲ့ ေမတၱာကို လူေတြ တန္ဖိုး မထားတတ္ၾကဘူးလို႔ ေတြးလာတယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီ အေတြးဟာ စာအုပ္တစ္အုပ္ကို ဖတ္ၿပီး သြားတဲ့ အခ်ိန္မွာ ဘ၀ အသစ္တစ္ခုကို ေရာက္သြားသလို ခံစားလိုက္ရတယ္။ ငါ နားလည္ထားတဲ့ ေမတၱာဆိုတဲ့ အရာဟာ ေမတၱာမွ မဟုတ္ဘဲ။ ဒီေတာ့ မဟုတ္မွန္တဲ့ ေမတၱာနဲ႔ ဆက္ဆံခံရတဲ့ လူေတြဆီက တန္ျပန္လာတဲ့ ႐ုိက္ခ်က္ေတြဟာ ငါ ခံသင့္လို႔ ခံရတာပဲလို႔ လံုး၀ နားလည္သြားတယ္။ အဲဒီစာအုပ္ဟာ ေမတၱာအေၾကာင္း က်ေနာ္ကို အနားလည္ဆံုး ရွင္းျပေပးႏုိင္တဲ့ ဆရာေတာ္ ဦးေဇာတိက ရဲ႕ ေမတၱာတရား ဆိုတဲ့ စာအုပ္ကေလးပါ။ အစစ္မွန္ တစ္ခုကုိ သိရွိနားလည္သြားတဲ့ လူတစ္ေယာက္ဟာ အတုေတြၾကားက ႐ုန္းထြက္ဖို႔ ႀကိဳးစားမွာ အမွန္ပါပဲ။ အဲဒီလိုပဲ က်ေနာ္ဟာလည္း ဆရာေတာ္ရဲ႕ ေက်းဇူးေၾကာင့္ ေမတၱာအစစ္ ဆိုတာနဲ႔ ေမြ႕ေလ်ာ္တတ္လာတယ္။ ေမတၱာနဲ႔ ဆက္ဆံတတ္လာေတာ့ ေလာကႀကီးက စုိေျပလာတယ္။

၂၀၀၀ ခုနစ္နဲ႔ ေန႔တစ္ေန႔မွာ ငယ္သူငယ္ခ်င္းေဟာင္း ႏွစ္ေယာက္နဲ႔ လက္ဘက္ရည္ဆိုင္ ထုိင္ရင္း ေျပာျဖစ္တဲ႔ ကုိျမတ္ရဲ႕ စာတခ်ိဳ႕ဟာ အခုထိ နားထဲမွာ ထင္က်န္တုန္းပဲ။ သူဟာ က်ေနာ့္ကုိ ရသဦးစားေပး ၀တၱဳေတြကို ဖတ္ဖို႔ တိုက္တြန္းခဲ့တယ္။ ခံစားမႈပုိင္း အေလ့အက်င့္ အားနည္းတဲ့ လူေတြဟာ ထိပ္တိုက္ တုိးလာၿပီ ဆိုရင္ ကိုယ့္ဖာသာ အႀကီးအက်ယ္ ခံစားရတယ္ ထင္ၿပီး ေရွာ့ခ္ (Shock) ၀င္တတ္တယ္။ ခံစားမႈပိုင္းဆိုင္ရာ အေကာင္းဆံုး ေလ့က်င့္ခန္းကေတာ့ ရသဦးစားေပး စာေပေတြကုိ ဖတ္႐ႈျခင္းပဲ တဲ့။ ဒါသူငယ္ခ်င္းရဲ႕ စကား ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္ပါ။ သူ႔စကားကုိ အဲဒီအခ်ိန္က မွန္တယ္လို႔ လက္မခံေပမယ့္ မမွားဘူးလို႔ေတာ့ ယံုၾကည္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ က်ေနာ္ ရသဦးစားေပး ၀တၳဳေတြကုိ ဖတ္ဖို႔ ႀကိဳးစားလာတယ္။ ပထမဆံုး ဖတ္ျဖစ္ၿပီး အခုထိလည္း ခဏခဏ ျပန္ျပန္ ဖတ္ျဖစ္ေနတဲ့ ၀တၳဳတစ္ပုဒ္ကေတာ့ ေမာင္ထြန္းသူ ဘာသာျပန္ထားတဲ့ ကင္မီလီ ဆိုတဲ့ အခ်စ္၀တၳဳပါ။

က်ေနာ္တုိ႔ လူမႈပတ္၀န္းက်င္ရဲ႕ သက္မွတ္ခ်က္အရ အသက္ေမြး ၀မ္းေက်ာင္းမႈထဲမွာ ျပည့္တန္ဆာ အလုပ္က အနိမ့္က်ဆံုးပါ။ ယဥ္ယဥ္ေက်းေက်း ေခၚရင္ေတာ့ လိင္လုပ္သား (Sex Worker) ေပါ႔။ ျပည့္တန္ဆာမ ဆိုရင္ လူအေတာ္မ်ားမ်ားဟာ ႏွာေခါင္း႐ႈံ႕ၿပီး လူရာ မသြင္းခ်င္ၾကပါဘူး။ သူတို႔ကုိလည္း အယံုအၾကည္ သိပ္မရွိၾကဘူး။ အခ်စ္ဆိုတာနဲ႔ ပတ္သက္လာရင္ေတာင္ သူတုိ႔ကုိ အေပါစား ခံစားခ်က္ေတြလို႔ လူေတြက ထင္ျမင္ၾကတယ္။ ကင္မီလီ ၀တၳဳဟာ ျပည့္တန္ဆာမ တစ္ေယာက္နဲ႔ ႐ိုး႐ိုးသာမန္ အရပ္သားေလး တစ္ေယာက္ရဲ႕ အခ်စ္ဇာတ္လမ္းကို ဖြဲ႕ႏြဲ႕ထားတယ္။ သူတို႔ ျပႆနာတက္ၾက၊ ကြဲၾက၊ ျပန္ေပါင္းၾကနဲ႔ အခ်စ္၀တၳဳရဲ႕ ထံုးစံအတိုင္း သြားေပမယ့္ မတူညီတဲ့ အခ်က္က ၀တၳဳၿပီးသြားတဲ့ အခါမွာ ကင္မီလီလို႔ ေခၚတဲ့ မာဂရက္ကို က်ေနာ္ အေတာ္ သနားသြားတယ္။ သူ႕ရဲ႕ အခ်စ္ကို ေကာင္းေကာင္း နားလည္သြားတယ္။ က်ေနာ္ အထင္ေသးတဲ့ လူတန္းစားတစ္ရပ္ကို သနားၿပီး ေလးစားလာေအာင္ ေရးဖြဲ႕ထားႏုိင္တဲ့ ဘာသာျပန္ အခ်စ္၀တၳဳတစ္အုပ္ပါ။ အခုခ်ိန္ထိလည္း မၾကာခဏဆုိသလို ျပန္ျပန္ ဖတ္ျဖစ္တယ္။

က်ေနာ္ဟာ ေတြးေနရတာကို အေတာ္ေလး သေဘာက်တယ္။ စာအုပ္ဖတ္ရင္လည္း စဥ္းစားရတာကိုပဲ ဦးစားေပး ဖတ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒႆန နဲ႔ စိတ္ပညာ ဆိုင္ရာ စာအုပ္ေတြကို အမ်ားဆံုးဖတ္ျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း ဘာသာေရး ဆိုတာကို စိတ္၀င္စား သြားတယ္ ထင္ပါတယ္။ အဖတ္ျဖစ္ဆံုး စာေရးဆရာေတြက
၁။ နႏၵသိန္းဇံ
၂။ ေဒါက္တာ ေက်ာ္စိန္
၃။ ဦးေအးေမာင္ – ဗုဒၶ ႏွင့္ ဗုဒၶ၀ါဒ
၄။ ေဖျမင့္ – မူမွန္စိတ္၊ မူမွန္အေတြး၊ မူမွန္အက်င့္
၅။ ကုိတာ – ဉာဏ္မ်ားျခင္း
၆။ ဆန္းလြင္
၇။ ခင္ေမာင္သန္း (စိတ္ပညာ) – နတ္ကိုးကြယ္မႈႏွင့္ စိတ္ပညာ႐ႈေထာင့္
၈။ ေဒါက္တာ ခင္ေမာင္သန္း
၉။ အတၱေက်ာ္

သမိုင္းနဲ႔ ပတ္သက္တာ ေလ့လာခ်င္လို႔ ေဒါက္တာ သန္းထြန္း ရဲ႕ စာအုပ္တိုင္း လိုလိုကို ၀ယ္ဖတ္ျဖစ္ပါတယ္။

ဘာသာျပန္၀တၳဳ အေနနဲ႔ေတာ့ ေမာင္ထြန္းသူေမာင္မိုးသူ နဲ႔ ျမသန္းတင့္ တို႔ရဲ႕ စာအုပ္ေတြပဲ ဖတ္ျဖစ္တာ မ်ားတယ္။

ဘာသာစကားနဲ႔ ပတ္သက္ရင္ေတာ့ ေမာင္ခင္မင္(ဓႏုျဖဴ) နဲ႔ ျမန္စာအဖြဲ႕က ထုတ္တဲ့ စာအုပ္တုိင္းလိုလိုကို ဖတ္ပါတယ္။

စီးပြားေရးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ စာအုပ္ေတြကေတာ့ ေက်ာ္၀င္းခင္ေမာင္ညိဳ (ေဘာဂေဗဒ) နဲ႔ ေမာင္စူးစမ္း တို႔ ေရးတာေတြ ဖတ္ျဖစ္တယ္။

ျမန္မာ ၀တၳဳေတြ အေနနဲ႔ ဖတ္ျဖစ္တဲ့ စာေရးဆရာေတြက မင္းခိုက္စိုးစန္ (စာအုပ္တုိင္း)၊ နီကုိရဲ (လက္လွမ္းမီသေလာက္)၊ ဂ်ဴး (အၫႊန္းေကာင္းလွ်င္)၊ မုိးမိုး (အင္းလ်ား)

ဟာသေတြ အေနနဲ႔ ၀တၳဳက ဇ၀နကံခၽြန္ နဲ႔ ေမာင္ေကာင္းထိုက္။ ကာတြန္း အေနနဲ႔ ၀ိဇၨာဗ်ဴးေဆြမင္း ဓႏုျဖဴ (တြတ္ပီ) နဲ႔ ေငြၾကည္

ဘာသာတရား အေပၚမွာ ငယ္ငယ္ကတည္းက အေတာ္ကို သံသယ ႀကီးႀကီးနဲ႔ နားလည္မႈ လြဲခဲ့တယ္။ ကိုယ့္ရဲ႕ ပတ္၀န္းက်င္ကလည္း ဘာသာတရား ဆိုတာကို တလြဲ ဆံပင္ေကာင္း က်င့္သံုးေနၾကတယ္။ က်ေနာ္ဟာ ငယ္ငယ္ကတည္းက ေမးခြန္းေတြ အမ်ားႀကီးနဲ႔ ႀကီးျပင္းလာခဲ့တယ္။ ေမးခြန္းအမ်ားစုဟာ ဘာသာေရးနဲ႔ ပတ္သက္တယ္။ ဘာသာေရး စာအုပ္တစ္အုပ္ကို ပထမဆံုး ေကာက္ကိုင္ၿပီး ဖတ္ျဖစ္တာက ၁၉၉၅ ခုနစ္မွာပါ။ ေက်ာင္းတြင္း အာစရိယ ပူေဇာ္ပြဲ တစ္ပြဲကို ဦးစီးၿပီး လုပ္ေတာ့ ကန္ေတာ့ ပစၥည္းအေနနဲ႔ အမွတ္တရ ျဖစ္ေအာင္ ဘာသာေရး စာအုပ္ ေပးမယ္လို႔ အေတြးရေတာ့ ဘာစာအုပ္ေပးမလဲ ဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္နဲ႔ လုိက္ရွာမိတယ္။ အဲဒီတုန္းက ေပးျဖစ္လိုက္တဲ့ စာအုပ္က သာသနာေရး ၀န္ႀကီးဌာန ကထုတ္တဲ့ ဗုဒၶဘာသာေကာင္း တစ္ေယာက္ ဆိုတဲ့ စာအုပ္ပါ။ ၁၉၉၈ ေနာက္ပိုင္းမွာ ဘာသာေရး စာအုပ္ေတြကို ဦးစားေပး တစိုက္မတ္မတ္ ဖတ္ျဖစ္လာေတာ့ ရင္ထဲက ကိန္းေအာင္းလာတဲ့ သံသယ ဆိုတာေတြ ေမးခြန္းေတြ တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ အေျဖေတြ ရလာတယ္။ လူလည္း တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ ေအးခ်မ္းလာတယ္။ သံသယနဲ႔ ေနရတဲ့လူဟာ ပူေလာင္ပါတယ္။ အခုဆိုရင္ သံသယဆိုတာ မရွိေတာ့ သေလာက္ပါပဲ။ ဒါေၾကာင့္ ကိုယ့္ဖာသာ အေတာ္ ေအးခ်မ္းေနတယ္လို႔ ယံုၾကည္တယ္။
ထြက္သမွ် လိုလို၊ ရသမွ် စုေဆာင္းၿပီး ဖတ္ျဖစ္တဲ့ စာအုပ္ေတြကေတာ့
၁။ လယ္တီဆရာေတာ္ႀကီးရဲ႕ လယ္တီ ဒီပနီေပါင္းခ်ဳပ္ (၄ တြဲ)၊ ပုစၧာအေမးအေျဖ က်မ္းမ်ား။
၂။ မဟာစည္ ဆရာေတာ္ႀကီးရဲ႕ စာအုပ္ေတြ (စုေဆာင္းလုိ႔ ရသမွ်)
၃။ ရွင္ ဇနကာဘိ၀ံသ (မဟာဂႏၶာ႐ံုဆရာေတာ္) ရဲ႕ စာအုပ္ေတြ
၄။ ဆရာေတာ္ ဦးေဇာတိက ရဲ႕ ထြက္သမွ် အကုန္။ – အႀကိဳက္ဆံုးကေတာ့ ေမတၱာတရား နဲ႔ Snow In The Summer
၅။ ဦးေရႊေအာင္ – အတၱမွ အနတၱသို႔
၆။ ပါရဂူ – အႀကိဳက္ဆံုးက ဗုဒၶ ဒုိင္ယာရီ
၇။ ဦးျမင့္ေဆြ (လန္ဒန္) – ပဌာန္းမဟာ
၈။ ဦးေသာ္ဇင္ – မိလိႏၵပၫွာ နဲ႔ ၀ိသုဒၶိမဂ္
၉။ ဦးသုခ – ေမတၱသုတ္
၁၀။ ေငြဥေဒါင္း – ဗုဒၶ စာပန္းခ်ီ

အေပၚမွာ ေရးထားတာေတြကို ထြက္သမွ် ရွာၿပီး ဖတ္ေလ့ရွိတဲ့ (ေလးစားမိတဲ့) စာေရးဆရာေတြပါ။ ဒါေပမယ့္ ႀကိဳ႕ၾကား ေကာင္းတယ္ေဟ့လို႔ သူငယ္ခ်င္းေတြ ေျပာရင္ ဖတ္ျဖစ္တဲ့ စာအုပ္ေတြလည္း ရွိပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ အေတာ္ႀကိဳက္ေပမယ့္ တစ္အုပ္စ ႏွစ္အုပ္စ ႀကိဳက္လို႔ နာမည္ မေရးေတာ့ပါဘူး။ အကုန္ေရးရင္ စာအုပ္ဆိုင္ ဖြင့္သလား။ စာၾကည့္တိုက္ထဲမွာ အိပ္သလား။ အေမးခံရမွာ စိုးလို႔ အျမဲ ဖတ္တဲ့ စာေရးဆရာေတြပဲ ခ်ၿပီး စာရင္းျပဳစု လိုက္တာပါ။ ဆံုးတဲ့အထိ စိတ္ရွည္ လက္ရွည္ ဖတ္ေပးတာ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။


ဂ်စ္ ဂ်စ္ ဘူ

လမင္းေလးက မသာတသာနဲ႔ ဆိုေတာ့ ညအေမွာင္က သိပ္မပီျပင္ဘူး ျဖစ္ေနတယ္ေလ။ ခပ္မႈန္မႈန္ေလးမွာ အလင္းေလး ဖ်ဖ်နဲ႔ လမ္းေလွ်ာက္ရတာ အေတာ္ေကာင္းပဲ။ ဒီအခ်ိန္မွာပဲ ရြာက ကာလသားေတြ လူပ်ိဳလွည့္ၾကတယ္ေလ။ ေခတ္အေခၚ ေစာ္ထြက္ ၀ုိက္တယ္ေပါ႔ဗ်ာ။ ဒီလို ညမ်ိဳးေလးက်ေတာ့ သိပ္ကို Romantic ဆန္တယ္ေလ။ ဒါေၾကာင့္ လူပ်ိဳေတြက ဒီလို အခ်ိန္မ်ိဳး ေရြးၿပီး ရြာထဲက ကြမ္းေတာင္ကိုင္ မေခ်ာေတြဆီ အလည္သြားၿပီ ပလီပလာ သြားလုပ္ၾကတာေပါ႔။ ေခတ္အေခၚ အီတယ္ေပါ႔ဗ်ာ။ က်ေနာ္တို႔ ရြာက လူပ်ိဳႀကီး ထြန္းေဇာ္က ရြာထိပ္က ကြမ္းေတာင္ကိုင္ အုန္းၿမိဳင္ဆီကို သြားဖို႔ ျပင္ဆင္ေနေလရဲ႕။ ထြန္းေဇာ္က ရြာမွာ ရွက္တတ္တဲ့ ေနရာမွာ ႏွစ္ေယာက္ မရွိဘူးေလ။ အုန္းၿမိဳင္ဆီကိုေတာင္ ငယ္သူငယ္ခ်င္းေတြမို႔ သြားရဲတာ။ ဟိုတစ္ေယာက္ကလည္း ငယ္သူငယ္ခ်င္းေတြလို လက္ခံ စကားေျပာေပးတယ္ ဆိုေတာ့ အရွက္ကြဲၿပီး ျပန္လာစရာ အေၾကာင္း မရွိဘူးေလ။ ဒါေပမယ့္ အလုိက္ကန္းဆိုး မသိတာ အေတာ္ ခက္တယ္ဗ်။ သူက Shadow နဲ႔ Base ကို နားမလည္းဘူးေလ။ အရိပ္အေျခ ကိုေျပာတာ။
လူပ်ိဳသိုးႀကီး ဆိုေတာ့ ေၾကာက္ကလည္းေၾကာက္၊ ရွက္ကလည္းရွက္၊ အေရးထဲ ေျပာမယ့္စာေတြကလည္း အလြတ္က်က္ရေသးတယ္ ဆိုေတာ့ လုပ္သမွ် အခၽြတ္အေခ်ာ္ေတြ ခ်ည္းပဲေလ။

အုန္းၿမိဳင္ဆီ ေရာက္ေတာ့ ဟိုက ရြာဓေလ့ အၾကမ္းအုိးေလးခ်၊ ထန္းလ်က္နဲ႔ ပဲႀကီးေလွာ္နဲ႔ ဧည့္ခံတယ္ေလ။ ထြန္းေဇာ္ကေတာ့ ပဲႀကီးေလွာ္ေလး၀ါး၊ အာလူးဖုတ္ေပါ႔။ အုန္းၿမိဳင္က ဆီးမီးေလးနဲ႔ ဗိုင္းငင္ရင္း အင္းအဲ လုိက္လုပ္ေပးေနရတာေပါ႔။ ဟိုေကာင္ကလည္း က်က္လာတဲ့ စာေလး မေမ့ခင္ တရစပ္ မနားတမ္း ေျပာေနေတာ့တာ။ ဒါနဲ႔ အခ်ိန္ကေလး လင့္လာေတာ့ ျပန္ေစခ်င္ၿပီေလ။ အေတာ္လည္း ေမွာင္ေနၿပီေလ။ ဟုိေကာင္ကလဲ အလုိက္ကန္းဆိုး မသိဘူး။ ျပန္ဖို႔ စကားေက်ာင္းလည္း သူေျပာခ်င္ရာပဲ ဆက္ေျပာေနေတာ့တယ္။ ျပန္ေတာ့လို႔ ေျပာရမွာလည္း အားနာေတာ့ မေျပာခ်င္ဘူး။ အဲဒီလို ေျပာေနရင္းနဲ႔ပဲ ႏွစ္ျခံေက်ာ္က ၾကက္ဖက ထတြန္ပါေလေရာ။ ဒါနဲ႔ အုန္းၿမိဳင္လည္း စကားဖ်က္ၿပီး ေမးလိုက္တယ္။ ၾကက္ဖေတာင္ တြန္ၿပီ၊ ျပန္ေတာ့ေပါ႔။ ဒီလုိ နားလည္ေစခ်င္တာေလ။ ဟုိက ဘာျပန္ေျဖလဲ ဆိုေတာ့ ….
ဟဲ့ … ထြန္းေဇာ္၊ အဲဒါ ဘာအသံလဲ။
ေအာ္ … ၾကက္ဖတြန္တာေလ။
အယ္ … ဘာၾကက္လဲ ေမးေနတာ။
ဒါလား။ စစ္တေကာင္းၾကက္ေလ။
အခ်ိန္ကို ေမးေနတာ ဟဲ့။ အခ်ိန္ကို။
အုန္းၿမိဳင္ရယ္ တစ္ပိႆာခြဲေလာက္ေတာ့ ရွိမွာေပါ႔။ ဒါနဲ႔ … @#!%&^#*@!$ …
ဆိုၿပီး သူေျပာခ်င္တာ ဆက္ေျပာေနေတာ့တာ။
ဒါနဲ႔ အုန္းၿမိဳင္လည္း ႏွင္ထုတ္ရခက္ ျဖစ္ေနတယ္ေလ။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ထြန္းေဇာ္တစ္ေယာက္ ပဲႀကီးေလွာ္ေတြ အစားေကာင္းေတာ့ ဗိုက္ထဲမွာ တစ္ဂြီဂြီနဲ႔ အစြမ္း စျပၿပီေလ။ ေလလည္ခ်င္ေနၿပီ။ ရွင္းရွင္းေျပာရရင္ ခ်ီးေပါက္ခ်င္တယ္ ေပါ႔ဗ်ာ။ ဒါေပမယ့္ ကိုယ္ႀကိဳက္တဲ့ လူအနားမွာ ဘယ္လို မ်က္ႏွာနဲ႔ ထုတ္မလဲေနာ္။ ဒါနဲ႔ အၾကံထုတ္ရေတာ့တယ္။ ထြက္ေတာ့မယ္ေလ။ ထြန္းေဇာ္မ်က္ႏွာက အဲဒီအခ်ိန္မွာ ခ်ီးမွန္တဲ့ မ်က္ႏွာ မဟုတ္ဘူး။ ခ်ီးတစ္တဲ့ မ်က္ႏွာ ျဖစ္ေနၿပီ။ သူ အၾကံရလိုက္တာက ေလလည္တဲ့ အသံကို မၾကားရေအာင္ ေႏွာက္ယွက္မယ္ေပါ႔။ ဒါနဲ႔ သူက အေၾကာင္းမဲ့ ေလသံကို နည္းနည္း ျမွင့္လိုက္တယ္။ ေနာက္ၿပီး အိမ္ၾကမ္းျပင္ႀကီးကို လက္သည္းနဲ႔ ဂ်စ္ဂ်စ္ ဆိုၿပီး ျခစ္ေနေလရဲ႕။ ဟုိက မစပ္စုကလည္း ထူးျခားေနေတာ့ မသိမသာေလး အကဲခတ္ေနတာေပါ႔။ ဘာလို႔ပါလိမ့္လို႔ေလ။ ထြန္းေဇာ္တစ္ေယာက္ သူရဲ႕ ေလကုိ ထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္းေလး လႊတ္ရေတာ့တာေပါ႔။ တဂ်စ္ဂ်စ္နဲ႔၊ တစ္ဖက္က တ႐ွဴးရွဴးနဲ႔ေပါ႔။ ဒါေပမယ့္ တစ္ခ်က္မွာေတာ့ သတိလက္လႊတ္နဲ႔ ပစ္ထည့္လိုက္တာ။ ဂ်စ္ .. ဂ်စ္ .. ဘူ ဆုိၿပီး ထြက္သြားေလရဲ႕။ ဒီေလာက္ ေပၚတင္က်ေနမွေတာ့ ဟုိက သိၿပီေလ။ ဒါနဲ႔ပဲ အုန္းၿမိဳင္က စိတ္မထိန္းႏုိင္ေတာ့ဘဲ တစ္ခစ္ခစ္နဲ႔ ရယ္ေတာ့တာေပါ႔။
ဒါနဲ႔ပဲ လူပ်ိဳႀကီး ရွက္လုိက္တာ ေျပာမေနနဲ႔ေတာ့။ ခ်က္ခ်င္းကို ထၿပီး ေျပးေတာ့တာေလ။ မ်က္ႏွာႀကီးကို နီရဲေနတာပဲ။ သူ႔ခ်စ္သူေရွ႕မွာမွ ထြက္ရက္တယ္ အီးရယ္ ဆိုၿပီး စိတ္ထဲမွာ တစ္ေငြ႕ေငြ႕ အိမ္ေအာက္ တန္းေျပးေတာ့တာ။ ဒါနဲ႔ အုန္းၿမိဳင္လည္း အိမ္ရွင္ဆိုေတာ့ ဧည့္သည္ကို အ၀ထိ လုိက္ပို႔ရမယ့္ တာ၀န္ ရွိတယ္ေလ။ ဆီမီးေလး ကိုင္ၿပီး ထြက္လာတာေပါ႔။ ေလွကားေအာက္မွာ ထြန္းေဇာ္တစ္ေယာက္ ဘာရွာေနမွန္း မသိဘူးေလ။ အင္း လေရာင္ေမွာင္ေမွာင္ထဲမွာ တစ္ခုခု ရွာေနတယ္ေပါ႔။ အမွန္က ဘိနပ္ရွာေနတာေလ။ ဒါနဲ႔ အုန္းၿမိဳင္လည္း `ဘာရွာေနတာလဲ၊ ေရာ့ … ဆီမီးနဲ႔ ရွာ´ ဆိုၿပီး ဆီမီး လွမ္းေပးလုိက္တယ္။ ဟုိေကာင္ ထြန္းေဇာ္က မ်က္ႏွာေတြပူ၊ ခုနက အျဖစ္အပ်က္ကို ျပန္ျပန္ေတြးၿပီး မ်က္ႏွာေတာင္ တည့္တည့္မၾကည့္ရဲဘူး။ မ်က္ႏွာကို မၾကည့္ဘဲ လွမ္းေျဖလိုက္တယ္ေလ။ သူ႕အေျဖကိုလည္း ၾကားလုိက္ေရာ အုန္းၿမိဳင္တစ္ေယာက္ မထိန္းႏိုင္ေတာ့ဘဲ ဟားတုိက္ၿပီး ရယ္ပစ္လိုက္တာ ဘိနပ္ေတာင္ မပါဘဲ ေျပးလုိက္တာ တန္းေနတာပဲေလ။
သူေျဖလိုက္တာက `အီး တစ္ဖက္ ေပ်ာက္ေနလို႔´ တဲ့။

ေရွးေရွးက ဟာသေလး တစ္ခုကို အေျခခံၿပီး ျပန္လည္ ေရးဖြဲ႕ထားတာပါ။ ၀င္းဦး (ဦး) သီခ်င္းထဲမွာေတာင္ ပါတယ္လို႔ ေျပာၾကပါတယ္။


ေယာက္ယက္ခတ္ေနေသာ ပံုရိပ္မ်ား

က်ေနာ္တို႔ တစ္ခါတစ္ေလမွာ ဘယ္ရယ္မွန္းမသိ စိတ္လႈပ္ရွား ေနတတ္ပါတယ္။ ေဒါသ ထြက္လို႔ပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ ႏွစ္လိုဖြယ္ တစ္ခုခုကို စိတ္ကူးေနလို႔ပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ ၾကည္ႏူးေနလို႔ပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ ေၾကာက္ရြံ႕ေနလို႔ပဲ ျဖစ္ျဖစ္ က်ေနာ္တုိ႔ရဲ႕ စိတ္ေတြက ေယာက္ယက္ခတ္ေနပါတယ္။ တည္ၿငိမ္ႏုိင္စြမ္း မရွိတဲ့ ဒီစိတ္ကလည္း ထိန္းရ အေတာ္ခက္တယ္မလား။ တစ္ခါတစ္ေလေတာ့ ျဖစ္ခ်င္ရာျဖစ္ ဆိုၿပီးလည္း တခ်ိဳ႕ လႊတ္ထားတတ္ၾကတယ္ေလ။ ခဲစင္တဲ့ ေရျပင္လို ျပာယာခတ္ေနတဲ့ စိတ္ရဲ႕ လႈပ္ရွားမႈ အတိုင္းအတာကုိ ဘယ္လို တုိင္းတာမလဲ ဆိုတာဟာ သိပၸံပညာ အေနနဲ႔ အေတာ္ေလး စိတ္ေခၚေနတဲ့ ေခါင္းစဥ္တစ္ခုပါ။ ဒါေပမယ့္ အခု ေအာက္မွာ ျပထားတဲ့ ပံုေတြဟာ ကုိယ့္ရဲ႕စိတ္ ဘယ္ေလာက္ ျပာယာခတ္ေနသလဲ ဆိုတာကုိ ျပႏုိင္တယ္ ဆုိရင္ ယံုၾကပါ႔မလားဗ်ာ။

ဒီပံုေတြကုိ က်ေနာ္ ဟုိး အရင္ ကတည္းက ျမင္ဖူးေနတာပါ။ ဒါေပမယ့္ ဒီပံုေတြကုိ (Optical Illusion) အျမင္အာ႐ံုကို လွည့္စားတဲ့ပံုေတြ အေနနဲ႔ပဲ သိထားခဲ့တာပါ။ တစ္ေန႔က ၀က္ဆိုဒ္ တစ္ခုမွာ ဒီပံုေတြရဲ႕ အသံုး၀င္ပံုကို ဖတ္လိုက္ရေတာ့ က်ေနာ္ ျပန္လည္ ျဖန္႔ေ၀ေပးခ်င္စိတ္ ေပါက္သြားတာနဲ႔ ဒီပို႔စ္ေလးကို ေရးျဖစ္သြားပါတယ္။

ဒီပံုေလးဟာ ပန္းခ်ီကားေလးေတြပါ။ ဒါေၾကာင့္ ပန္းခ်ီကားေတြရဲ႕ သေဘာ သဘာ၀ အတုိင္း ပါ၀င္တဲ့ ႐ုပ္၀တၳဳေတြဟာ လႈပ္ရွားမႈ မရွိပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ အေသခ်ာ ၾကည့္ၾကည့္ပါ။ အားလံုးဟာ လႈပ္ရွားေနပါတယ္။ က်ေနာ္ မညာပါဘူး။ ဒါဟာ ပံုေသ ပန္းခ်ီကားပါ။ ဒါဆို ဘာေၾကာင့္ ဒါေတြ လႈပ္ေနသလဲ။ ဒီအေျဖကုိ ေျဖဖို႔ သင္တုိ႔ကုိ က်ေနာ္ ေမးခြန္း တစ္ခု ျပန္ေမးရပါမယ္။ သင္တို႔ေတြ ဒီပံုကို ၾကည့္ေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ စိတ္ေတြေကာ တည္ၿငိမ္ေနပါရဲ႕လား။ အေျဖက ရွင္းပါတယ္။ ဘယ္သူကေကာ စိတ္ေတြ တည္ၿငိမ္ေနၾကမွာလဲ။ အနည္းနဲ႔ အမ်ားေတာ့ အားလံုး လႈပ္ရွားေနၾက မွာပါ။ ဟုတ္ပါတယ္။ ဒီပံုေလးေတြရဲ႕ ထူးျခားခ်က္က ဘာလဲ ဆိုေတာ့ သင္တို႔ရဲ႕ စိတ္လႈပ္ရွားမႈ အတိုင္းအတာ အေလ်ာက္ ပံုအထဲက ၀တၳဳေတြ လႈပ္ရွားေနပါမယ္။ သင္တုိ႔ေတြ စိတ္လႈပ္ရွားေလေလ အဲဒီ ၀တၳဳေတြ လႈပ္ရွားေလေလ ပါပဲ။

သင္ မယံုၾကည္ႏုိင္ဘူးလား။ က်ေနာ္ ေျပာသလို စမ္းသပ္ၾကည့္ပါ။ အသက္ေအာင့္လိုက္ပါ။ ပန္းခ်ီကား တစ္ခ်ပ္ကုိ အာ႐ံုစိုက္လုိက္ပါ။ သင့္ရဲ႕ အာ႐ံုေတြ အဲဒီထဲက ၀တၳဳေတြ အေပၚ စူးစုိက္လာတာနဲ႔ အမွ် လႈပ္ရွားမႈေတြ တျဖည္းျဖည္း ေႏွးလာပါလိမ့္မယ္။ ရပ္သြားၿပီလို႔ ထင္ရေပမယ့္ ဂ်စ္ကန္ကန္နဲ႔ ဆက္သြားေနဦးမယ္။ ေနာက္ဆံုးေတာ့ လႈပ္ရွားမႈ လံုး၀ ရပ္သြားလိမ့္မယ္။ ဒီလို ရပ္သြားေအာင္ လုပ္ႏုိင္ရင္ သင္ဟာ စိတ္ကုိ အခ်ိန္ပိုင္းပဲ ျဖစ္ေစ တည္ၿငိမ္ေအာင္ လုပ္ႏုိင္တဲ့ အစြမ္း ရွိေနပါၿပီ။ ဒါ ေတာ္တန္႐ံု လူတစ္ေယာက္ မလုပ္ႏုိင္ပါဘူး။ စမ္းၾကည့္ပါဦး။ အဲဒီ အထဲက ၀တၳဳေတြ ဘယ္ေလာက္ ၾကာၾကာ ရပ္တန္႔ေနေအာင္ သင္ အာ႐ံုစုိက္ႏုိင္ပါသလဲ။ သင္ရဲ႕ စိတ္ေတြေကာ ဘယ္ေလာက္ ေယာက္ယက္ခတ္ေနပါသလဲ။ ၾကည့္ၿပီးၿပီဆိုရင္ က်ေနာ့္ကုိလည္း အေတြ႕အႀကံဳေလး မွ်ခဲ့ပါဦး။
အသတ္မ်ားအား အသံထြက္၍ ရြတ္ေသာ္ …

ျမန္မာစာကို ဖတ္တဲ့ေနရာမွာ ပါဌ္ဆင့္နဲ႔ အသတ္ေတြကို အသံထြက္တဲ့ အခါမွာ အေတာ္ကေလး မွားၾကတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ က်ေနာ္ ဖတ္ဖူးထားတဲ့ ဗဟုသုတေလး တခ်ိဳ႕ကို ျပန္လည္ ျဖန္႔ေ၀ ေပးခ်င္ပါတယ္။ ဒါကုိ ေ၀ါဟာရတၳပကာသနီက်မ္း မွာ ေဖာ္ျပထားတယ္ ဆုိေပမယ့္ က်ေနာ္က ဦးထြန္းျမင့္ျပဳစုထားတဲ့ ပါဠိသက္ ေ၀ါဟာရ အဘိဓါန္ စာအုပ္ထဲက မွတ္သားထားတာပါ။

 • က္ – ဣ (အိ) ကသတ္ကို `တ´သတ္ အသံအတိုင္း ဖတ္ရတယ္။ `ႀကိဳးၾကာကရ၀ိက္၊ ေတာလံုးထိတ္မွ်၊ ညိတ္ညိတ္တြန္ထူး၊ …။´ `ေစတသိက္၊ ဘိသိက္၊ ေလာကႏၱရိက္၊ … ´ စသျဖင့္လည္း အတူတူပါပဲ။
 • ခ္ – ဥ (အု) ခသတ္ကို `တ´သတ္ အသံအတိုင္း ဖတ္ရတယ္။ `ဗလ၀ါမုခ္၊ ခံတြင္းႏႈတ္သို႔၊ အႏုတၱရည္း၊ …။ ´ ဣ (အိ) ခသတ္ကို `န´သတ္ အသံအတိုင္း ဖတ္ရတယ္။ ဥပမာ ပၪၥသိခ္ မွာ ပၪၥသိန္ လို႔ ဖတ္ရမယ္။
 • ဂ္ – အ ဂငယ္သတ္ကို `က´သတ္ သံလိုပဲ ဖတ္ရမယ္။ `မုိးေျမေအာက္ထက္၊ ဘ၀ဂ္တုိင္တန္း၊ သက္ေသၫႊန္းလ်က္၊ … ။´ ဥ (အု) ဂငယ္သတ္ကုိ `တ´သတ္သံ ဖတ္ရတယ္။ `မဆီဆုတ္ယုတ္၊ ကလိယုဂ္ျဖင့္၊ ႐ုတ္႐ုတ္ေယာင္ခါ၊ … ။´
 • င္ – ဣ (အိ) ငသတ္၊ ဥ (အု) ငသတ္တို႔ကို `န´သတ္သံ ဖတ္ရတယ္။ ဥပမာ သိခၤသူ ကို သိန္ခသူ ဟု လည္းေကာင္း၊ ကုကၤုမံ ကို ကုန္ကုမံဟု လည္းေကာင္း ဖတ္ရတယ္။
 • စ္ – ဣ (အိ) စသတ္၊ ဥ (အု) စသတ္တို႔ကုိ `တ´သတ္သံ ဖတ္ရတယ္။ ဥပမာ အနိစၥ ကို အနိတ္စ ဟု လည္းေကာင္း၊ ပရိယာယ္ ေ၀၀ုစ္ ကုို ေ၀၀ုတ္ ဟု လည္းေကာင္း ဖတ္ရတယ္။
 • ဇ္ – ဇသတ္က `စ´သတ္နဲ႔ တူတယ္။ ဥပမာ ၀ိဇၨာ ကို ၀ိစ္ဇာ လို႔ ဖတ္ရတယ္။ အို ဇ သတ္ကို `အုိက္´သံ ထြက္ရတယ္။ ဥပမာ ပရိဗိုဇ္ ကို ပရိပုိက္ လို႔ အသံထြက္ရမယ္။
 • ဋ္ – ဋသံလွ်င္းခ်ိတ္သတ္က `တ´ သတ္နဲ႔ တူတယ္။ ဥပမာ ဆ႒ – ဆဋ္ ဌ (ဆတ္ဌ)၊ အ႒ – အဋ္ ဌ (အတ္ဌ)၊ ၀ိသိ႒ – ၀ိသိဋ္ဌ (၀ိသိတ္ဌ) လို႔ ဖတ္ရမယ္။
 • ဍ္ – ဍရင္ေကာက္သတ္ကလည္း `တ´သတ္နဲ႔ တူတယ္။ ဥပမာ ဂုဏ၀ုၯိ – ဂုဏ၀ုဍ္ဎိ (ဂုဏ၀ုတ္ဎိ) လုိ႔ အသံ ထြက္ပါတယ္။
 • ထ္ – ထဆင္တူးသတ္ကလည္း `တ´ သတ္နဲ႔ တူတယ္။ ဥပမာ ဣရိယာပုထ္ ကုိ အိရိယာပုတ္ လို႔ အသံ ထြက္ပါတယ္။
 • ဒ္ – ဒေဒြးသတ္ကလည္း `တ´ သတ္နဲ႔ တူပါတယ္။ ဥပမာ ဥပဒ္ ကို ဥပတ္၊ ဥပိုဒ္ ကုိ ဥပိုတ္လို႔ အသံ ထြက္ပါတယ္။
 • ဏ္ – ဏႀကီးသတ္က `န´သတ္နဲ႔ တူတယ္။ အုိ ဏ သတ္ျဖစ္ရင္ေတာ့ `င´ သတ္အသံနဲ႔ ဖတ္ရပါတယ္။ ဥပမာ လိုဏ္ ကုိ လိုင္၊ တု႐ိုဏ္တုိင္ ကုိ တု႐ိုင္တုိင္ လို႔ ဖတ္ရပါတယ္။ ခၽြင္းခ်က္အေနနဲ႔ ႀကိဳဏ္ ကို ႀကိဳ လို႔ပဲ ဖတ္ပါတယ္။
 • ဗ္ – ဗထက္ခ်ိဳင့္သတ္က `ပ´သတ္နဲ႔ တူတယ္။ ဥပမာ ျဒဗ္ ဆိုတဲ့ စကားလံုးကုိ ျဒပ္လို႔ အသံထြက္တယ္။
 • ဘ္ – ဘကုန္းသတ္ကလည္း `ပ´သတ္နဲ႔ တူတယ္။ ဥပမာ လာဘ္ ကုိ လပ္ လို႔ အသံထြက္တယ္။
 • ယ္ – အ၊ အာ ကို ယသတ္ရင္ `အယ္´သံ ထြက္တယ္။ ဥပမာ ၾကယ္၊ နိကာယ္။ ဥ (အု) ကို ယသတ္ရင္ေတာ့ `န´သတ္သံ ထြက္တယ္။ ဥပမာ ေယဘုယ် – ေယဘုယ္ယ (ေယဘုန္ယ)၊ ဥေယ်ာဇဥ္ – ဥယ္ေယာဇဥ္ (အုန္ေယာဇင္) လို႔ ဖတ္တယ္။ ခၽြင္းခ်က္ အေနနဲ႔ ဥယ်ာဥ္ (ဥယ္ယာဥ္) ကုိ အုန္ယာဥ္ လို႔ မဖတ္ဘဲ ဥယာဥ္လို႔ပဲ ဖတ္ပါတယ္။
 • ရ္ – ဧ (ေအ) ရေကာက္သတ္ကို `ည´သတ္သံ ကဲ့သို႔ ဖတ္ရတယ္။ ဥပမာ ေထရ္ ကုိ ထည္ လို႔ ဖတ္ရပါတယ္။ `ဥဒါယီေထရ္၊ ေရွး႐ိုးတည္လ်က္၊ ထြက္သည္ေန႔က၊ ထုိႏွစ္လလွ်င္၊ … ´ အို ကို ရေကာက္သတ္လွ်င္ အသတ္သံ အထူးမထြက္။ ဥပမာ နဂိုရ္ ကို နဂို လို႔ပဲ ဖတ္ရမယ္။
 • လ္ – လသတ္ဟာ `န´သတ္နဲ႔ အသံတူတယ္။ ဥပမာ ပန္းမာလ္ ဆိုရင္ ပန္းမာန္ လို႔ အသံထြက္ရမယ္။ မိလႅာ ကုိ မိန္လာ၊ ပုလႅိင္ ကုိ ပုန္းလိင္ လို႔ အသံထြက္ရမယ္။ အုိကုိ လသတ္မယ္ ဆိုရင္ေတာ့ အသတ္သံ ထြက္စရာ မလိုဘူး။ ဥပမာ ကုသိုလ္ ကို ကုသို လို႔ပဲ ဖတ္တယ္။
 • ၀္ – ၀သတ္ဟာ အသတ္သံ ထူးထူးေထြေထြ မထြက္ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ျမန္မာစာမွာ ၀သတ္ကုိ မသံုးေတာ့ဘူး။ ဒါေပမယ့္ ၾသဘာစာမွာ `ေသာ၀္´ ဆိုတာ ေတြ႕ရမယ္။ သူ႔ကုိ ဖတ္ရင္ `ေသာ´ကုိ အသံရွည္ရွည္ ဆြဲဖတ္ရတယ္။
 • သ္ – သသတ္ဟာ `တ´သတ္နဲ႔ တူတယ္။ ဥပမာ မိႆ – မိသ္သ (မိတ္သ)၊ ဥပုသ္ ကို ဥပုတ္လို႔ ဖတ္ရမယ္။
 • ဟ္ – ဟသတ္က `န´သတ္နဲ႔ တူတယ္။ ဥပမာ သိဟ္ရာသီ မွာ သိန္ရာသီ၊ ဂိမွာန္ – ဂိဟ္မာန္ (ဂိန္မန္) လို႔ ဖတ္ရမယ္။

ခၽြင္းခ်က္အေနနဲ႔
စၾက၀ဠာ – စက္ၾကာ၀ဠာ လို႔ ဖတ္တယ္။
တိရစၧာန္ – တိရစ္ဆန္လို႔ ဖတ္ရမွာပါ။ ဒါေပမယ့္ တရိတ္ဆန္လို႔ ဖတ္ၾကတယ္။
ပဋိသေႏၶ – ပဋိတ္သေဓ လို႔ ဖတ္ၾကတယ္။
ပရိသတ္ – ပရိတ္သတ္ လို႔ ဖတ္တယ္။
ျပာသာဒ္ – ျပတ္သာဒ္ လို႔ ဖတ္တယ္။
ဗိမာန္ – ဗိတ္မွန္ လို႔ ဖတ္တယ္။
ေမတၱာ – မစ္တာ လို႔ ဖတ္တယ္။ ဧ (ေအ) တသတ္ဟာ `စ´သတ္ (အစ္) သံထြက္ရတယ္။ ေမတၱာ – မစ္တာ၊ ေခတ္ – ခစ္ လို႔ အသံထြက္တယ္။
၀ါက် – ၀က္က် လို႔ ဖတ္တယ္။
သုသာန္ – သုတ္သာန္ လို႔ ဖတ္တယ္။

စကားလံုးေတြ က်န္ေနပါဦးမယ္။ က်ေနာ္ သိသေလာက္ ဥပမာအေနနဲ႔ ေဖာ္ျပလုိက္တာပါ။

အေသးစိတ္ သဒၵါနည္း အျပည့္အစံုနဲ႔ မွတ္သားခ်င္ရင္ေတာ့ ဦးထြန္းျမင့္ ေရးသားထားတဲ့ ပါဠိသက္ေ၀ါဟာရ အဘိဓာန္ စာအုပ္မွာ ေလ့လာဖတ္႐ႈ ႏိုင္ပါတယ္။