ေခတၱ နားခြင့္ျပဳပါ

နာဂစ္မုန္တိုင္း၏ ႏွိပ္စက္မႈေၾကာင့္ အကၽြႏု္ပ္၏ ကိုးနတ္ရွင္ႀကီး ၿပိဳလဲသြားခဲ့ရပါသည္။ ထိုကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ အျမန္ဆံုး အေရးယူေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ သက္ဆိုင္ရာသို႔ အသိေပး အေၾကာင္းၾကားထားေသာ္ျငားလည္း သက္ဆိုင္ရာမွ မသက္ဆိုင္သလို ေနေနပါသျဖင့္ တစ္လေက်ာ္ ၾကာလာေသာ္လည္း အေျခအေန မထူးျခားဘဲ ျဖစ္ေနရပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အကၽြႏု္ပ္၏ သူငယ္ခ်င္းေဘာ္ဒါ၊ စာဖတ္ပရိသတ္မ်ားအား အားနာသမႈျဖင့္ ေရွ႕မ်က္ႏွာ ေနာက္ထားၿပီး ေျပာလိုသည္မွာ “ေခတၱနားခြင့္ျပဳပါ” လို႔ ….. ။