စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ <> ႏိုင္ငံေရး မတည္ၿငိမ္မႈ

တိုင္းျပည္ေတြအတြက္ စီးပြားေရး တိုးတက္ဖို႔ အဟန္႔အတားေတြက ဘာေတြ ျဖစ္မလဲ။ ေဘာဂေဗဒ ပညာရွင္ေတြ အေနနဲ႔ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ တိုးတက္ဖို႔အတြက္ ျဖတ္လမ္းနည္း၊ ဂါထာ မႏၲန္ေတြ ရွာမေတြ႕ေသးပါဘူး။ ဒီ အဆင့္ ၁၊ ၂၊ ၃ ကို အစီအစဥ္တိုင္း လိုက္လုပ္ရင္ ႀကီးပြားတုိးတက္မယ္၊ မလုပ္ရင္ မဖြံ႕ၿဖိဳးဘူးလို႔ ဘယ္သူမွ အတိအက် မေျပာႏိုင္ဘူး။ လူမႈေရး၊ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး ျပႆနာေတြက ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္းေတြအတြက္ အဟန္႔အတားပါ။ အဲဒါေတြက သီးျခားစီ ေလ့လာလုိ႔ မရႏိုင္ေအာင္ကို တစ္ခုနဲ႔တစ္ခု ယွက္တင္ၿပီး ဆက္စပ္ေနပါတယ္။ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲ ႏိုင္ငံ အမ်ားစုမွာ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းေတြဟာ ေန႔ခ်င္းညခ်င္းဆုိသလိုပဲ ေနာက္အစိုးရအသစ္ရဲ႕ အစားထိုးျခင္းကို ခံေနၾကရတယ္။ အာဏာသိမ္းခံလိုက္ရရင္ ခ်က္ခ်င္းဆိုသလိုပဲ အစိုးရအသစ္ေျပာင္းသြားၿပီး ဥပေဒ စနစ္ေတြကအစ လမ္းေၾကာင္း ေျပာင္းသြားတယ္။ အဲဒီလို ႏိုင္ငံမ်ဳိးေတြမွာ စီးပြားေရး လုပ္ေနၾကတဲ့ ကုမၸဏီေတြအတြက္ေတာ့ ဒုကၡေတြပါပဲ။ စဥ္းစားၾကည့္ပါ။ တကယ္လို႔ အပတ္တိုင္း ဆရာမအသစ္တစ္ေယာက္ ေျပာင္းၿပီး သင္႐ုိးၫႊန္းတမ္းကအစ လိုက္ေျပာင္းေနရင္ ေက်ာင္းသားေတြအတြက္ ဘယ္ေလာက္ ဒုကၡေရာက္လိုက္မလဲ။ ေသခ်ာတာေတာ့ ဘယ္ေတာ့မွ စာမတတ္ေတာ့ပါဘူး။ သူတုိ႔ရဲ႕ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္း ဘယ္ေလာက္ေကာင္းေကာင္းပါ။ ကုမၸဏီေတြ ၾကံဳေတြ႕ရတဲ့ အခက္အခဲကလည္း အဲဒါလိုပါပဲ။

“ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ဖို႔ ဒါေတြ အစီအစဥ္တက် လုပ္သြားပါ” လို႔ အၾကံဉာဏ္ မေပးႏိုင္ေပမယ့္ ေဘာဂေဗဒ ပညာရွင္ေတြအေနနဲ႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲ ႏိုင္ငံေတြအတြက္ တိုးတက္ဖို႔ အဟန္႔အတားေတြကို တင္ျပထားတယ္။ အဲဒီအထဲက ႏိုင္ငံေရး မတည္ၿငိမ္မႈ ေၾကာင့္ ျဖစ္လာရတဲ့ အဟန္႔အတားအေၾကာင္း နည္းနည္းေလး ေဆြးေႏြးခ်င္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရး တည္ၿငိမ္မႈ မေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္တဲ့ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံဟာ သူ ဘယ္ေလာက္ပဲ ႀကိဳးစားႀကိဳးစား စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို ဘယ္ေတာ့မွ မရႏိုင္ပါဘူး။ ႏိုင္ငံေရး တည္ၿငိမ္ဖို႔ ဆိုတာ တည္ၿငိမ္တဲ့ ႏိုင္ငံေရးစနစ္ကို လက္ခံက်င့္သံုးဖို႔လည္း လိုပါတယ္။ မတည္ၿငိမ္ဘူးဆိုတာ အေျပာင္းအလဲမ်ားျခင္းကို ဆိုလိုတာပါ။ အစိုးရအဖြဲ႕ အမ်ဳိးမ်ဳိး ေျပာင္းတာလဲ မတည္ၿငိမ္တာ ျဖစ္သလို၊ အစိုးရအဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕တည္းကပဲ ေဟာတစ္မ်ဳိး၊ ေဟာတစ္မ်ဳိး ဥပေဒေတြ ေျပာင္းေနတာလည္း မတည္ၿငိမ္တာပါပဲ။ ေနာက္ၿပီး ဥပေဒေတြ မေျပာင္းဘဲ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းေတြ မၾကာမၾကာ ေျပာင္းေနတတ္တာလည္း မတည္ၿငိမ္တာပါပဲ။ ဒါေတြ အားလံုးဟာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈယႏၲရား မတည္ၿငိမ္မႈထဲမွာ ပါပါတယ္။

ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔ ဘယ္လို နည္းဗ်ဴဟာေတြပဲ ခ်ခ် တည္ၿငိမ္တဲ့ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္း ရွိဖို႔က အင္မတန္ အေရးႀကီးပါတယ္။ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲ ႏိုင္ငံအမ်ားစုမွာ အဲဒီလို တည္ၿငိမ္မႈမ်ဳိး လိုအပ္ေနပါတယ္။ တိက်တဲ့ ဥပေဒ၊ အဆင္ေျပတဲ့ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းေတြကို အစိုးရအေနနဲ႔ မခ်မွတ္ႏိုင္ခဲ့ပါဘူး။ လက္ရွိ အစိုးရအေပၚ အာဏာသိမ္းမႈေတြ၊ ဆႏၵျပမႈေတြဟာ အဲဒီလုိ ႏိုင္ငံမ်ဳိးေတြမွာ အျမဲလိုလို ၾကံဳေတြ႕ေနရပါတယ္။ ဥပမာတစ္ခုက ဆိုမာလီးယား ႏိုင္ငံပါ။ ၁၉၉၀ ကတည္းက ႏိုင္ငံတြင္း အုပ္စုေတြရဲ႕ ျပည္တြင္းစစ္ေတြေၾကာင့္ ႏိုင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးဖို႔ ဘက္ကုိေတာင္ ေျခဦး မလွည့္ႏိုင္ေသးပါဘူး။ တည္ၿငိမ္တဲ့ အစုိးရ ဖြဲ႕စည္းႏုိင္ေရး ဆိုတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္ ကမ႓ာ့ကုလသမဂၢအဖြဲ႕နဲ႔ အေမရိကန္ႏိုင္ငံက စစ္တပ္ေတြ ေစလြတ္ခဲ့ေပမယ့္ ျပႆနာေတြက ပို ဆိုးသထက္ ဆိုးလာခဲ့ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း ၁၉၉၅ ခုနစ္မွာ အေမရိကန္ႏိုင္ငံဟာ သူ႔ရဲ႕ စစ္တပ္ကို ျပန္ ႐ုတ္သိမ္းခဲ့တယ္။ ဆိုမာလီးယားအတြက္ တစ္ခုတည္းေသာ ဗဟိုအစိုးရ အခုထိကိုပဲ မရွိေသးပါဘူး။ ႏိုင္ငံေရး မတည္ၿငိမ္မႈကို ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲ ႏိုင္ငံ အေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ေတြ႕ရၿပီး အာဖရိကႏိုင္ငံေတြမွာ အမ်ားဆံုး ေတြ႕ရပါတယ္။

မတည္ၿငိမ္မႈေတြဟာ အစုိးရအဖြဲ႕အစည္းအတြက္ လက္ရွိအာဏာကို စြန္႔လြတ္ရေလာက္ေအာင္ မခ်ိန္းေျခာက္ႏိုင္ဘူးပဲ ထားဦး။ အဲဒီ ျပႆနာေတြေၾကာင့္ တစ္ဦးခ်င္းစီရဲ႕ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းေဆာင္တာေတြကို တစ္နည္းမဟုတ္ တစ္နည္း အခက္ခဲျဖစ္ေစတာ အမွန္ပါ။ တကယ္တမ္း အလုပ္ျဖစ္ဖို႔ ဆိုရင္ ႏိုင္ငံ့စီးပြားေရးအတြက္ တာရွည္ခံမယ့္ စည္းမ်ဥ္း ဥပေဒေတြ လိုအပ္ပါတယ္။

ႏိုင္ငံတြင္းက လူမႈေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈ မတူတဲ့ အုပ္စုေတြေၾကာင့္လည္း မတည္ၿငိမ္မႈေတြ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ တိုင္းျပည္နယ္နိမိတ္ သက္မွတ္ခ်က္ အမ်ားစုဟာ ကိုယ့္ကို ကၽြန္ျပဳခဲ့တဲ့ ႏိုင္ငံရဲ႕ မူလသက္မွတ္ခ်က္ေတြကို အေျခခံထားၾကတာ မ်ားတယ္။ သက္ဆိုင္ရာ ယဥ္ေက်းမႈနဲ႔ မတူတဲ့ လူမ်ဳိးစု ေတြရဲ႕ ေနထုိင္ရာ နယ္နိမိတ္အရ ပိုင္းျခားၾကတာ မဟုတ္ေတာ့ မတူတဲ့ ယဥ္ေက်းမႈ ႏွစ္ခုကို တစ္ေနရာတည္း ေပါင္းစပ္မိတာတို႔၊ မတည့္တဲ့ လူမ်ဳိးစုေတြ ေပါင္းစပ္ ဖြဲ႕စည္းထားတဲ့ ႏိုင္ငံေတြ ျဖစ္ေနတတ္ပါတယ္။ ဒါနဲ႔ပဲ အဖြဲ႕ေတြကြဲၿပီး ႏိုင္ငံတြင္း သူပုန္ထမႈေတြ၊ ပုန္ကန္မႈေတြ ျဖစ္လာရေတာ့တယ္။ ဥပမာအေနနဲ႔ ေျပာရရင္ ႏိုင္ဂ်ီးရီးယား ႏိုင္ငံဟာ ၿဗိတိန္ရဲ႕ ကိုလိုနီ ဥပေဒအရ ဖြဲ႕စည္းထားတဲ့ ျပည္ေထာင္စု တစ္ခုပါ။ မတူညီတဲ့ လူမ်ဳိးစု သံုးခုနဲ႔ ဖြဲ႕စည္းထားတယ္။ ေျမာက္ပိုင္း Hausa Fulan ေဒသ၊ အေနာက္ပိုင္း Yoruba ေဒသ နဲ႔ အေရွ႕ပိုင္း Ibo ေဒသပါ။ အဲဒီ ေဒသ သံုးခုလံုးဟာ ယဥ္ေက်းမႈပိုင္း သိသာထင္ရွားေအာင္ ကြာျခားေနေတာ့ ႏိုင္ငံေရး၊ စစ္ေရး ပဋိပကၡေတြ အျမဲလိုလို ျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း စစ္တပ္ အာဏာသိမ္းမႈေတြ အဆက္မပ်က္ ျဖစ္ေနပါတယ္။ ေဒသ သံုးခုဟာ သီးျခား ရပ္တည္ခြင့္ ရမယ္ဆိုရင္ တိုးတက္မႈ အလားအလာေတြ ရွိေပမယ့္ အခုဆိုရင္ ၿဗိတိန္ရဲ႕ စနက္ေၾကာင့္ ေဒသေတြ အားလံုး စုစည္းၿပီး ႏိုင္ငံတစ္ခုတည္းအေနနဲ႔ သက္မွတ္ထားတာေၾကာင့္ စီးပြားေရး တိုးတက္မႈဆိုတာ ဘယ္လိုမွ ေမွ်ာ္မွန္းလို႔ မရေတာ့ဘူး။

ႏိုင္ငံေရး မတည္ၿငိမ္မႈက စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအေပၚ ဘယ္လိုမ်ား သက္ေရာက္မႈ ရွိမလဲလို႔ သိခ်င္ပါလိမ့္မယ္။ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈ စီမံကိန္းတိုင္းအတြက္ ေငြေၾကးရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈက လိုကို လိုအပ္မွာပါ။ ျပည္ပ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လိုအပ္သလို ျပည္တြင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လည္း လိုပါလိမ့္မယ္။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမယ့္ လုပ္ငန္းရွင္ေတြအတြက္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံရဲ႕ ႏိုင္ငံေရး တည္ၿငိမ္မႈ ရွိမရွိဆိုတာ ထည့္ကို စဥ္းစားရမယ့္ အခ်က္ပါ။ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲ ႏိုင္ငံမွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံဖို႔အတြက္ ျပည္ပ ကုမၸဏီအေနနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးပညာရွင္ေတြ ငွားရမ္းၿပီး သက္ေရာက္ႏိုင့္မယ့္ အႏၲရာယ္ အတိုင္းအထြာကို ေလ့လာၾကမွာပါ။ တကယ္လို႔ အႏၲရာယ္ တအား ႀကီးမယ္ဆိုရင္ အေျဖက ရွင္းရွင္းေလးပါ။ ဘယ္ေတာ့မွ လာၿပီး မျမႇဳပ္ႏွံေတာ့ပါဘူး။

ႏိုင္ငံေရး မတည္ၿငိမ္မႈဟာ ျပည္တြင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကိုပါ ကန္႔သတ္ပစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲ ႏိုင္ငံ အေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ဝင္ေငြျဖန္႔ေဝမႈ အခ်ဳိးဟာ အလြန္ကိုပဲ ကြာဟလွတယ္။ အင္မတန္မွ ခ်မ္းသာလွတဲ့ လူနည္းစု ရွိသလို အစေပါင္း မ်ားစြာ မ်ားျပားလွတဲ့ ဆင္းရဲသားေတြလည္း ရွိေနပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ လူလတ္တန္းစား အေတာ္ေလး နည္းတယ္။ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲ ႏိုင္ငံက လူကံုထံ လူ႔ေဘာ္ေက်ာ့ သူေဌးေတြအတြက္ ဝင္ေငြအပိုအလွ်ံေတြ ရွိေနတာေၾကာင့္ အဲဒီ ေငြေတြဟာ ႏိုင္ငံအတြက္ ျမႇဳပ္ႏွံဖို႔ အလားအလာ ရွိတဲ့ ေငြေၾကး၊ စုေဆာင္းေငြေတြပါ။ ႏိုင္ငံေရး မတည္ၿငိမ္မႈေၾကာင့္ သူတို႔ရဲ႕ ေငြေၾကးေတြ ဆံုး႐ႈံးမွာ ေၾကာက္တာနဲ႔ပဲ ထပ္ဆင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံဖို႔ လက္တြန္႕ၾကပါလိမ့္မယ္။ ႏိုင္ငံေရး အေျခအေန အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္ေတာင္ ေအးေဆး ေနႏိုင္ဖို႔အတြက္ တခ်ဳိ႕သူေတြက ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီး ႏိုင္ငံေတြ ျဖစ္တဲ့ အေနာက္ႏိုင္ငံေတြမွာ သြားၿပီး ျမႇဳပ္ႏွံၾကပါေတာ့တယ္။ ကိုယ့္ ႏိုင္ငံမွာ ရွိသင့္တဲ့ ေငြေၾကး၊ ပိုင္ဆိုင္မႈဟာ တျခား ႏိုင္ငံရဲ႕ လက္ထဲကို က်ေရာက္သြားတာေၾကာင့္ ကိုယ့္ႏိုင္ငံဟာ ဆင္းရဲျမဲ ဆင္းရဲ ေနရဦးမွာပါ။

ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲ ႏိုင္ငံေတြမွာ ဝင္ေငြ ျဖန္႔ေဝမႈအခ်ဳိး ကြာဟလြန္းတာကလည္း ႏိုင္ငံေရး မတည္ၿငိမ္မႈကို ဦးတည္သြားေစႏိုင္ပါတယ္။ ဆင္းရဲသား အမ်ားစုအေနနဲ႔ လက္ရွိ ႏိုင္ငံေရး စနစ္နဲ႔ အေျခအေနအေပၚ နည္းနည္းေလးမွ ယံုၾကည္မႈ မရွိေတာ့ဘဲ ထိန္းသိမ္း ျမႇင့္တင္ဖို႔အတြက္လည္း ဆႏၵ မရွိၾကေတာ့ပါဘူး။ ေတာ္လွန္ ပုန္ကန္မလား။ မလုပ္ႏိုင္စရာ အေၾကာင္းမရွိဘူးေလ။ သူတို႔ ဒီထက္ ဘာမွ ဆံုး႐ႈံးစရာမွ မရွိဘဲ။ ဒါေၾကာင့္လည္း စနစ္သစ္အတြက္ အာမခံခ်က္ ေပးထားတဲ့ အတိုက္အခံ အဖြဲ႕အစည္းေတြ အေပၚမွာ သူတို႔ရဲ႕ ဘဝနဲ႔ ယံုၾကည္ခ်က္ကို အျပည့္အဝ ပံုအပ္ၿပီး လက္ရွိစနစ္ကို တြန္းလွန္ဖုိ႔ တိုက္ပြဲ ဝင္ေနတာေၾကာင့္ ရလဒ္ဟာ မတည္ၿငိမ္မႈကိုပဲ ျပန္ဦးတည္သြားပါတယ္။ မတည္ၿငိမ္မႈရဲ႕ အက်ဳိးေၾကာင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဟာလည္း ဘယ္လုိမွ အေကာင္အထည္ မေပၚႏုိင္ေတာ့ပါဘူး။

မေလ်ာ္မကန္ ျပဳမူတတ္ျခင္း

ရည္ရြယ္ခ်က္ ။ ။ လူငယ္နဲ႔ လူႀကီး အၾကား (အထူးသျဖင့္ မိဘနဲ႔ သားသမီး၊ ဆရာနဲ႔ ေက်ာင္းသား အၾကား) မွာ ရွိေနတတ္တဲ့ ပဋိပကၡေတြကို မီးေမာင္း ထိုးျပခ်င္ပါတယ္။
ကိုးကား ။ ။ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ စည္းကမ္း – ေဒါက္တာသိန္းလြင္

အျပဳအမူတိုင္းရဲ႕ ေနာက္ကြယ္မွာ ယံုၾကည္ခ်က္ တစ္ခုစီေတာ့ ရွိၾကပါတယ္။ အမ်ားအားျဖင့္ လူႀကီးေတြက လူငယ္ေတြရဲ႕ အျပဳအမူကိုပဲ ကိုင္တြယ္တတ္ၿပီး ေနာက္ကြယ္မွာ ရွိေနတဲ့ ကေလးရဲ႕ ခံယူခ်က္ကို နားလည္ဖို႔ မႀကိဳးစားမိၾကဘူး။ ဘာေၾကာင့္ လုပ္ရသလဲ ဆိုၿပီး ဆက္စပ္ မစဥ္းစားဘဲ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းဖို႔ ႀကိဳးစားရင္ က်ဳိးေၾကာင္းစီေလ်ာ္တဲ့ ရလဒ္တစ္ခု ရလာမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ စိတ္အထူးကု ဆရာဝန္ႀကီး Rudof Dreikurs က “မဆီမေလ်ာ္ ျပဳမူတဲ့ ကေလးဟာ ႏွိမ္ခ်ျခင္း ခံရတဲ့ ကေလးပဲ” လို႔ မွတ္ခ်က္ေပးဖူးပါတယ္။ ဘယ္လိုပံုစံနဲ႔ပဲ ႏွိမ္ခ် ခံရပါေစ အဲဒီ ႏွိမ္ခ် ခံရတယ္ ဆိုတဲ့ အေတြးက ကေလးရဲ႕ ယံုၾကည္မႈအေပၚမွာ အေျခခံေနတယ္။ သူဟာ အေရးမပါဘူး။ သူ႔ကုိ လူရာမသြင္းဘူး။ ဒါေၾကာင့္ အႏွိမ္ခံရတယ္လို႔ ကေလးက ယူဆတတ္ပါတယ္။

မစၥတာ Dreikurs ရဲ႕ ကေလးသဘာဝ ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္က ကေလးေတြဟာ မသင့္ေလ်ာ္တဲ့ သူတို႔ရဲ႕ အျပဳအမူေတြအတြက္ မသင့္မေလ်ာ္ မွားယြင္းတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ ၄ ခု ခ်မွတ္ထားတယ္လို႔ ေလ့လာတင္ျပထားပါတယ္။ မွားယြင္းတဲ့ ယံုၾကည္မႈအေပၚမွာ အေျခခံေနတာေၾကာင့္ မွားယြင္းတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္လို႔ နာမည္ ေပးထားပါတယ္။ အဲဒီ အခ်က္ေတြက

  1. လိုအပ္တာထက္ ပိုၿပီး အေရးေပးခံလိုမႈ
  2. အစြမ္းအင္အား ျပသလိုမႈ
  3. ကလဲ့စားေခ်လိုမႈ နဲ႔
  4. မိမိကုိယ္ကို မစြမ္းမျပည့္စံုလို႔ ယူဆေနမႈ တို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

လိုအပ္သည္ထက္ ပို၍ အေရးေပးခံလိုမႈ

အေရးေပးခံလိုစိတ္ ျပင္းျပေနတဲ့ ကေလးဟာ “ခင္ဗ်ားတို႔ က်ေနာ့္ကို အျမဲ ဂ႐ုစိုက္ေနမွ က်ေနာ္ဟာ အေရးေပးခံရတယ္” လို႔ မွားယြင္းစြာ ခံယူထားပါတယ္။ လူတိုင္း အေရးေပးခံခ်င္ၾကတယ္။ ဒါေပမယ့္ အေရးေပးခံယူခ်င္တယ္ ဆိုတာနဲ႔ အေရးေပးခံဖို႔ လိုအပ္ေနတယ္ ဆိုတာ အမ်ားႀကီး ကြာျခားပါတယ္။ အေရးေပးခံရေအာင္ လုပ္တဲ့ နည္းေတြ အမ်ဳိးမ်ဳိး ရွိတဲ့ အထဲက တခ်ဳိ႕က အျပဳသေဘာ ေဆာင္ေပမယ့္ တခ်ဳိ႕ကေတာ့ အသံုးမတည့္ဘဲ စိတ္အေႏွာက္အယွက္ ျဖစ္ေစပါတယ္။ တစ္ခါတေလ လူႀကီးမိဘကုိ စိတ္အေႏွာက္အယွက္ ျဖစ္ေအာင္ လုပ္လိုက္လို႔ လူႀကီးေတြက အေရးတယူ လုပ္တာကိုပဲ ဂ႐ုျပဳတယ္လို႔ မွားယြင္းၿပီး ယံုၾကည္မိတတ္ပါတယ္။ ဒါဆို လူႀကီးေတြ အေရးတယူ ရွိေအာင္ အျမဲပဲ ေႏွာက္ယွက္ေနေတာ့မယ္။

အဲဒီလိုေတြ ျဖစ္လာၿပီဆိုရင္ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းႏိုင္မယ့္ နည္းလမ္းတစ္ခုက ကေလးကုိ ဂ႐ုစိုက္ အသိအမွတ္ ျပဳေပးျခင္းပါ။ ကေလးကို လုပ္ငန္း တာဝန္ေတြ ေပးပါ။ သူ ၾကံဳရတဲ့ အေတြ႕အၾကံဳေတြကို တျခားသူေတြကို မွ်ေဝခုိင္းပါ။ ေနာက္ၿပီး တျခားလူေတြကို နည္းေပးလမ္းျပ လုပ္ဖို႔ တာဝန္ေပးပါ။ အဲဒီလို မွ်ေဝ ေျပာျပခုိင္းတဲ့ အခ်ိန္မွာပဲ မသင့္ေတာ္တဲ့ အျပဳအမူေတြ လုပ္ႏိုင္ပါေသးတယ္။ အဲဒါကို ေခတၱ ဥေပကၡာျပဳထားပါ။ ဒါေပမယ့္ လူႀကီးေတြအေနနဲ႔ သတိထားမိတဲ့အေၾကာင္း အသိေပးတဲ့ အေနနဲ႔ မ်က္စိမွိတ္ျပတာတို႔၊ ေခါင္းခါျပတာတို႔၊ ပုခံုးကို အသာပုတ္ၿပီး သိေၾကာင္း လုပ္ျပသင့္ပါတယ္။ ဒါမွ ကေလးကို ဂ႐ုစိုက္ေၾကာင္း ျပသရာလည္း ေရာက္ပါမယ္။ ၾကင္ၾကင္နာနာ ဆက္ဆံမႈနဲ႔ ခိုင္ခုိင္မာမာ ေျပာဆုိမႈကို ယွဥ္တြဲ သံုးျခင္းက ထိေရာက္တဲ့ အတြဲျဖစ္ပါတယ္။ ေခတ္စကားနဲ႔ ေျပာရရင္ “ခ်စ္ေတာ့ခ်စ္တယ္၊ အလိုမလိုက္ဘူး” ဆိုတဲ့ သေဘာပါပဲ။

အစြမ္းအင္အား ျပသလိုမႈ

လူတိုင္း အစြမ္းအင္အား လိုၾကပါတယ္။ ရွိတယ္လို႔ ယူဆတဲ့ ကေလးအေနနဲ႔လည္း ထုတ္ျပခ်င္တယ္။ အင္အားျပလိုမႈ စိတ္ဆႏၵ ျပင္းျပေနတဲ့ ကေလးရဲ႕ အျပဳအမူကို နားလည္ေပးရမယ့္အစား လူႀကီးက မေက်မနပ္ တံု႔ျပန္တဲ့အခါ သူတို႔ဟာ ေဒါသထြက္ၾကတယ္။ စိန္ေခၚခံရသလို ခံစားၾကရတယ္။ ၿခိမ္းေျခာက္ခံရသလို ခံစားရပါတယ္။ ဒါမွမဟုတ္ အလဲထုိးခံလိုက္ရသလို ျဖစ္သြားတယ္။ လူႀကီးေတြ အေနနဲ႔ ျပန္လည္ တုိက္ခိုက္လာၿပီး သူတို႔ မွန္ကန္ေၾကာင္း သက္ေသျပဖို႔ ႀကိဳးစားရင္း ကေလးကိုလည္း ထိန္းခ်ဳပ္ဖို႔ ပိုႀကိဳးစားလာပါတယ္။ အဲဒီအခါမွာ ကေလးအေနနဲ႔ အႏွိမ္ခံရတဲ့ အျပဳအမူကို ပိုၿပီး ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ျပဖို႔ ႀကိဳးစားအားထုတ္ လာေတာ့တယ္။ ဒါမွမဟုတ္ ဆိတ္ဆိတ္ေနေပမယ့္လည္း ပိုၿပီး ရန္လိုလာေတာ့တယ္။

အစြမ္းျပလိုတဲ့ ကေလးတစ္ေယာက္ကို ကူညီေပးႏိုင္တဲ့ နည္းလမ္းတစ္ခုကေတာ့ သူ႔ဆီက အကူအညီ ေတာင္းခံဖို႔ပါပဲ။ အဲဒီလို အကူအညီ ေတာင္းတာဟာ အစြမ္းျပလိုတဲ့ ကေလးအတြက္ ဘယ္ေလာက္ေတာင္ ေက်နပ္မႈ ရတယ္ဆိုတာကို ေလွ်ာ့မတြက္ပါနဲ႔။ လူႀကီးအေနနဲ႔ ကေလးကို ထိန္းခ်ဳပ္ဖုိ႔ ႀကိဳးစားခဲ့တာကို ဝန္ခံပါ။ ေနာင္မလုပ္မိဖို႔ ကတိေပးပါ။ အစြမ္းျပခ်င္တဲ့ ကေလးေတြအတြက္ ေရြးခ်ယ္စရာ မ်ားမ်ား ဖန္တီးေပးပါ။ စည္းကမ္း၊ လမ္းၫႊန္ခ်က္၊ မူေဘာင္ေတြ ေရးဆြဲတဲ့အခါမွာ ပူေပါင္း ေဆာင္ရြက္ခြင့္ ေပးပါ။ ၾကင္ၾကင္နာနာ ဆက္ဆံလိုက္ရင္ “ေလးစားထုိက္တဲ့ မင္းရဲ႕ အစြမ္းေတြကို အားေပးပါတယ္” ဆိုတဲ့ သေဘာ သက္ေရာက္သြားပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး ခုိင္ခုိင္မာမာ ေျပာဆိုမယ္ဆိုရင္ “မင္းရဲ႕ စြမ္းအားေတြကို တျခား လူေတြအေပၚ ႏွိမ္ဖို႔ ခ်ဳပ္ကိုင္ဖို႔အတြက္ သံုးခြင့္ေပးမွာ မဟုတ္ဘူး” ဆိုတဲ့ သေဘာ သက္ေရာက္သြားေစတယ္။ အျခား လူေတြအေပၚ ႏွိမ္ဖို႔၊ ခ်ဳပ္ကိုင္ဖို႔အတြက္ အင္အားအစြမ္းသံုးမႈဟာ လက္ခံႏိုင္စရာ မရွိေၾကာင္း ကေလးေတြကို မသင္ျပခင္မွာပဲ လူႀကီးေတြ ကိုယ္တုိင္က ကိုယ္ရဲ႕ စြမ္းအားကို ကေလးေတြအေပၚ ႏွိမ္ဖို႔၊ ခ်ဳပ္ကိုင္ဖို႔အတြက္ မသံုးမိဖို႔ သိပ္အေရးႀကီးပါတယ္။

ကလဲ့စားေခ်မႈ

ကလဲ့စားေခ်ခ်င္တဲ့ ကေလးရဲ႕ စိတ္ထဲမွာ “ငါ႔ကို ဝိုင္းပယ္ထားၾကတယ္။ ငါ႔ကို ၾကဥ္ထားေတာ့ ငါ သိပ္ခံစားရတယ္။ ငါ ခံစားရသလို မင္းတို႔ ခံစားရရင္ ေက်တယ္” ဆိုၿပီး ယံုၾကည္ေနၾကတယ္။ လူေတြဟာ သူတို႔ နာနာက်င္က်င္ ခံရရင္ လက္တံု႔ျပန္ၿပီး တျခားသူကို ကိုယ့္လို ခံရေစလိုတဲ့ စိတ္ ရွိပါတယ္။ ထူးဆန္းတာက ကေလးေတြကို နာက်င္ေစတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ မပါဘဲ လုပ္တဲ့ လုပ္ရပ္တခ်ဳိ႕မွာကို သူတို႔ စိတ္ထဲမွာ နာနာက်င္က်င္ ခံစားေနရတတ္တယ္။ ဥပမာ ေမြးစားခံထားရတဲ့ ကေလးဟာ မိဘေတြ ပစ္ပယ္သြားတယ္ ဆိုတဲ့ ခံစားမႈမ်ဳိး ျဖစ္ေပၚေနပါတယ္။ ကေလးေတြရဲ႕ နာက်င္တဲ့ သေဘာ ေနာက္ခံကို နားမလည္တဲ့အခါ လူႀကီးေတြ အေနနဲ႔ သူတို႔ရဲ႕ အျပဳအမူကိုၾကည့္ၿပီး နာက်င္ခံစားရတယ္။ စိတ္ပ်က္မိတယ္။ မယံုၾကည္တဲ့စိတ္ ပိုျဖစ္လာတယ္။ မၾကည္ျဖဴတဲ့ စိတ္ေတြ ျဖစ္လာပါတယ္။ အဲလို အေျခအေနမ်ဳိးမွာ လူႀကီးေတြ တံု႔ျပန္ေလ့ ရွိတာက ကေလးကို အျပစ္ေပးျခင္းပါ။ “မင္းမို႔ ဒါမ်ဳိး လုပ္ရက္ပေလ” ဆိုတဲ့ အျပစ္ဖို႔သံနဲ႔ ကေလးစိတ္ထဲမွာ အျပစ္ရွိတယ္လို႔ ျမင္လာေအာင္ ေျပာတာေတြ ရွိပါတယ္။ ကေလးရဲ႕ တံု႔ျပန္မႈကေတာ့ လူႀကီးကို နာက်င္ေအာင္ ျပန္လုပ္တယ္။ တျခားသူကို လုပ္တယ္။ ပစၥည္းေတြကို ေပါက္ခြဲဖ်က္ဆီးတယ္။

အဲဒီလို ကေလးေတြကို အေကာင္းဆံုး ေျဖရွင္းေပးႏိုင္မယ့္ နည္းလမ္းကေတာ့ သူတို႔ေလးေတြရဲ႕ နာက်င္ခံစားမႈကို နားလည္ေပးဖို႔ပါပဲ။ လူႀကီးေတြ အေနနဲ႔ ကိုယ္ခ်င္းစာ နားလည္ေပးရမယ္။ “ငါ ငယ္ငယ္တုန္းက ဘာျဖစ္ခဲ့လို႔ စိတ္ထဲမွာ ေတာ္ေတာ္ နာက်င္ခဲ့သလဲ” ဆိုၿပီး အေျခအေန အေတာ္မ်ားမ်ားကို ကိုယ္နဲ႔ ႏႈိင္းခ်ိန္ၿပီး နားလည္ႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားေပးရမယ္။ ဘာေၾကာင့္ နာက်င္ေစသလဲ ဆိုတာ ကေလးကို အသာတၾကည္ ေမးပါ။ သူ ေျပာသမွ်ကိုလည္း ဆင္ျခင္ရင္း နားေထာင္တဲ့ ပံုစံနဲ႔ နားေထာင္ပါ။ ဂ႐ုတစိုက္ နားေထာင္ပါ။ ကေလးရဲ႕ ခံစားမႈ၊ နာက်င္မႈေတြကို ကိုယ္နားလည္လိုက္တဲ့ ပံုစံနဲ႔ ကေလးကို ျပန္ေျပာၿပီး ကိုယ္ နားလည္ ထားတာ မွန္သလားလို႔ ကေလးကို ျပန္ေမးၾကည့္ပါ။ သူတို႔ရဲ႕ နာက်င္မႈက ကိုယ့္ေၾကာင့္ပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ ကိုယ္က တစ္ေနရာရာက ပါတာပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ျပဳျပင္ၿပီး ဂ႐ုစိုက္ေၾကာင္း ျပေပးပါ။ အျခားလူေတြေၾကာင့္ ကိုယ္ ခံစားခဲ့ရဖူးတဲ့ အေတြ႕အၾကံဳေတြကိုလည္း ကေလးကို အခ်ိန္ယူၿပီး ရွင္းျပေပးပါ။

မိမိကိုယ္ကို မျပည့္စံုဟု ယူဆေနမႈ

ကေလးတစ္ေယာက္ဟာ သူ႔ဖာသာ အျခားကေလးနဲ႔ မတူ၊ မျပည့္စံုသူလု႔ိ ယူဆေနခဲ့ရင္ အျခားကေလးေတြလို မလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေတာ့ပါဘူး။ မိဘဆရာရဲ႕ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ျပည့္ေအာင္ မလုပ္ႏိုင္ဘူးလို႔ ယူဆေနတတ္ပါတယ္။ ဒီလိုကေလးက စိတ္အားတက္ႂကြမႈ မရွိေတာ့ပါဘူး။ ႀကိဳးစား အားထုတ္ခ်င္စိတ္လည္း ကုန္ေနပါၿပီ။ သူတုိ႔ စိတ္ထဲမွာ “ငါ ဘယ္မွာမွ ပါလို႔မရဘူး။ ဘာမွ မလုပ္ဘဲ တစ္ေယာက္တည္း ငိုင္ေနဖို႔ပဲ ရွိေတာ့တယ္” လို႔ ေတြးေနတတ္ပါတယ္။ လိုအပ္တာထက္ ပိုၿပီး အာ႐ံုစိုက္မႈ လိုတဲ့ ကေလးေတြလို ျပဳမူတတ္ေပမယ့္ သူတို႔ကုိ တစ္ေယာက္တည္း ခ်န္ထားတာမ်ဳိး မႀကိဳက္ပါဘူး။ အဲဒါက အဓိက ထူးျခားခ်က္ပါ။ စိတ္ပ်က္ေနတဲ့ ကေလးရဲ႕ စိတ္အေျခခံကို လူႀကီးေတြအေနနဲ႔ နားမလည္ဘူး ဆိုရင္ သူတို႔ရဲ႕ စိတ္ထဲမွာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ကင္းမဲ့သလို၊ ကူညီမယ့္သူ မရွိသလို၊ ပိုပိုၿပီး မျပည့္စံုသလို ခံစားလာရတတ္တယ္။ လူႀကီးေတြအေနနဲ႔ လက္ေလွ်ာ့ အ႐ႈံးေပးသလို တုံ႔ျပန္လာပါတယ္။ ဒါမွမဟုတ္ ကေလးတစ္ေယာက္လို လုိအပ္တာထက္ ပိုၿပီး ကူညီတာတို႔ လုပ္တတ္ပါတယ္။ အဲဒီလို လုပ္ေလ ကေလးက ပိုၿပီး ေနာက္တြန္႔ေလ ျဖစ္ၿပီး ေနာက္ဆံုးေတာ့ လံုးဝ ႏႈတ္ဆိတ္ၿပီး မတုံ႔ျပန္ေတာ့တာ ေတြ႕ရတယ္။

ဘာမွ ႀကိဳးစားခ်င္စိတ္ မရွိေတာ့တဲ့ ကေလးကို ေမွ်ာ္မွန္းထားတဲ့ အဆင့္ေရာက္ေအာင္ နည္းနည္းခ်င္း ႀကိဳးစားလာေအာင္ တိုက္တြန္းေပးဖုိ႔ လိုပါတယ္။ မရေတာ့ဘူးဆိုၿပီး ပစ္မထားပါနဲ႔။ လက္မေျမႇာက္လိုက္ပါနဲ႔။ ဇြဲရွိရွိ ႀကိဳးစားပါ။ ဒီလိုကေလးေတြဟာ သူ႔ကို တစ္ေယာက္တည္း ခ်န္ထားေအာင္ တစ္ခုခုကို တမင္လုပ္ျပတတ္ပါတယ္။ ႀကိဳးစား လုပ္လာေတာ့ ေအာင္ျမင္မႈ ၾကံဳေတြ႕လာရၿပီဆိုရင္ စိတ္ဓာတ္ ျပန္ၿပီး တက္ႂကြ လာပါလိမ့္မယ္။ ျပစ္တင္ ေဝဖန္တာေတြကို ရပ္ပါ။ သနားေနတဲ့ စိတ္မ်ဳိးကိုလည္း ေရွာင္ပါ။ လုပ္ေပးႏိုင္တာကိုသာ ေကာင္ေအာင္လုပ္ဖို႔ အာ႐ံုစိုက္ပါ။ ကေလးရဲ႕ စိတ္ဝင္စားမႈကို မူတည္ၿပီး အားေပးတုိက္တြန္းမႈကို အေကာင္အတည္ ေဖာ္ပါ။ နားလည္ေပးႏိုင္မယ့္ ၾကင္ၾကင္နာနာ ဆက္ဆံမႈလည္း လိုအပ္ပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး “မင္းဖာသာ လုပ္ႏိုင္တာ ငါသိတယ္။ နည္းနည္းခ်င္း ႀကိဳးစားၾကည့္ပါ။ မင္း ေအာင္ျမင္မႈ ရတဲ့အထိ ငါ ဝိုင္းကူညီေပးမယ္” ဆိုတဲ့ သေဘာနဲ႔ သူေဘးနားမွာ အခုိင္အမာ ရပ္တည္ေပးပါ။

1.618 (The Golden Number)

ပို႔စ္ေခါင္းစဥ္ကို ၾကည့္ၿပီး က်ေနာ့ကုိ ဂဏန္းေပးတယ္ ထင္ေနဦးမယ္။ လက္မႈပညာလုိ႔ ေခၚတဲ့ ပန္းခ်ီ၊ ပန္းပုမွာ ဒီဂဏန္းကို မကင္းႏုိင္သလိုပဲ၊ ဂီတ ဆုိျပန္ရင္လည္း မပါလို႔ မျဖစ္ျပန္ဘူး။ ဒါတင္လား ဆိုေတာ့ ဗိသုကာ ပညာအျပင္ အလွအပနဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ့ ပညာရပ္မွန္သမွ်က အဲဒီ ဂဏန္းနဲ႔ ကင္းမေနဘူး။ ဂဏန္းဆိုတာထက္ တန္ဖိုးတစ္ခုလို႔ ေျပာရင္ ပိုေကာင္းလိမ့္မယ္။ အဲဒီေလာက္ အဖိုးတန္လွတဲ့ ဂဏန္းမို႔ ပညာရွင္ေတြက Golden Number တဲ့။ ေရႊေရာင္ဂဏန္းေပါ႔။ ဒီတန္ဖိုးတစ္ခုက ႀကီးႀကီးက်ယ္က်ယ္ ဘာျဖစ္လို႔မ်ား အဲဒီေလာက္ အရာေရာက္ေနတာလည္း ဆိုတာ စာဖတ္သူအေနနဲ႔ အေတာ္ေလး သိခ်င္ေနၿပီထင္တယ္။ ခပ္ရွင္းရွင္း ေျပာရရင္ေတာ့ ဒီဂဏန္းရဲ႕ တန္ဖိုးဟာ အခ်ဳိးအစား က်နျခင္းရဲ႕ သေကၤတပါ။ ကဲ ခပ္ရွင္းရွင္းနဲ႔ နားမလည္ရင္ ခပ္႐ႈပ္႐ႈပ္ ေျပာၾကစို႔။

က်ေနာ္တို႔ အလွတရားကို စာဖြဲ႕ၾကရေအာင္။ က်ေနာ္ ေမးခြန္းတစ္ခု အရင္ေမးမယ္။ က်ေနာ္တို႔ လူတစ္ေယာက္ကို သယ္လွပါလားလို႔ ခ်ီးက်ဴးမိခဲ့ရင္ ျပန္စဥ္းစားၾကည့္ပါ။ ဘာေၾကာင့္ အဲဒီလုိ ခ်ီးက်ဴးမိပါလိမ့္လို႔။ ဘာေတြကို ၾကည့္ၿပီး လွတယ္လို႔ ေျပာတာလဲ။ က်ေနာ္တုိ႔ လူတစ္ေယာက္ကေနပဲ စၿပီး ခ်ဥ္းကပ္ၾကည့္ရေအာင္။ ကဲ … ေသခ်ာ စဥ္းစားၾကည့္ေစခ်င္တယ္။ သယ္ေခ်ာ ၊ သယ္လွ ဆိုတဲ့ လူတစ္ေယာက္ကို ဘာေၾကာင့္ အဲဒီလုိ သက္မွတ္လိုက္တာလဲ။ အသားအေရ ေျပျပစ္လို႔၊ ဝင္းဝါလို႔၊ အ႐ိုးအဆစ္ ေျပျပစ္လို႔၊ ေဘာ္ဒီ မိုက္လို႔၊ စသျဖင့္ စသျဖင့္ေပါ႔။ အေျဖေတြ ေပါင္းစံုေနမယ္ ထင္တယ္။ အေတြးေခၚ ပညာရွင္ေတြက အဲဒီ အေျဖေပါင္းစံုကို စီစစ္ၿပီး ေယဘုယ် အက်ဆံုး အခ်က္ႏွစ္ခ်က္ကို ဆြဲထုတ္ျပတယ္။ လွပျခင္းရဲ႕ သေဘာတရားေပါ႔။ အေၾကာင္းရပ္ (၁) က ဘက္ညီ (Symmetry) လို႔တဲ့။ ဥပမာ က်ေနာ္တို႔ လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ မ်က္ႏွာကို ႏွာေခါင္းတေလွ်ာက္ စိတ္မွန္းနဲ႔ ေဒါင္လိုက္ ျဖတ္ခ်ၿပီး ဘယ္ဘက္မ်က္ႏွာနဲ႔ ညာဘက္မ်က္ႏွာ ထပ္ေခါက္ၾကည့္ပါ။ ထပ္တူညီေနမယ္ဆိုရင္ အဲဒီမ်က္ႏွာက လွတယ္တဲ့။ သေဘာက မ်က္လံုးတစ္ေပါက္က က်ယ္ၿပီး ေနာက္တစ္ေပါက္က က်ဥ္းေနရင္ ထပ္တူမက်လို႔ ေသခ်ာတယ္ လံုးဝ ၾကည့္လုိ႔ မလွဘူး။ လံုးဝ ထပ္တူညီဖုိ႔ ဆိုတာ မျဖစ္ႏိုင္ေပမယ့္ ထပ္တူညီေလ ၾကည့္လို႔ ေကာင္းေလပဲတဲ့။ အသားအေရ ေခ်ာမြတ္ျခင္းကလည္း ဘက္ညီမႈ ရွိေနတာေၾကာင့္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ အလွတရားကို ဒီတစ္ခ်က္နဲ႔တင္ စာတင္လုိ႔ ရသလားဆုိေတာ့ မရျပန္ဘူး။ ဘက္ညီ႐ံုနဲ႔ လွပဖုိ႔ဆိုတာ မလံုေလာက္ဘူး။ အခ်ဳိးအစား က်ရဦးမယ္။ ဒါ ဒုတိယ အခ်က္။ မ်က္ႏွာ ႏွစ္ဖက္လံုးမွာ ပါးေစာင္း႐ိုးေမာက္ေနတာ ဘက္ညီတယ္လို႔ ေျပာလို႔ရေပမယ့္ အဲလို မ်က္ႏွာပိုင္ရွင္မ်ဳိးကို လွတယ္လို႔ မေခၚႏိုင္တာ အခ်ဳိးအစား မက်လို႔ပါပဲ။ ဒါဆို က်ေနာ္တို႔ သိဖို႔ လိုလာတာက ဘယ္လို အေနအထားမ်ဳိးဆို အခ်ဳိးစား က်တယ္ေခၚမလဲ။ အဲဒီ အေျဖကို ရဖို႔အတြက္ ေစာနက ဂဏန္းကို က်ေနာ္တို႔ ျပန္ေျပာရေတာ့မယ္။

ပံုမွာ ျမင္ရတဲ့ စတုဂံဟာ

AB / AP = AB / AD = AP / PB = 1.618

ဆိုရင္ အဲဒီ စတုဂံဟာ အင္မတန္ အခ်ဳိးက်တဲ့ စတုဂံလို႔ ပညာရွင္ေတြက လက္ခံယံုၾကည္ၾကတယ္။ အဲဒီ တန္ဖိုး ဘယ္လို ရသလဲ ဆိုတာ တြက္ၾကည့္ခ်င္တဲ့ သခ်ၤာဝါသနာရွင္အတြက္ လမ္းစေလး တစ္ခု ေပးလိုက္ပါမယ္။ တကယ္လို႔ AB = 1 လို႔ ယူၿပီး PB = x အျဖစ္နဲ႔ ယူလိုက္ရင္ အေျဖရလာပါလိမ့္မယ္။ အဲဒီ အခ်ဳိးအစားကို အသံုးခ် ေဆာက္ထားၿပီး အေစာဆံုး ျမင္ႏိုင္တဲ့ အေဆာက္အဦးကေတာ့ အီဂ်စ္ေတြရဲ႕ ပိရမစ္ပါ။ ဘယ္လို ၾကည့္ၾကည့္ အခ်ဳိးက်ေနတာ ဒီအခ်ဳိးကို သံုးထားလို႔ေပါ႔။ ေနာက္ပိုင္း Phidias (500 BC – 432 BC) ဆိုတဲ့ ဂရိ ေဆာက္လုပ္ေရး နဲ႔ သခ်ၤာပညာရွင္ဟာ ျပန္လည္ေတြ႕ရွိၿပီး ေအသင္ၿမိဳ႕ အက္ခ႐ိုပုိလစ္ေတာင္ကုန္းမွာ ပါသီႏြန္ Parthenon ဆုိတဲ့ အေဆာက္အဦးကို ေဆာက္လုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ေအာက္က ပံုကို ေလ့လာၾကည့္ပါ။


အဲဒီ အခ်ဳိးအစအတုိင္း မ်ဥ္းေၾကာင္း တစ္ေၾကာင္းကို အပုိင္းႏွစ္ခု အေနနဲ႔ ျဖတ္ထားမယ္ ဆိုရင္လည္း အဲဒီ အပိုင္းႏွစ္ပိုင္းရဲ႕ အကြာအေဝးဟာ အင္မတန္မွ အခ်ဳိးက်ေနပါတယ္။ အဲဒီလို အပုိင္းကို Golden Section ေရႊျဖတ္စလို႔ တင္စား ေခၚေဝၚၾကတယ္။ ေအာက္မွာ ျပထားတဲ့ ပံုကို ၾကည့္ၾကည့္ပါ။

ဒီ အခ်ဳိးအစားနဲ႔ အကြားအေဝးေတြကို ႏႈိင္းယွဥ္တြက္ခ်က္ၿပီး ေနရာခ်ထားတဲ့ ပစၥည္းေတြ မ်က္စိပသာရ သင့္မသင့္ ခ်င့္ခ်ိန္ၾကည့္လုိ႔ ရပါတယ္။

ကဲ က်ေနာ္တို႔ အဲဒီ ဂဏန္းနဲ႔ လူတစ္ေယာက္က အလွအပနဲ႔ အခ်ဳိးက်မႈနဲ႔ ဘယ္လို ပတ္သက္သလဲဆိုတာ ျပန္ေကာက္ၾကရေအာင္။ လူ႔မ်က္ႏွာကို အရင္ စေဆြးေႏြးမယ္။ လူ႔မ်က္ႏွာမွာ မ်က္စိ၊ နား၊ ႏွာေခါင္း၊ ပါးစပ္ေပါက္ ဆိုတဲ့ အဂၤါေတြ ပါပါတယ္။ အဲဒီ အစိတ္အပိုင္းေတြ သူ႔ေနရာနဲ႔ သူ ရွိမွ ၾကည့္သူရဲ႕ မ်က္စိထဲမွာ အခ်ဳိးက်တယ္လုိ႔ ျမင္မယ္။ ဒါမွလည္း လွတယ္လို႔ ယူဆလိုက္ၾကတယ္။ အခ်ဳိးက်တယ္ ဆိုတဲ့ မ်က္ႏွာပိုင္ရွင္ေတြရဲ႕ အဂၤါအစိတ္အပိုင္း အသီးသီးက အထက္က တင္ျပခဲ့တဲ့ အခ်ဳိးက်တဲ့ အကြားအေဝး ရွိေနရမယ္။ အခ်ဳိးရွာလုိက္ရင္ 1.618 ရွိရမယ္ေပါ႔။ နီးစပ္ေလ ၾကည့္လို႔ေကာင္းေလပါ။ ေအာက္က ပံုကို ၾကည့္ပါ။ အခ်ဳိးက်တဲ့ မ်က္ႏွာပိုင္ရွင္ရဲ႕ မ်က္ႏွာကို က်ေနာ္ တိုင္းတာျပပါမယ္။

၁။ မ်က္ႏွာရဲ႕ အျမင့္ နဲ႔ ခြင္အက်ယ္ဟာ အခ်ဳိးအဆ ၁.၆၁၈ …. ရွိရမယ္။
၂။ မ်က္ႏွာရဲ႕ အျမင့္ နဲ႔ ေမးေစ့ကေန မ်က္ခံုးအထိ အျမင့္
၃။ ေမးေစ့ကေန မ်က္လံုးအထိ အကြာအေဝး နဲ႔ ႏွာေခါင္းအထိ အကြာအေဝး
၄။ မ်က္စိကေန ေမးေစ့အထိ အကြာအေဝး နဲ႔ ႏႈတ္ခမ္းအထိ အကြာအေဝး
၅။ ေမးေစ့ကေန ပါးစပ္အထိ အကြာအေဝး နဲ႔ ေမးေစ့အဆံုးအထိ အကြာအေဝး

ကဲ … အခ်ဳိးအစားက်တဲ့ မ်က္ႏွာပိုင္ရွင္ ဟုတ္မဟုတ္ဆိုတာ ကိုယ့္ဖာသာပဲ တုိင္းၾကည့္ေပေတာ့။

ေနဦး။ အခ်ဳိးအစားက်တဲ့ ခႏၶာကိုယ္ ပိုင္ရွင္အေၾကာင္း ဆက္ေျပာၾကဦးစို႔။ အခ်ဳိးစားက်တဲ့ ခႏၶာကိုယ္ပိုင္ရွင္ ဟုတ္မဟုတ္ ဆိုတာလည္း ေအာက္မွာ ျပထားတဲ့ အကြာအေဝး အခ်ဳိးေတြဟာ ၁.၆၁၈ နဲ႔ နီးစပ္ေလေလ အခ်ဳိးက်ေလေလပါတဲ့။ လက္တံရွည္ေနလို႔၊ ဂြတိုေနလို႔၊ လည္ပင္းရွည္ေနလို႔ ဆိုတဲ့ အေၾကာင္းျပခ်က္ေတြကို ခဏ ဖယ္ထားၿပီး သိပၸံနည္းက်တဲ့ အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖစ္တဲ့ ၁.၆၁၈ အခ်ဳိး မရွိလုိ႔ ဆုိတဲ့ အေၾကာင္းရင္းနဲ႔ ကိုင္ၿပီး ေျပာလို႔ ရေအာင္ ဆက္ေလ့လာၾကည့္ပါဦး။ ပံုနဲ႔တကြ ရွင္းျပလိုက္ပါတယ္။

၁။ လူရဲ႕ အရပ္ နဲ႔ ေခါင္းကေန ေပါင္ဂြၾကား အကြာအေဝးဟာ အခ်ဳိးအဆ ၁.၆၁၈ … ရွိရမယ္။
၂။ ငယ္ထိပ္ကေန ေပါင္ဂြၾကားအထိ အကြာအေဝး နဲ႔ ခ်က္အထိ အကြာအေဝး
၃။ ငယ္ထိပ္ကေန ခ်က္အထိ အကြာအေဝး နဲ႔ ရင္ၫႊန္႔အထိ အကြာအေဝး
၄။ ငယ္ထိပ္ကေန ရင္ၫႊန္႔အထိ အကြာအေဝး နဲ႔ ေမးစိထိပ္အထိ အကြာအေဝး
၅။ ငယ္ထိပ္ကေန ခ်က္အထိ အကြာအေဝး နဲ႔ ပုခံုးထိပ္ႏွစ္ဖက္ အကြာအေဝး
၆။ ငယ္ထိပ္ကေန ခ်က္အထိ အကြာအေဝး နဲ႔ တေဒါင္ဆစ္ကေန လက္ဖ်ားထိပ္ အကြာအေဝး
၇။ ပုခံုးအက်ယ္ နဲ႔ ခါးအက်ယ္

လူေတြမွာတင္ ဒီအခ်ဳိးနဲ႔ ရွိေနသလား ဆိုေတာ့ မဟုတ္ပါဘူးတဲ့။ သတၱဝါေတြမွာလည္း ဒီလို အခ်ဳိးေတြနဲ႔ ရွိေနပါတယ္။ အကုန္ ေလွ်ာက္ေျပာေနရင္ က်မ္းတစ္ေစာင္ေရးေနရေတာ့မယ္။ ထပ္ၿပီး ဖတ္ခ်င္သူေတြအတြက္ Web Site ၫႊန္းေပးလိုက္ပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး ဒီအခ်ဳိးက မ်ဥ္းေကြးေတြ ဆြဲတဲ့ေနရာမွာလည္း အေတာ္ကို အသံုးဝင္ပါတယ္။ ခ႐ုခြံရဲ႕ ေကြးပံုမ်ဳိးဟာ ဘာေၾကာင့္ ၾကည့္လို႔ လွေနသလဲဆိုတာက ဒီအခ်ဳိးနဲ႔ ရွင္းျပလို႔ ရပါတယ္။ အႀကီးက်ယ္ဆံုးအထိ ေျပာရရင္ စၾကာဝဠာ တည္ေဆာက္ပံုကအစ ဒီအခ်ဳိးနဲ႔ ကင္းလို႔ မရဘူးတဲ့။ ဝါသနာႀကီးရင္ ဆက္ၿပီး ဖတ္႐ႈၾကည့္ေပေတာ့။ က်ေနာ္တို႔ လွယဥ္ေက်းမယ္ေတြရဲ႕ ခႏၶာ အခ်ဳိးအစားက ရင္၊ ခါး၊ တင္ ၃၆၊ ၂၃၊ ၃၆ ရွိၾကတာ မ်ားတယ္။ က်ေနာ္တို႔ ၾကည့္တဲ့သူအေနနဲ႔ အိုေကမွ စိုေျပပဲ။ ကဲ သခ်ၤာနည္းက်က် ခ်တြက္ၾကည့္လုိက္ေတာ့ ရင္ – ခါး အခ်ဳိးနဲ႔ တင္ – ခါး အခ်ဳိးက ၁.၅၆၅ ရွိေနတယ္။ ၁.၆၁၈ ဆိုတဲ့ ေရႊအခ်ဳိးနဲ႔ အင္မတန္မွ နီးစပ္ေနေတာ့ ႐ႈခ်င့္စဖြယ္ ျဖစ္ေနတာ မစမ္းပါဘူးဗ်ာ။

ေအာ္ ေမ့လို႔။ အဲဒီ တန္ဖိုးကို ဖိုင္ (Phi) လို႔ ေခၚပါတယ္။ သေကၤတကေတာ့ အာလူးတုတ္ထိုး နဲ႔ တူတဲ့ အေပၚဆံုးပံုပါ။ ဒသမ ဆယ္ေနရာန႔ဲ ယူျပရရင္ တန္ဖိုးက 1.6180339887 ရသဗ်။

Further Reading :

  1. အႏုစိတ္သိသမွ် ႐ုပ္ေလာက – ဘိုးလႈိင္
  2. Golden Ratio (Wiki)
  3. GoldenNumber.Net

ပိုင္ဆိုင္မႈ စားရိတ္

က်ေနာ္တုိ႔ဟာ ေန႔တုိင္း အလဲအထပ္ေလးေတြ လုပ္ေနၾကရတာကို က်ေနာ္တုိ႔ကိုယ္တုိင္ သတိမထားမိၾကဘူး။ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ခုကို ခ်မယ္လုပ္တိုင္းမွာ ေရြးခ်ယ္စရာ နည္းလမ္းေတြထဲက တစ္ခုခ်င္းစီရဲ႕ ေကာင္းက်ိဳးဆိုးျပစ္ေတြကုိ ေ၀ဖန္ပုိင္းျခားတတ္မွ အႏၱရာယ္ အကင္းဆံုး ဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ခုကို ရႏုိင္မယ္။ ဒါေပမယ့္ အေျခအေန အေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ခုရဲ႕ စားရိတ္ (Cost) ကို တြက္ထုတ္ႏိုင္ဖုိ႔ အေတာ္ေလး ခက္ပါတယ္။

ဥပမာတစ္ခုနဲ႔ စဥ္းစားၾကည့္ရေအာင္။ ဆယ္တန္းေအာင္ထားတဲ့ လူတစ္ေယာက္ဟာ တကၠသိုလ္ ဆက္တက္သင့္ မသင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်ဖုိ႔ ႀကိဳးစားေနတယ္။ တကၠသုိလ္ ဘြဲ႕ရ တစ္ေယာက္အတြက္ ဘာေတြ ပို အက်ိဳးရွိလာမလဲ။ ေသခ်ာတာတစ္ခုကေတာ့ ဘြဲ႕ရတစ္ေယာက္နဲ႔ ဆယ္တန္းေအာင္ တစ္ေယာက္မွာ ဘြဲ႕ရတစ္ေယာက္ဟာ အလုပ္ရဖုိ႔ ပိုေသခ်ာႏိုင္တယ္။ ဒါဆို စားရိတ္စားခ က ဘာေတြ ရွိမလဲ။ ဒါကုိတြက္ဖုိ႔ က်ေနာ္တို႔ ဘာေတြကို ထည့္ေပါင္းမလဲဆိုရင္ ေက်ာင္းလခ၊ က်ဴရွင္လခ၊ စာအုပ္ဖုိး၊ အေဆာင္ခ၊ ဖယ္ရီေၾကးေတြကုိ ထည့္တြက္ၾကမွာ ေသခ်ာတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒါေတြနဲ႔တင္ တကၠသိုလ္ တက္တဲ့ စားရိတ္က အတိအက် တြက္လို႔ ရၿပီလား။ ေက်ာင္းဆက္တက္ဖို႔အတြက္ စြန္႔လႊတ္လိုက္ရတာေတြေကာ ထည့္မတြက္ေတာ့ဘူးလား။

ခုနက တြက္ထားတဲ့ စားရိတ္ထဲမွာ စဥ္းစားစရာေလးေတြ ပါေနတယ္။ ပထမအခ်က္က က်ေနာ္တုိ႔ တကၠသိုလ္တက္တဲ့ စားရိတ္ထဲမွာ အေဆာင္ခေတြ အစားအေသာက္ စားရိတ္ေတြ ထည့္တြက္ၾကတယ္။ ဒါေပမယ့္ က်ေနာ္တို႔ တကၠသိုလ္ မတက္ရင္ေကာ ေနထုိင္စားေသာက္ စားရိတ္က မကုန္ေတာ့ဘူးလား။ ေက်ာင္းနားမွာ အေဆာင္ငွားေနလို႔ ေနထုိင္စားေသာက္ စားရိတ္က ပိုသက္သာသြားတာ ျဖစ္ႏိုင္သလို၊ အျပင္မွာ ထြက္ေနလိုက္မွ အိမ္မွာေနတာထက္ စားရိတ္စားခေတြ အမ်ားႀကီး ပိုတက္လာတာလည္း ျဖစ္ႏုိင္တယ္။

စဥ္းစားစရာ ဒုတိယတစ္ခုက က်ေနာ္တုိ႔ရဲ႕ စားရိတ္ထဲမွာ တန္ဖုိး အႀကီးဆံုးျဖစ္တဲ့ အခ်ိန္ဆုိတာကုိ ထည့္တြက္ဖုိ႔ ေမ့ထားၾကတယ္။ အကယ္၍ တစ္ႏွစ္တာ ေက်ာင္းကိုပံုမွန္ တက္ေနမယ္ဆိုရင္ အဲဒီကာလအတြင္းမွာ အလုပ္လုပ္ဖုိ႔ မျဖစ္ႏုိင္ေတာ့ဘူး။ ဒါဆိုရင္ ေက်ာင္းတက္တဲ့ လူတစ္ေယာက္ဟာ အဲဒီတစ္ႏွစ္အတြင္း အလုပ္လုပ္လို႔ ရမယ့္ ၀င္ေငြေတြ လက္လႊတ္ရမယ္။ အဲဒါကို အခြင့္အလမ္း စားရိတ္လို႔ ေခၚတယ္။ စာနဲ႔ေပနဲ႔ ေျပာရရင္ အခြင့္အလမ္းစားရိတ္ ဆိုတာ တစ္ခုခုကို အရယူဖုိ႔အတြက္ စြန္႔လႊတ္လိုက္ရတဲ့ တျခားတစ္ခုရဲ႕ တန္ဖုိးကို ေခၚတယ္။

ဥပမာ ျမင္သာေအာင္ က်ေနာ္တို႔ အိမ္ေထာင္ျပဳတဲ့ ကိစၥနဲ႔ စဥ္းစားၾကည့္ၾကရေအာင္။ အိမ္ေထာင္ျပဳတာရဲ႕ စားရိတ္ကို တြက္တဲ့အခါမွာ အမ်ားစုဟာ ခန္းမေၾကး၊ ဧည့္ခံစားရိတ္၊ အ၀တ္အစားျပင္ဆင္စားရိတ္၊ ….. ဒါေတြကိုပဲ တြက္ၾကမယ္ထင္တယ္။ ဒါေပမယ့္ အေရးအႀကီးဆံုး ျဖစ္တဲ့ အခြင့္အလမ္း စားရိတ္ကုိ တြက္ဖုိ႔ အားလံုးလိုလို ေမ့ေနၾကတယ္။ မိန္းကေလးတစ္ေယာက္ အေနနဲ႔ စဥ္းစားၾကည့္ၾကစုိ႔။ အိမ္ေထာင္ျပဳဖုိ႔ ေရြးစရာ ႏွစ္ေယာက္ ရွိတယ္။ တစ္ေယာက္က ဥစၥာမဲ့ ပညာတတ္။ ေနာက္တစ္ေယာက္က ပညာမဲ့ သူေဌး။ ဘယ္သူ႔ကုိ ေရြးမလဲ ဆိုတဲ့ အေျဖကို ရဖုိ႔အတြက္ ဘယ္သူ႔ကုိ ေရြးရင္ ဘာေတြ အားသာၿပီး ဘာေတြ အားနည္းမလဲ။ ဥစၥာမဲ့ပညာတတ္ေလးကို ေရြးခ်ယ္မိမယ္ ဆိုရင္ အခြင့္အလမ္းစားရိတ္အေနနဲ႔ ေငြေၾကးဥစၥာေတြ လက္ငင္း ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္တဲ့ အခြင့္အေရးကို စြန္႔လႊတ္ရမယ္။ ေငြေၾကးဥစၥာ ပိုင္ဆိုင္မႈကို ေရြးမိရင္ေတာ့ အခြင့္အလမ္းစားရိတ္ အေနနဲ႔ ပညာတတ္အသိုင္းအ၀ုိင္းနဲ႔ ေ၀းသြားႏုိင္တယ္။ တစ္ခုကို လိုခ်င္ရင္ တျခားတစ္ခုခုကုိ စြန္႔လႊတ္ရတဲ့ သဘာ၀ေၾကာင့္ ရမယ့္အရာနဲ႔ စြန္႔လႊတ္ရမယ့္ အရာနဲ႔ကို တန္၏ မတန္၏ ခ်င့္ခ်ိန္ၿပီး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြကို ခ်သင့္ပါတယ္။

ဒီပုိ႔စ္က ေဘာဂေဗဒ၏ ဥပေဒမ်ား ရဲ႕ ဒုတိယ ေခါင္းစဥ္ပါ။ ဥပေဒသ (၁) ျဖစ္တဲ့ အလဲအထပ္ကို ရင္ဆိုင္ ေျဖရွင္းျခင္း ကို ဒီမွာ ကလစ္ႏွိပ္ၿပီး ျပန္ဖတ္ႏိုင္ပါတယ္။ က်ေနာ္ ေျပာဖုိ႔ က်န္ေနတာက အခု ဒီပို႔စ္ေတြက ဘာသာျပန္ေတြပါ။ Principles of Macroeconomics 3e, N. Gregory Mankiw (Harvard University) ဆုိတ့ဲ စာအုပ္ထဲက အစိတ္အပုိင္း ေသးေသးေလးကို ယူၿပီး ဘာသာ ျပန္ထားတာပါ။ က်ေနာ္ အရင္က Economics ဘာသာရပ္ကို စိတ္၀င္စားေပမယ့္ ဖတ္ဖုိ႔ အေတာ္ပ်င္းပါတယ္။ ဘာလို႔လည္း ဆုိေတာ့ အဲဒီ ဘာသာရပ္က အေတာ္ေလး ေလးပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီစာအုပ္ကို ေတြ႕ေတာ့မွ ေလးေလးနက္နက္ ဖတ္ျဖစ္တယ္။ ဒီစာအုပ္မွာ ေရးထားတာက အျပင္မွာ ျဖစ္ပ်က္ေနတာနဲ႔ တုိက္ဆုိင္ၿပီး ဥပမာေတြေပး ေရးထားတာ ဆုိေတာ့ အေတာ္ေလး ဖတ္လို႔ ေကာင္းပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အားလံုးကို ေ၀မွ်တဲ့ သေဘာနဲ႔ ဘာသာျပန္ေပးလိုက္တာပါ။ စာက ေလးေတာ့ စိတ္၀င္စားသူ တခ်ိဳ႕အတြက္ အဓိက ရည္ရြယ္ထားပါတယ္။


၁၇၇၄ ခုနစ္မွ ေရွးျမန္မာ့ သခၤ်ာက်မ္းႀကီး

ဂဏန္းသခၤ်ာ ပညာ၀ၯနက်မ္း ( ၁၇၇၄ )

ျမန္မာ့သိပၸံပညာဆိုင္ရာ က်မ္းေတြ စာေပေတြဟာ ဗဒံုမင္း (ဘုိးေတာ္ဘုရား) လက္ထက္ (၁၇၈၂ – ၁၈၁၉) မွာ အေျခတက် စၿပီး ထြန္းကားလာတယ္လို႔ ပညာရွင္အမ်ားက လက္ခံ ယံုၾကည္ထားၾကတယ္။ အဲဒီလို လက္ခံရတဲ့ အေၾကာင္းကေတာ့ ဗဒံုမင္းဟာ အိႏိၵယႏိုင္ငံနဲ႔ သီဟုိဠ္ႏိုင္ငံကေန က်မ္းေပါင္း (၂၀၀) ေက်ာ္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံသုိ႔ ယူေဆာင္ေစခဲ့တယ္။ အဲဒီလို ယူလာတဲ့ က်မ္းေတြရဲ႕ ျမန္မာျပန္မူေတြကုိ အခုအခ်ိန္အထိ လက္ဆုတ္လက္ကိုင္ ျပႏိုင္ေသးတယ္။

ျမန္မာ့သခၤ်ာ ပညာသမုိင္းေၾကာင္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး က်မ္းျပဳသူ အေစာဆံုး ေျခရာေကာက္မိတဲ့ သခၤ်ာက်မ္းကေတာ့ သခၤ်ာပကာသက အမည္ရွိတဲ့ က်မ္းျဖစ္တယ္။ အဲဒီက်မ္းက ၁၄ ရာစု ႏွစ္ဦးပိုင္းကတည္းက ယိုးဒယားႏုိင္ငံက တဆင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ေရာက္လာတဲ့ က်မ္းျဖစ္တယ္။ က်မ္းရဲ႕ မူလ စာကိုယ္ကုိ ျပဳစုတဲ့သူက ယုိးဒယားႏုိင္ငံ ဇင္းမယ္ၿမိဳ႕က ရွင္ညာဏ၀ိလာသ ျဖစ္တယ္။ အဲဒီက်မ္းကို အေျခခံၿပီး ၁၅၂၀ မွာ ျမစ္ငယ္ေတာင္ဘက္ ပလိပ္ရြာ အေရွ႕ရွိ ၿမိဳ႕သစ္ၿမိဳ႕ေန ရွင္သိရိမဂၤလက သခၤ်ာပကာသကဋီကာကို ထပ္မံျပဳစုၿပီး တတိယ ေညာင္ကန္ဆရာေတာ္ ရွင္က၀ိႏၵရဲ႕ တပည့္ ရွင္ မုနိႏၵသာရက တဖန္ သခၤ်ာပကာသက စာကုိယ္နႆယကို ျပဳစုခဲ့တယ္။

အခုအက်ဥ္း တင္ျပခ်င္တဲ့ က်မ္းက ၁၇၇၄ခုနစ္မွာ ေရးၿပီး ဂဏန္းသခၤ်ာ ပညာ၀ၯနက်မ္းလို႔ နာမည္ရတယ္။ ဒီက်မ္းက ျမန္မာ့သိပၸံ ပညာသမုိင္းအတြက္ အေရးပါတဲ့ အေထာက္အထားတစ္ခု ျဖစ္တဲ့အျပင္ က်ေနာ္တုိ႔ ျမန္မာေတြ ဂုဏ္ယူ၀င့္ႂကြားထုိက္တဲ့ က်မ္းတစ္ဆူလည္း ျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီက်မ္းမွာ ပါတဲ့ အခ်က္အလက္တခ်ိဳ႕ကို အက်ဥ္းမွ်ေလာက္ ျပန္ၿပီး ေဖာက္သည္ခ်ေပးလိုက္ပါတယ္။

ဂဏန္းသခၤ်ာ ပညာ၀ၯနက်မ္းဟာ အပုိင္းေလးပိုင္း ခြဲျခားၿပီး ဥပမာေပး နမူနာ ပုစၧာေပါင္း ၁၇၅ ပုဒ္ကို တြက္နည္း အေျဖနဲ႔တကြ စံုစံုလင္လင္ ျပဳစုထားတယ္။

ပထမပိုင္းမွာ သခၤ်ာပညာရပ္အတြက္ အဓိကျဖစ္တဲ့ `ေရတြက္ျခင္း ဂဏန္းသခၤ်ာ´ ေခါင္းစဥ္နဲ႔ အေလးခ်ိန္၊ အကြာအေ၀း၊ ထုထည္၊ အခ်ိန္နာရီ ေတြကို တုိင္းတာတဲ့ ယူနစ္ကိန္းသခၤ်ာ အေၾကာင္းနဲ႔ ခု ကေန အသေခၤ် (တစ္ေနာက္က သုည အလံုး ၁၄၀) တုိင္ေအာင္ ေရတြက္ေခၚေ၀ၚပံု နည္းစနစ္ကို ေဖာ္ျပထားတယ္။

ဒုတိယပိုင္းမွာ `ဂဏန္းဆယ္ပါး´ ေခါင္းစဥ္နဲ႔ စပါးတြက္၊ ဆန္တြက္၊ ေရႊတြက္၊ ေငြတြက္၊ ဆီမီးတြက္၊ ရထားတြက္၊ သစ္ပင္တြက္၊ ေလွတြက္၊ သားေရတြက္၊ ေျမတြက္ ဆိုၿပီး လုပ္ငန္းအလိုက္ တုိင္းထြာတြက္ခ်က္နည္းကို ဥပမာ ပုစၧာေပါင္း ၉၈ ပုဒ္နဲ႔ ေဖာ္ျပထားတယ္။

စပါးတြက္နည္းမွာ က်ီတြက္နည္း၊ သ႐ုိင္ (ပုတ္) တြက္နည္း၊ စပါးပံုတြက္နည္း၊ ေလွ၀င္စပါးတြက္နည္း၊ စပါးကို ငွက္စားတဲ့ ပုစၧာ၊ စပါး ႏွစ္ထပ္တုိးေပး တြက္နည္း အစရွိတဲ့ နမူနာပုစၧာ ၂၁ ပုဒ္နဲ႔ ေဖာ္ျပထားတယ္။

ဆန္ဂဏန္းတြက္နည္းမွာ စပါးႏွစ္တင္းကို ေထာင္းရင္ ဆန္တစ္တင္းရၿပီး ဆန္တစ္တင္းမွာ အေစ့ေပါင္း ၇၆၈၀၀၀ ရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားတယ္။ ဆန္ဂဏန္းမွာ အဓိက အေရးႀကီးတဲ့ အပိုင္းက သခၤ်ာေပါင္းပြားကိန္း (Arithmetic Progression) သေဘာကို အေျခခံတဲ့ နည္းေတြ ျဖစ္တယ္။

ေရႊဂဏန္းကို ေျပာတဲ့အခါမွာ ေရႊမ်ိဳးေပါင္း (၂၀) ရွိတယ္လို႔ ေဖာ္ျပထားတယ္။ တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္ သန္႔စင္ေအာင္ ေလွာ္ခတ္ၿပီး အဆင့္လိုက္ ေရႊေလွာ္ (၁၂) မ်ိဳးကိုလည္း ေဖာ္ျပထားတယ္။ အဲဒါေတြက နီဗလ၊ နာရဏီ၊ နာရေ၀ါ၊ နာလိကာ၊ နာလိမုတၱာ၊ အၪၥနီ၊ အၪၥမုတၱ၊ အဇာ၀နိ၊ ဇာတ႐ူပ၊ ဥတရနိတာ၊ သိဃၤနိတ္ နဲ႔ ဇမၺဴရဇ္တို႔ ျဖစ္တယ္။ ေရႊကို သန္႔စင္ဖုိ႔ လုပ္တာ အင္မတန္ အႏုစိတ္ၿပီး စနစ္က်တာ ေတြ႕ရတယ္။ ဥပမာအေနနဲ႔ ျပရရင္ အသန္႔စင္ဆံုး ဇမၺဴရဇ္ေရႊ အဆင့္ရေအာင္ သိဃၤနိတ္ေရႊကို ထပ္မံသန္႔စင္တဲ့နည္းေလး ေဖာ္ျပေပးလိုက္တယ္။
`သိဃၤနိတ္ေရႊ ၄ိ ၂ ံ ၂ ဆံ ၃ ႏွံ႔ (ႏွမ္း) ၁ မံုညင္(း) ၆ သံေခါင္ (သန္းေခါင္း) ၂ ကညစ္ေခ်ကို ၃ိ ၃ဴ ၁ဲ ၄ ံ ၂ ဆံ ၂ နံ ၁ မံုညင္ ၃ သံေခါင္ ၂ ကညစ္ေခ် တင္ေအာင္ ေလွ (ေလွာ္) မွ ဇမၺဴရဇ္ေရႊ ျဖစ္၏။´

ေရဂဏန္းကို ေဖာ္ျပတဲ့ေနရာမွာ ထုထည္ရွာပံုေတြ၊ ေရကန္ကေန ေရထုတ္တဲ့အခါ ၾကာမယ့္ အခ်ိန္နာရီ တြက္ပံုေတြကို ပုစၧာ ၅ ပုဒ္နဲ႔ ျပထားတယ္။ စိတ္၀င္စားစရာ ေကာင္းတဲ့ ပုစၧာတစ္ပုဒ္ကုိ တင္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။
ပုစၧာ။ ဖလားတလံု(း)သဥ္ အ၀န္(း) ေျခာက္ေတာင္ ေစာက္ ၁ၤ (ေတာင္) ေရအျပဥ္ရွိ၏။ ထုိေရကို မံုဉင္ေစ့ရွိ ေဖာက္ေသာ္ ဘယ္မွ်ေလာက္ေသာကာ(လ)မွ ေရကံုအံ့နဥ္။
အေျဖ။ ၃ လႏွင့္ ၂ ရက္ ၉ နာရီ ႏွစ္ပါဒ္ ၆၂ ဗီဇနာမွ ေရကုန္၏။

ဆီမီးဂဏန္း တြက္နည္းထဲမွာလည္း ထုထည္ရွာနည္းကို အေျခခံၿပီး ဖေယာင္းတံုးႀကီးကေန ဖေယာင္းတုိင္ေတြ ျပဳလုပ္ရင္ ရလာမယ့္ ဖေယာင္းတုိင္ အေရအတြက္ကို ရွာတဲ့နည္းေတြ၊ ဖေယာင္းတုိင္ကုိ မီးထြန္းရင္ အခ်ိန္ဘယ္ေလာက္ၾကာမွ ကုန္မလဲလို႔ တြက္တဲ့နည္းေတြကို ပုစၧာ ၅ ပုဒ္နဲ႔ ေဖာ္ျပထားတယ္။

သစ္ပင္ဂဏန္းမွာေတာ့ သစ္ခြဲစိတ္ျဖတ္ေတာက္တာနဲ႔ ဆိုင္တဲ့ သစ္တြက္နည္းေတြ၊ သစ္လံုးကို ပါးပါးလႊာထုတ္တဲ့ တြက္နည္းေတြ အျပင္ သစ္ပင္ကုိ အေ၀းကၾကည့္ၿပီး အျမင့္ရွာနည္းေတြ အပါအ၀င္ ပုစၧာ ၇ ပုဒ္နဲ႔ ေဖာ္ျပထားတယ္။ သစ္ပင္အျမင့္ရွာပံုက ဂ်ီၾသေမႀတီဘာသာရပ္ (Geometry) ကို အေျခခံထားတယ္။

ေလွဂဏန္းကို ျပရာမွာ သေဘၤာနဲ႔ ခရီးထြက္ရင္ ၾကာျမင့္ခ်ိန္၊ ဆိုက္ေရာက္ခ်ိန္ ေန႔ရက္ကို တြက္တဲ့ ပုစၧာေတြနဲ႔ အကၡရာသခၤ်ာ (Algebra) သေဘာပါတဲ့ ဆင္၊ ျမင္း၊ ကၽြဲ၊ ႏြား၊ ေလွနဲ႔ တစ္ဖက္ကမ္းကုိ ကူးတဲ့ ပုစၧာမ်ိဳးေတြကို နမူနာပုစၧာ ၅ ပုဒ္နဲ႔ တြက္ျပထားတယ္။

သားေရဂဏန္းမွာေတာ့ သားေရခ်ပ္ကို လွီးျဖတ္ရာမွာ ေလးေထာင့္ပံု၊ စက္၀ိုင္းပံု စတဲ့ ပံုစံ အမ်ိဳးမ်ိဳးရဲ႕ ဧရိယာနဲ႔ အ၀န္းတြက္နည္းေတြကုိ ပုစၧာ ၅ ပုဒ္နဲ႔ တြက္ခ်က္ျပထားတယ္။

ေျမဂဏန္းမွာ ေျမႀကီးကေန အုတ္ထုတ္ရာမွာ ထြက္ရွိမယ့္ အုတ္ခ်ပ္ေရ ခန္႔မွန္းပံု၊ ၿမိဳ႕႐ိုး တုိက္တာ အိုးအိမ္ တည္ေဆာက္ရာမွာ အုတ္လိုအပ္မႈ လယ္ယာေျမကြက္ ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳး ပယ္ဖြဲ႕နည္းေတြကို ဥပမာ ပုစၧာေပါင္း ၃၀ နဲ႔ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေဖာ္ျပထားတယ္။

တတိယပိုင္းမွာ နည္းတဆယ့္ေျခာက္ပါး ဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္နဲ႔ သခၤ်ာနည္းေပါင္း ၁၆ နည္းကို ပုစၧာေပါင္း ၇၆ ပုဒ္နဲ႔ ေဖာ္ျပထားတယ္။ အဲဒီနည္းေတြကုိ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ အေနနဲ႔ ေဖာ္ျပရရင္ ႏွစ္ထပ္တုိးတြက္နည္း၊ အခ်ိဳးတြက္နည္း၊ မေရမရာညီမွ်ျခင္း (Indeterminate equation) တြက္နည္း၊ သခၤ်ာေပါင္းပြားကိန္း (Arithmetic progression) တြက္နည္း၊ သခၤ်ာဆပြားကိန္း (Geometric progression) တြက္နည္း၊ အကၡရာသခၤ်ာ ညီမွ်ျခင္း (Algebra equation) တြက္နည္း၊ ဆခြဲကိန္း တြက္နည္း၊ ဘံုသုဥ္းကိန္း တြက္နည္း တို႔ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီက်မ္းရဲ႕ ေနာက္ဆံုးအပုိင္း စတုတၳပိုင္းမွာေတာ့ ေရွ႕ပိုင္းက နည္းေတြကို အေျခခံၿပီး ပုစၧာေပါင္း ၃၀ ကို ထပ္ၿပီး တြက္ျပထားပါတယ္။

ဂဏန္းသခၤ်ာ ပညာ၀ၯနက်မ္းကို ျခံဳငံုၾကည့္ရင္ ေရွးျမန္မာေတြရဲ႕ လယ္ယာအိုးအိမ္ စတဲ့ စား၀တ္ေနေရး လူေနမႈစနစ္ကုိ လက္ေတြ႕ အေထာက္အကူျပဳတဲ့ သခ်ၤာတြက္နည္းေတြကုိ ေဖာ္ျပထားေၾကာင္း ေတြ႕ရတယ္။ ဒါ႔အျပင္ စက္၀ုိင္းေတြရဲ႕ ဧရိယာ၊ စက္လံုး၊ ထုလံုး၊ ထုခၽြန္ေတြရဲ႕ ထုထည္ရွာပံု၊ ဂဲၾသေမႀတီရဲ႕ အေျခခံေတြ၊ သခၤ်ာေပါင္းပြားကိန္း၊ ဆပြားကိန္း၊ အခ်ိဳးဆက္ေတြ၊ အကၡရာသခၤ်ာတြက္နည္းေတြကိုပါ ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပထားတာကို ေထာက္႐ႈမယ္ဆိုရင္ အဲဒီအခ်ိန္က ျမန္မာေတြရဲ႕ သခၤ်ာအဆင့္ ျမင္းမားေၾကာင္း ေတြ႕ရတယ္။ ဗဒံုမင္း လက္ထက္ မတုိင္မီကတည္းက ျမန္မာ့ သခၤ်ာပညာဟာ ပီပီျပင္ျပင္ အဆင့္ျမင့္ျမင့္ ရွိေနၿပီ ဆုိတာကို ဒီ ၁၇၇၄ ခုနစ္က သခၤ်ာက်မ္းနဲ႔ လက္ဆုတ္လက္ကုိင္ ျပၿပီး သက္ေသထူလိုက္ပါေတာ့တယ္။

ေရွးေခတ္ ျမန္မာသိပၸံက်မ္းမ်ား – ေဒါက္တာ မ်ိဳးသန္႔တင္ စာအုပ္မွ ထုတ္ႏႈတ္ တင္ျပပါသည္။

ေဘာဂေဗဒ၏ ဥပေဒသ (၁၀)ခု – အပုိင္း (၁)

Economy ဆိုတာ ဂရိဘာသာရဲ႕ စကားလံုး တစ္လံုးပါ။ အိမ္ေထာင္စု တစ္ခုကို စီမံခန္႔ခြဲသူလို႔ အဓိပၸါယ္ရတယ္။ ျမင္ျမင္ခ်င္း က်ေနာ္တို႔ ဒီမူရင္း အဓိပၸါယ္ကို နားလည္ရ အေတာ္ခက္ပါလိမ့္မယ္။ ဒါေပမယ့္ တကယ္တမ္းေတာ့ အီကုိေနာ္မီ (Economy) နဲ႔ အိမ္ေထာင္စုေတြနဲ႔ တူညီတဲ့ အခ်က္ေတြ အမ်ားႀကီးပါ။

အိမ္ေထာင္စု တစ္ခုမွာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြ အမ်ားႀကီး ခ်ရတယ္။ အိမ္ေထာင္စုထဲမွာ ပါတဲ့ ဘယ္သူေတြကေတာ့ျဖင့္ ဘာေတြ လုပ္ၾကမလဲ။ အဲဒီအလုပ္အတြက္ ဘာေတြေတာ့ ျပန္ေပးမယ္ ဆုိတာေတြကုိ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်ရတယ္။ ဥပမာ အေနနဲ႔ ညစာကုိ ဘယ္သူ ခ်က္မလဲ။ အ၀တ္ ဘယ္သူ ေလွ်ာ္မလဲ။ ဒီည ဘယ္လုိင္းက ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားကုိ ၾကည့္မလဲ။ ဒါကို ဘယ္သူ ေရြးပိုင္ခြင့္ ရွိမလဲ။ အဲဒီ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြကို အျမဲ ခ်မွတ္ေနရတယ္။ အတိုခ်ဳပ္ ေျပာရရင္ အိမ္ေထာင္စုတုိင္းမွာ ရွားပါးတဲ့ အရင္းအျမစ္ေတြ ရွိမယ္။ အဲဒီ အရင္းအျမစ္ေတြကို အဖြဲ႕၀င္ေတြ အၾကား ဘယ္လို ခြဲေ၀ၾကမလဲ။ ဘယ္လို အစြမ္းအစ ရွိတဲ့ လူက ဘာေတြ လုပ္ၾကမလဲ။ ဘယ္လို ဆႏၵေတြနဲ႔ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ၾကမလဲ။ အဲဒါေတြ အတြက္ ဆံုးျဖတ္ရေတာ့မယ္။

အိမ္ေထာင္စု တစ္ခုမွာ အေမလုပ္သူက ထမင္းဟင္း ခ်က္မယ္။ သမီးလုပ္သူက အ၀တ္ေလွ်ာ္၊ မီးပူတုိက္မယ္။ အေဖလုပ္သူက စီးပြားရွာ အလုပ္လုပ္တယ္။ သားလုပ္သူက ငယ္ေသးေတာ့ ပညာရွာ ေက်ာင္းတက္ရမယ္။ ဒါတစ္ေယာက္ခ်င္းစီရဲ႕ စြမ္းေဆာင္ရည္နဲ႔ ေနရာ ခ်ထားတယ္။ ညေရာက္ေတာ့ ႐ုပ္ျမင္သံၾကား အစီအစဥ္ၾကည့္မယ္။ တီဗြီ တစ္လံုးတည္းရွိတယ္။ ဒါကို ငါဘာၾကည့္မယ္။ သူဘာၾကည့္ခ်င္တယ္နဲ႔ လုရေတာ့မယ္။ တီဗြီတစ္လံုးတည္း ရွိတဲ့ အတြက္ ဒါ ဒီအိမ္အတြက္ ရွားပါးအရင္းအျမစ္ပဲ။ ဒီေတာ့ အေဖလုပ္သူက မွ်တေအာင္ ဒီေန႔ သားႀကိဳက္တာၾကည့္။ မနက္ျဖန္ သမီး ႀကိဳက္တာၾကည့္ ဆိုတာမ်ိဳး စီမံေပးရတယ္။ ေက်နပ္မႈရေအာင္ ညႇိႏႈိင္းေပးရတယ္။ အိမ္မွာ ေရခ်ိဳးခန္း တစ္ခုတည္း ရွိတယ္။ ဘယ္အခ်ိန္မွာ ဘယ္သူ ေရခ်ိဳးမလဲ။ ဒီကိစၥက က်ေနာ္တုိ႔ ေနတုိင္း ႀကံဳေနရလို႔ ခပ္ေပါ႔ေပါ႔ပဲ ေတြးမိတယ္။ ဒါလည္း ရွားပါး အရင္းအျမစ္ကို စီမံတာပဲ။ ငါပဲ ဒါကုိ သံုးမယ္။ မင္းတို႔ တစ္ေယာက္မွ မထိနဲ႔လို႔ လုပ္လို႔ မရဘူး။ ေနာက္တစ္ခု ရွိေသးတယ္။ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ညံ့တဲ့ ကိစၥ။ အေမက ထမင္းမခ်က္ခ်င္ေတာ့ ဘာမွ မတက္တဲ့ သမီးကို ခ်က္ခုိင္းမယ္။ အဲဒီေတာ့ ဘာေတြ ျဖစ္လာမလဲ။ ဒါလူတိုင္း စဥ္းစားလို႔ ရမယ္။ စြမ္းေဆာင္ရည္ ရွိတဲ့လူကို သူကၽြမ္းက်င္တဲ့ ေနရာမွာ အသံုးခ်တတ္ဖုိ႔ သိပ္အေရးႀကီးတယ္။ ဒါ အိမ္ေထာင္စု တစ္ခုအေနနဲ႔ပါ။

ဒီလုိပါပဲ။ လူေတြ စုစည္းထားတဲ့ လူ႔ အဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုအေနနဲ႔လည္း ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြ အမ်ားႀကီးကို ရင္ဆိုင္ ေျဖရွင္းရတယ္။ အဖဲြ႕အစည္း အေနနဲ႔ ဘာအလုပ္ေတြ လုပ္ၾကမလဲ။ ဘယ္သူေတြ လုပ္ၾကမလဲ ဆိုတာ ဆံုးျဖတ္ရမယ္။ အသီးအႏွံေတြ စိုက္ပ်ိဳးဖို႔ လူေတြ လိုမယ္။ အ၀တ္အစားေတြ လုပ္ဖို႔ လူေတြ လုိမယ္။ ေနာက္ တခ်ိဳ႕ကေတာ့ စက္ယႏၱရားေတြ လုပ္ၾကရမယ္။ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းက လုိအပ္တဲ့ေနရာမွာ လူေတြ (ေျမေတြ၊ အေဆာက္အဦေတြ၊ စက္ေတြ) ေနရာက်သြားရင္ ရလာတဲ့ ထြက္ကုန္ေတြနဲ႔ လုိအပ္တဲ့ ၀န္ေဆာင္မႈေတြ အတြက္ပါ ေနရာခ်ရေတာ့မယ္။ ဘယ္သူေတြ ထမင္းစားမလဲ။ ဘယ္သူေတြ ဂ်ံဳစားၾကမလဲ။ ဘယ္သူေတြ ကုန္တင္ကား ေမာင္းမလဲ။ ဘယ္သူေတြ ရထားေမာင္းမလဲ။ ဒါေတြကို ေနရာခ်ဖို႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြ ခ်ရမယ္။

လူ႕အဖြဲ႕အစည္းရဲ႕ အရင္းအျမစ္ေတြကို စီမံမႈဟာ သိပ္ကုိ အေရးႀကီးတယ္။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ အရင္းအျမစ္ေတြဟာ ရွားပါးလုိ႔ပါ။ ရွားပါးမႈဆိုတာ အရင္းအျမစ္ေတြ အကန္႔အသတ္နဲ႔ ရေနျခင္းကုိ ဆိုလိုတာပါ။ ဒါေၾကာင့္ လူထုက လိုခ်င္သေလာက္ ကုန္စည္နဲ႔ ၀န္ေဆာင္မႈကို မထုတ္လုပ္ႏုိင္ဘူး။ အိမ္ေထာင္စု တစ္ခုလိုပဲေပါ႔။ အိမ္ေထာင္စု၀င္ အားလံုး လိုခ်င္တာေတြ အကုန္ ျဖည့္ဆီးဖို႔ ဘယ္လိုမွ မျဖစ္ႏုိင္ဘူးေလ။ လူအဖြဲ႕အစည္း တစ္ရပ္အေနနဲ႔လည္း ေတာင့္တတဲ့ အျမင့္ဆံုး လူေနမႈ အဆင့္အတန္းကို လူတုိင္း ေပးဖုိ႔ ဘယ္လိုလို႔ ျဖစ္ႏုိင္မလဲ။

ေဘာဂေဗဒဆိုတာ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းရဲ႕ ရွားပါးတဲ့ အရင္းအျမစ္ကုိ ဘယ္လို စီမံခန္႔ခြဲမလဲ ဆိုတာ ေလ့လာတဲ့ ပညာရပ္ပါ။ ဒါေၾကာင့္ ေဘာဂေဗဒ ပညာရွင္ေတြဟာ လူေတြ ဘယ္လို ဆံုးျဖတ္ၾကသလဲ ဆုိတာကုိ ေလ့လာတယ္။ လူေတြ ဘယ္ေလာက္ အလုပ္လုပ္ၾကသလဲ။ သူတို႔ ဘာ၀ယ္ၾကသလဲ။ သူတို႔ ဘယ္ေလာက္ စုၾကသလဲ။ သူတို႔ရဲ႕ စုေဆာင္းေငြကေန ဘယ္ေလာက္ ျပန္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ ၾကသလဲ။ ေနာက္ ေဘာဂေဗဒ ပညာရွင္ေတြက လူေတြဘယ္လို အျပန္အလွန္ သက္ေရာက္မႈ ရွိသလဲ ဆိုတာကိုလည္း ေလ့လာတယ္။ ဥပမာ ေရာင္းသူနဲ႔ ၀ယ္သူဟာ ႏွစ္ဦးပူးေပါင္းၿပီး ကုန္စည္တစ္ခုရဲ႕ ေစ်းႏႈန္းကုိ ဘယ္လို သက္မွတ္သလဲ။ ကုန္အေရအတြက္ ဘယ္ေလာက္ဆိုရင္ ေစ်းႏႈန္း ဘယ္လို သက္မွတ္သလဲ။ ေနာက္ဆံုး ႏုိင္ငံတစ္ခုရဲ႕ ေဘာဂစနစ္ကို ဒါေတြက ဘယ္လုိ လာၿပီး သက္ေရာက္သလဲ ဆိုတာ ေဘာဂေဗဒ ပညာရွင္ေတြ ေလ့လာၾကတယ္။ ဥပမာ – ပ်မ္းမွ်၀င္ေငြရဲ႕ တိုးတက္မႈႏႈန္း၊ အလုပ္ရွာမရတဲ့ လူဦးေရရဲ႕ အခ်ိဳး၊ ကုန္ေစ်းႏႈန္းေတြ တက္ေနတဲ့ႏႈန္း၊ … ။

ေဘာဂေဗဒကို ေလ့လာရာမွာ မ်က္ႏွာစာေတြ အမ်ားႀကီး ရွိေပမယ့္ အဓိက အေရးပါတဲ့ ေတြးေခၚပံုနဲ႔ အယူအဆေတြကေတာ့ ထပ္တူညီတာ အမ်ားႀကီးပါ။ ဒါေတြ အားလံုးကို နားမလည္လို႔လည္း ဘာမွ စိတ္မပူပါနဲ႔။ အခု ဆက္ၿပီးေတာ့ အင္မတန္ ေယဘုယ် က်တဲ့ ဥပေဒသ (၁၀)ခုကုိ တင္ျပေပးခ်င္ပါတယ္။ ဒါေလးေတြက လူတုိင္း နားလည္လြယ္တဲ့ သေဘာတရားကို အေျခခံလုိ႔ အလြယ္တကူနဲ႔ သေဘာေပါက္ႏုိင္ပါတယ္။

ဥပေဒသ (၁) ။ အလဲအထပ္ကို ရင္ဆိုင္ ေျဖရွင္းျခင္း
`ဘယ္အရာမွ အလကားမရ´ ဆိုတာကို အားလံုး ၾကားဖူးပါလိမ့္မယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ သေဘာက်တဲ့ အရာ တစ္ခုခုကို လိုခ်င္တယ္ဆိုရင္ က်ေနာ္တုိ႔ ႀကိဳက္တဲ့ တျခား အရာ တစ္ခုခုနဲ႔ လဲမွ ျဖစ္လိမ့္မယ္။ အဲဒီ ပစၥည္းႏွစ္ခုကို အလဲအထပ္ လုပ္ဖို႔ က်ေနာ္တို႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်ရေတာ့မယ္။

က်ေနာ္တုိ႔ ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္ အေနနဲ႔ စဥ္းစားၾကည့္ရေအာင္။ သူက သူ႔ရဲ႕ တန္ဖိုးရွိတဲ့ အရင္းအျမစ္ (အခ်ိန္) ကို ေနရာတက် စီမံ ခန္႔ခြဲရေတာ့မယ္။ သူဟာ ေဘာဂေဗဒကုိ ေလ့လာဖို႔ သူ႔ရဲ႕ အခ်ိန္အားလံုးကုိ အသံုးခ်ႏိုင္တယ္။ သူ႔ရဲ႕ အခ်ိန္အားလံုးကို စိတ္ပညာသင္ဖို႔ အသံုးခ်ႏုိင္တယ္။ ဒါမွမဟုတ္ ႏွစ္ခုစလံုးကို ေလ့လာဖို႔ အခ်ိန္ကို အညီအမွ်လည္း ခြဲႏုိင္တယ္။ ဘာသာရပ္တစ္ခုကို ေလ့လာသင္ယူေနတဲ့ နာရီတုိင္းမွာ တျခားဘာသာရပ္ေတြကုိ ေလ့လာဖုိ႔ စြန္႔လႊတ္ရမယ္။ ဆိုလုိတာက တစ္ဘာသာကုိ ေလ့လာေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ တၿပိဳင္နက္တည္း တျခား ဘာသာရပ္တစ္ခု ေလ့လာဖုိ႔ ဆိုတာ မျဖစ္ႏုိင္ဘူး။ အဲဒီလုိပဲ စာလုပ္ေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ တျခား တီဗြီၾကည့္တာ၊ ကစားတာ၊ အားကစားလုပ္တာ၊ အလုပ္လုပ္တာေတြကို လုပ္မရလို႔ အဲဒါေတြကို စြန္႔လႊတ္ရမယ္။

ဒါမွမဟုတ္ မိဘတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ သူ႔မိသားစု ၀င္ေငြကုိ ဘယ္လို သံုးမလဲ ဆိုတာ စဥ္းစားၾကည့္ရေအာင္။ သူတို႔ေတြ အ၀တ္အစား၀ယ္ႏိုင္တယ္။ တျခား အစားအစာေတြ၊ ပရိေဘာဂေတြ ၀ယ္ႏုိင္တယ္။ အေပ်ာ္ခရီးလည္း ထြက္လုိ႔ရတယ္။ ဒါမွမဟုတ္ က်န္းမာေရးစရိတ္ (သို႔) ေက်ာင္းစရိတ္ အေနနဲ႔ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းကို စုလို႔ ရတယ္။ သူတုိ႔ ကုန္ပစၥည္း တစ္ခုခုမွာ ေငြ တစ္ေဒၚလာ ပိုသံုးဖို႔ ဆံုးျဖတ္လိုက္တိုင္း ေနာက္ပစၥည္းေတြ အတြက္ တစ္ေဒၚလာ ေလွ်ာ့သံုးရသလို ျဖစ္သြားတယ္။

လူေတြဟာ အဖြဲ႕အစည္းအေနနဲ႔ စုစည္းမိတဲ့အခါ အလဲအထပ္ ပံုစံ မ်ိဳးစံုနဲ႔ ရင္ဆိုင္ရတယ္။ ႏုိင္ငံတစ္ခုရဲ႕ အေျခခံက်တဲ့ အလဲအထပ္က လက္နက္နဲ႔ ေထာပတ္ပဲ။ အခ်ဳပ္အျခာ အတြက္ ကာကြယ္ေရး (လက္နက္) မွာ အသံုးစရိတ္ေတြ မ်ားမ်ားသံုးေလ ျပည္သူေတြရဲ႕ လူေနမႈ အဆင့္အတန္း ျမႇင့္တင္ဖုိ႔ လိုအပ္တဲ့ ကုန္စည္ေတြ (ေထာပတ္) မွာ အသံုးျပဳဖို႔ စရိတ္ နည္းေလေလပါပဲ။ ေခတ္သစ္ လူေနမႈဘ၀မွာ အေရးအႀကီးဆံုး အလဲအထပ္ကေတာ့ သန္႔ရွင္းတဲ့ ပတ္၀န္းက်င္နဲ႔ ၀င္ေငြျမင့္မားဖုိ႔ပဲ။ ေလထု၊ ေရထုကို ညစ္ညမ္းမႈ ေလွ်ာ့ခ်ဖုိ႔ ဥပေဒေတြနဲ႔ ကုမၸဏီေတြကုိ ကန္႔သတ္ေတာ့ ကုန္ပစၥည္းနဲ႔ ၀န္ေဆာင္မႈေတြရဲ႕ စရိတ္ေတြ တက္လာတယ္။ ဒီစရိတ္ေတြ တက္တာေၾကာင့္ အျမတ္အစြန္း နည္းသြားမွာမို႔ လခေတြ ေလွ်ာ့ေပးေတာ့မယ္၊ ကုန္ပစၥည္း ေစ်းႏႈန္းေတြ တင္မယ္၊ ဒါမွ မဟုတ္ သံုးခုစလံုး ျဖစ္ႏုိင္တယ္။ ပတ္၀န္းက်င္ သန္႔ရွင္းဖုိ႔ ဥပေဒေတြ ျပဌာန္းလုိက္တဲ့အတြက္ လူေတြရဲ႕ က်န္းမာေရးနဲ႔ ေလထု၊ ေရထုေတြ သန္႔ရွင္းသြားေပမယ့္ ပိုင္ရွင္၊ အလုပ္သမားနဲ႔ စားသံုးသူေတြရဲ႕ ၀င္ေငြေတြ ေလွ်ာ့သြားတယ္။

ဥပမာ စီးပြားေရး အက်ိဳးအျမတ္ေတြကို ျပည္သူလုထု အားလံုးအၾကား ပိုမိုညီမွ်ေအာင္ ျဖန္႔ေ၀မယ္လို႔ ေပၚလစီတစ္ခု အေနနဲ႔ ခ်မွတ္မယ္ ဆိုၾကပါစို႔။ ဒါဆို လူမႈဖူလံုေရး စီမံခ်က္ေတြ ခ်မွတ္ရမယ္။ အလုပ္လက္မဲ့ နည္းပါးေရး စီမံခ်က္ေတြ ခ်မွတ္ရမယ္။ အလုပ္အာမခံခ်က္ေတြ စီစဥ္ရမယ္။ ဒီစီမံခ်က္ေတြနဲ႔ တကယ္လိုအပ္တဲ့ လူေတြဆီ ျဖည့္ေ၀ဖုိ႔ အစီအစဥ္ေတြ ခ်မွတ္ရမယ္။ ေနာက္ ဒီစီမံခ်က္ေတြ အျပည့္အ၀ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏုိင္ဖို႔ ဘ႑ာေရးလုိအပ္ခ်က္ အတြက္ တျခား လူေတြဆီကေန အခြန္ေငြ ေကာက္ခံရမယ္။ ဒီေပၚလစီအရ လူထုအေနနဲ႔ အက်ိဳးအျမတ္ အညီအမွ် ရရွိခံစားႏုိင္ေပမယ့္ အျပည့္အ၀ ရရွိေရးမွာ အားနည္းသြားမယ္။ အစုိးရအေနနဲ႔ လူထုအၾကား ၀င္ေငြ အညီအမွ် ျဖန္႔ေ၀ႏုိင္ဖုိ႔ ခ်မ္းသာတဲ့ သူေတြဆီကေန ဆင္းရဲတဲ့ သူေတြဆီကုိ ေငြေၾကးေတြ စီးဆင္းေအာင္ စီမံရတယ္။ ဒီေတာ့ အလုပ္ႀကိဳးႀကိဳးစားစားနဲ႔ ပိုလုပ္လည္း ေနာက္ဆံုးေတာ့ အခြန္ေဆာင္တာနဲ႔ ကုန္မယ္။ ကိုယ္ပုိလုပ္လည္း ေနာက္ဆံုး ဆင္းရဲသား လက္ထဲပဲ ေရာက္မွေတာ့ ဘာလုပ္ဖို႔ ပိုလုပ္ၾကေတာ့မလဲ။ ဒီေတာ့ လူေတြရဲ႕ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈေတြ က်ဆင္းလာတယ္။ ထြက္ကုန္ေတြ ေလွ်ာ့နည္းလာတယ္။ တနည္းေျပာရရင္ အစိုးရ အေနနဲ႔ စီးပြားေရး အေဆာက္အဦ အႀကီးႀကီးကေန အစိတ္စိတ္ အပိုင္းပုိင္း ျဖတ္ၿပီး အညီအမွ် ျဖန္႔ေ၀ လုိက္မယ္ဆိုရင္ အဲဒီ အေဆာက္အဦဟာ ေသးေသးေလးေတြပဲ က်န္ေတာ့မယ္။

ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ေဘာဂေဗဒကို အခ်ိန္မ်ားမ်ား ေလ့လာႏုိင္ေအာင္ ဆိုၿပီး တျခား ဘာသာရပ္ တစ္ခုခုကို ေလ့လာဖုိ႔ မစြန္႔လႊတ္သင့္ဘူး။ ေနာက္ၿပီး ပတ္၀န္းက်င္ သန္႔ရွင္းဖို႔ ခ်မွတ္တဲ့ ဥပေဒေတြေၾကာင့္ ႐ုပ္၀တၳဳ သံုးစြဲႏုိင္တဲ့ အင္အား ေလွ်ာ့နည္းတယ္ဆိုၿပီး ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းဖို႔ မစြန္႔လႊတ္သင့္ဘူး။ လူတခ်ိဳ႕ရဲ႕ ၀င္ေငြကို ထိခိုက္ေစလုိ႔ ဆိုၿပီးလည္း ဆင္းရဲသား ပေပ်ာက္ဖုိ႔ စီမံခ်က္ကုိ မစြန္႔လႊတ္သင့္ဘူး။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ဘ၀မွာ အလဲအထပ္လုပ္ရတဲ့ ကိစၥဟာ သိပ္ကို အေရးႀကီးပါတယ္။ ဘာလို႔လည္း ဆုိေတာ့ လူေတြဟာ သူ႔တုိ႔အတြက္ အေကာင္းဆံုး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကိုပဲ ခ်ခ်င္ၾကတယ္ေလ။ ဒါေပမယ့္ ဘာေတြနဲ႔ အလဲအထပ္ လုပ္လို႔ရလဲ ဆိုတဲ့ ေရြးခ်ယ္စရာေတြကို အားလံုး သိထားဖို႔ေတာ့ လုိအပ္ပါလိမ့္မယ္။