လောကမှာ ကတ်သီးကတ်သပ် ဖြစ်နေတာတွေ အများကြီးပါ။ တကယ်တမ်း ကျွန်တော်က ကပ်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ စဉ်းစားကြည့်လေ၊ ပီကေက သူ့ဖာသာ မကပ်ပါဘူး။ သူ့ကို တစ်ခုခုက လာကပ်လို့ နေမှာပေါ့။

What makes our lives 100%

15 September 2007

A Small Truth To Make Life 100%

If
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
is equal to
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26Hard work
H+A+R+D+W+O+R+K
8+1+18+4+23+15+18+11 = 98%

Knowledge
K+N+O+W+L+E+D+G+E
11+14+15+23+12+5+4+7+5 = 96%

Love
L+O+V+E
12+15+22+5 = 54%

Luck
L+U+C+K
12+21+3+11 = 47%
(don't most of us think this is the most important ???)

Then what makes 100% ?

Is it Money ??? NO!!!
(M+O+N+E+Y = 13+15+14+5+25 = 72%)

Leadership ??? NO!!!
(L+E+A+D+E+R+S+H+I+P = 12+5+1+4+5+18+19+9+16 = 89%)

Every problem has a solution, only if we perhaps change our attitude.
To go to the top, to that 100%, what we really need to go further ... a bit more.


ATTITUDE
A+T+T+I+T+U+D+E
1+20+20+9+20+21+4+5 = 100 %


It is OUR ATTITUDE towards Life and Work that makes our lives 100%.
Change your attitude, and you change your life !
Know the truth and the truth shall set you free.

What will you do about it??
The least you can do is, share with others.
Let them know the truth.