လောကမှာ ကတ်သီးကတ်သပ် ဖြစ်နေတာတွေ အများကြီးပါ။ တကယ်တမ်း ကျွန်တော်က ကပ်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ စဉ်းစားကြည့်လေ၊ ပီကေက သူ့ဖာသာ မကပ်ပါဘူး။ သူ့ကို တစ်ခုခုက လာကပ်လို့ နေမှာပေါ့။

Money

15 September 2007

It is said that for money you can have everything, but you cannot.
You can buy food, but not appetite;
medicine, but not health;
knowledge, but not wisdom;
glitter, but not beauty;
fun, but not joy;
acquaintances, but not friends;
servants, but not faithfulness;
leisure, but not peace.
You can have the husk of everything for money, but not the kernel.

Written by "Arne Garbog"