လောကမှာ ကတ်သီးကတ်သပ် ဖြစ်နေတာတွေ အများကြီးပါ။ တကယ်တမ်း ကျွန်တော်က ကပ်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ စဉ်းစားကြည့်လေ၊ ပီကေက သူ့ဖာသာ မကပ်ပါဘူး။ သူ့ကို တစ်ခုခုက လာကပ်လို့ နေမှာပေါ့။

အနာမ်ိဳး (၉၆) ပါး

21 September 2007

 1. မ်က္စိအနာ
 2. ႏွာေခါင္း အတြင္းနာ
 3. ႏွာေခါင္းအနာ - ထိပ္ကပ္ႏွာရည္ယိုအနာ
 4. လွ်ာအနာ
 5. ကိုယ္အနာ - လက္ေသေသာ အနာ၊ ေျခေသေသာအနာ၊ ကိုယ္တျခမ္းေသေသာ အနာ၊ ထံုနာ၊ က်င္နာ၊ ဖက္သကပ္အနာ၊ တက္သခ်ာအနာ၊ ဘိန္းျပဲ ကိုယ္ေရာင္အနာ၊ ေသြးသာခ ေလသာခအနာ၊ အေရကြဲပတ္ေသာအနာ၊ ပါဒရက္ ေျခပူနာ၊ ေျခေအးနာ၊ ဤအနာကို ကာယေရာဂါပုဒ္၌ သြင္း၍ တပါးတည္းသာ ေရတြက္ရာ၏။
 6. ဦးေခါင္းအနာ
 7. နားရြက္အနာ
 8. ခံတြင္းအနာ
 9. သြားအနာ
 10. ေခ်ာင္းဆိုးအနာ
 11. ႐ွဴနာပန္းနာ
 12. ႏွာေခါင္း ဖြတ္သိုအနာ
 13. ဍာေဟာ ဟူေသာ ပုဒ္၏အရ၌ ကိုယ္လံုးပူေသာ အနာ၊ ရင္ပူရင္ၾကပ္ရင္ျပည့္ အနာ
 14. အပူ၀င္အနာ ဟူ၍ (၂) ပါး ယူအပ္၏
 15. ဇေရာ ဟူေသာ ပုဒ္၏အရ၌ ျပတက္ဖ်ားအနာ
 16. ေဒြး၀န္းဖ်ားအနာ
 17. အဘိညာဏ္ဖ်ားအနာ
 18. မန္းဖ်ားအနာ
 19. ငန္းဖ်ားအနာ
 20. သႏၷိပါတ္ဖ်ားအနာ ဟူ၍ (၆)ပါး ယူအပ္၏
 21. ၀မ္း၌ ေလထိုးက်င္ေသာအနာ (တနည္း) အသည္းႀကီး၊ အဆုတ္ႀကီး၊ သရက္ရြက္ႀကီး၊ အသည္းလန္၊ အဆုတ္လန္၊ သရက္ရြက္လန္ ကာလနာ
 22. တမႈိင္မိႈင္ တေ၀ေ၀ မိန္းေမာေသာ အနာ
 23. ပကၡႏၵိက ဟူေသာပုဒ္အရ ၀မ္းေသြးသြန္ေသာအနာ
 24. ၀မ္းေသြးစစ္ ပိတ္ကိုက္ေသာ အနာဟူ၍ (၂)ပါး ယူရ၏
 25. သူလာ ဟူေသာပုဒ္အရ မ်က္စိတံက်င္အနာ
 26. နားတံက်င္အနာ
 27. ႏွာေခါင္းတံက်င္အနာ
 28. သြားတံက်င္အနာ
 29. ဦးေခါင္းတံက်င္အနာ
 30. လည္ဂုတ္တံက်င္အနာ
 31. လက္ျဖန္႐ိုးတံက်င္အနာ
 32. ေက်ာဆစ္႐ိုးတံက်င္အနာ
 33. ခါးတံက်င္အနာ
 34. ရင္တံက်င္အနာ
 35. နံေဘးနံေဒါင္တံက်င္အနာ
 36. ဆီးစပ္ေပါင္ခ်န္တံက်င္အနာ
 37. ပုဆစ္တံက်င္အနာ
 38. ျမင္းေခါင္းတံက်င္အနာ
 39. လက္ေမာင္းတံက်င္အနာ
 40. ဖ၀ါးတံက်င္အနာ ဟူ၍ (၁၆)ပါး ယူအပ္၏
 41. အပ္ျဖင့္ ထိုးဆြသကဲ့သို႔ ကိုက္ခဲေသာအနာ
 42. ကု႒ံ ဟူေသာပုဒ္အရ ႏူနီအနာ
 43. ႏူနက္အနာ
 44. ႏူျဖဴအနာ
 45. သမင္ယက္အနာ ဟူ၍ (၄)ပါး ယူအပ္၏
 46. ႏြားႏို႔ကဲ့သို႔ အထြတ္အထြတ္ ေပါက္ေသာအနာ
 47. ကိေလသာ ဟူေသာပုဒ္အရ ပဒုမၼာၾကာရြက္ကဲ့သို႔ အကြက္နာ
 48. တင္းတိတ္အနာ
 49. ညႇင္းအနာ ဟူ၍ (၃)ပါး ယူအပ္၏
 50. ေသာေသာ ဟူေသာပုဒ္အရ ေဆးကု၍ မလြတ္ႏိုင္ေသာ ဇာတိျဖစ္ေသာ ကုတ္တီးအနာ
 51. သာနာယုတ္အနာ ဟူ၍ (၂)ပါး ယူအပ္၏
 52. အပမာေရာ ဟူေသာပုဒ္အရ သည္းေျခပ်က္၍ ႐ူးေသာအနာ
 53. ဘီလူးဖမ္း၍ ႐ူးေသာအနာ
 54. နတ္ဖမ္း၍ ႐ူးေသာအနာ
 55. ၀က္႐ူးအနာ
 56. ၾကက္႐ူးအနာ
 57. မိဘ၊ ေဆြမိ်ဳး၊ သားသမီး၊ လင္မယား ဥစၥာပ်က္ ေသာကအားႀကီး၍ ႐ူးေသာအနာ
 58. ေပြးအနာ
 59. ယားနာႀကီးအနာ
 60. ၀ဲႀကီးအနာ
 61. နခသာ ဟူေသာပုဒ္အရ လက္သည္းေျခသည္းျခစ္မိ၍ ျဖစ္ေသာအနာ
 62. ေျခသည္းလက္သည္း ပုပ္ေသာအနာ ဟူ၍ (၂)ပါး ယူအပ္၏
 63. ၀ိတစၧိကာ ဟူေသာပုဒ္အရ မီးေလာင္မာကဲ့သို႔ အဖူးအဖူး ေပါက္ေသာအနာ
 64. အနာမီး အနာလွ်ံ
 65. တိမ္တက္အနာ ဟူ၍ (၃)ပါးယူအပ္၏
 66. ေလာဟိတံ ဟူေသာပုဒ္အရ ခံတြင္းမွ ေသြးအန္ေသာအနာ
 67. ႏွာေခါင္းမွ ေသြးယိုေသာအနာ ဟူ၍ (၂)ပါး ယူအပ္၏
 68. သည္းေျခဖ်ားအနာ
 69. မဓုေမေဟာ ဟူေသာပုဒ္အရ ေသြးဒူလာသေရာအနာ
 70. ေလဒူလာသေရာအနာ
 71. ေယာက်္ားကိုယ္ အခါခပ္သိမ္း ခိုင္မာ၍ေနေသာ ပတၱဒူလာသေရာအနာ
 72. သုက္ေျပးဒူလာသေရာအနာ
 73. မုတ္သဒူလာသေရာအနာ
 74. ပိတၱဒူလာသေရာအနာ
 75. ဗရင္ဂ်ီဒူလာသေရာအနာ
 76. ဘင္ထြက္ဒူလာသေရာအနာ ဟူ၍ (၈)ပါး ယူအပ္၏
 77. အံသာ ဟူေသာပုဒ္အရ အဖူးအဖူးေပါက္ေသာ ေက်ာက္အနာ
 78. ၀က္သက္အနာ
 79. ပဲသီတာအနာ ဟူ၍ (၃)ပါး ယူအပ္၏
 80. ပီဠကာ ဟူေသာပုဒ္အရ ဆတ္ဆံရွိေသာ ထြတ္ျမင္းအနာ
 81. ၀က္ျခံအနာ ဟူ၍ (၂)ပါး ယူအပ္၏
 82. ဘဂ႑လာ ဟူေသာပုဒ္အရ ေသြးျမင္းသ႐ိုက္အနာ
 83. ေလျမင္းသ႐ိုက္အနာ
 84. သည္းေျချမင္းသ႐ိုက္အနာ
 85. သလိပ္ျမင္းသ႐ိုက္အနာ
 86. မ်က္စိျမင္းသ႐ိုက္အနာ
 87. နားျမင္းသ႐ိုက္အနာ
 88. ႏွာေခါင္းျမင္းသ႐ိုက္အနာ
 89. ေရစည္းကမ္းၿပိဳဟု ဆိုအပ္ေသာ သြားျမင္းသ႐ိုက္အနာ
 90. က်င္ငယ္ေခ်ာင္းျမင္းသ႐ိုက္နာ ဟူ၍ (၉)ပါး ယူအပ္၏။ (သည္းေျခေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ အနာ၊ သလိပ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာအနာ၊ ေလေၾကာင့္ျဖစ္ေသာအနာ၊ သႏၷိပါတ္ျဖစ္ေသာ အနာ၊ သီတ ဥဏွ ဥတုေၾကာင့္ ေဖာက္ျပန္၍ျဖစ္ေသာအနာ၊ မေလ်ာက္ပတ္ေသာ ေဘာဇဥ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာအနာ၊ ဤ (၆)ပါးေသာအနာတို႔က အသီးအျခား မေရတြက္ရၿပီ၊ ဆိုအပ္ခဲ့ၿပီးေသာအနာ၊ ဆိုလတၱံ႕အနာတုိ႔၌ ေလ်ာ္စြာသြင္း၍ ေရတြက္အပ္ကုန္၏)
 91. ၾသပကၠမိကာ အာဗာဓာ ဟူေသာပုဒ္အရ စုန္းဖမ္း၊ နတ္ဖမ္း၊ ဘီလူးဖမ္း၊ ဖုတ္ဖမ္း၊ ေျမဖမ္း၊ ေျမဘီလူးဖမ္း၊ အင္းထား၊ အိုင္ထား၊ ေဆး၀ါးမႏၱရား၊ ယၾတာယာယီ၊ က်ား၊ သစ္၊ ဆင္၊ ျမင္း၊ ေႁမြ၊ ကင္း၊ သန္း၊ ရန္သူ အစရွိေသာ ဤအလံုးစံုေသာ သတၱ၀ါတုိ႔၏ လံု႔လပေယာဂျဖစ္ေသာ အနာတုိ႔ကို ယူအပ္ကုန္၏။ (ကံေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ အနာတို႔ကိုလည္း အသီးအျခား မေရတြက္ရၿပီ၊ ဆိုအပ္ခဲ့ၿပီးေသာ အနာတုိ႔၌ ေလ်ာ္စြာသြင္း၍ ေရတြက္အပ္ကုန္၏၊ ကံေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ အနာမွာ ေဆးမရွိ ေဆးကု၍မေပ်ာက္။)
 92. အခ်မ္းႏွိပ္စက္ေသာ အနာ၊ အပူႏွိပ္စက္ေသာအနာ
 93. ထမင္းငတ္ေသာအနာ၊ ေရငတ္ေသာအနာ
 94. က်င္ႀကီးႏွိပ္စက္ေသာအနာ
 95. စျမင္းခံ၍ က်င္ႀကီးမသြားေသာအနာ
 96. က်င္ငယ္ႏွိပ္စက္ေသာအနာ၊ က်င္ငယ္ေအာင့္၍ မသြားေသာအနာ

သြင္းယူပံု။ ။ ေအာ့နာ၀မ္းက်နာ။ ႀကိဳ႕ႀကီးထိုးနာ တို႔သည္ ေလငန္းအနာပင္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ငန္းအနာမ်ိဳးတို႔၌ သြင္း၍ေရတြက္အပ္ကုန္၏။ ေတာင္အူနာဟုေခၚေသာ အနာကိုလည္း ေခြးဗရင္ဂ်ီအနာဟူ၍ ေဆးဆရာႀကီးတုိ႔ ဆိုကုန္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ဒူလာသေရာအနာမ်ိဳး၌ သြင္း၍ေရတြက္အပ္ကုန္၏။ ပဋိသေႏၶဆံေသာအနာကို ေလနာမ်ိဳး၌သြင္း၍ ေရတြက္အပ္၏။ မီးယပ္အနာကို ေသြးနာ၊ ေလနာ၌ သြင္း၍ေရတြက္အပ္၏။ သက္တန္႔အနာကို တံက်င္အနာမ်ိဳး၌ သြင္း၍ေရတြက္အပ္၏။ အသမာအနာ၊ ဆင္ခူလယ္ျဖတ္အနာ၊ ဆံုဆို႔အနာ၊ ၀က္ျခံစြယ္ျဖဴအနာ၊ ယုန္အမာအနာ၊ ဦးေခါင္း၌ခူအနာ၊ ႏွင္းခူႀကီးအနာ၊ အနာ့ပဆုပ္၊ ေသြးစုအနာ၊ အသားပြတ္အနာ၊ အေရကြဲပက္ေသာအနာ ဤသို႔အစရွိေသာ အနာတို႔ကို ေသြး၊ ေလ၊ သည္းေျခ၊ သလိပ္တို႔ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ အနာမ်ိဳး၌ သြင္း၍ေရတြက္အပ္ကုန္၏။ ပါးရြဲ႕ေသာအနာ၊ ႏႈတ္ခမ္းရြဲ႕ေသာအနာ၊ မ်က္စိျပဲေသာအနာ၊ ဆြံ႕ေသာအနာ ဤအနာတို႔ကို ေလသာခအနာ၌ သြင္း၍ေရတြက္ကုန္၏။

စလင္းႀကီးဆရာေတာ္ ပရိတ္ႀကီးနိႆယ မွေကာက္ႏႈတ္တင္ျပသည္။