လောကမှာ ကတ်သီးကတ်သပ် ဖြစ်နေတာတွေ အများကြီးပါ။ တကယ်တမ်း ကျွန်တော်က ကပ်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ စဉ်းစားကြည့်လေ၊ ပီကေက သူ့ဖာသာ မကပ်ပါဘူး။ သူ့ကို တစ်ခုခုက လာကပ်လို့ နေမှာပေါ့။

Anyway

15 September 2007

People are unreasonable, illogical and self-centered.
Love them anyway.
If you do good, people will accuse you of selfish ulterior motives.
Do good anyway.
If you are successful, you will win false friends and true enemies.
Succeed anyway.
Honesty and frankness make you vulnerable.
Be honest and frank anyway.
The good you do today will be forgot tomorrow.
Do good anyway.
The biggest people with the biggest ideas can be shot down by the smallest people with the smallest minds.
Think big anyway.
People favor underdogs but follow only top dogs.
Fight for some underdogs anyway.
What you spent years building may be destoryed overnight.
Build anyway.
Give the world the best you have and you'll get kicked in the teeth.
Give the world the best you've got anyway.