လောကမှာ ကတ်သီးကတ်သပ် ဖြစ်နေတာတွေ အများကြီးပါ။ တကယ်တမ်း ကျွန်တော်က ကပ်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ စဉ်းစားကြည့်လေ၊ ပီကေက သူ့ဖာသာ မကပ်ပါဘူး။ သူ့ကို တစ်ခုခုက လာကပ်လို့ နေမှာပေါ့။

Tree View Widget ထည့္ျခင္း

05 July 2007


အကယ္၍ အထက္ပါ ပံုအတုိင္း Tree View လုပ္ခ်င္တယ္ ဆိုရင္ျဖင့္

အဆင့္(၁)
Layout မွ Edit Html ကိုေရြး၍ ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ကုဒ္ကို <Head> .... </Head> ၾကားတြင္ အရင္ ထည့္ေပးပါ။

<link href='http://thebloggerguide.googlepages.com/dtree.css' rel='StyleSheet' type='text/css'/>
<script src='http://thebloggerguide.googlepages.com/dtree.js' type='text/javascript'/>


အဆင့္ (၂)
Layout ၏ Page Elements မွ Add a Page Element ကိုႏွိပ္၍ Html/Javascript ကို ေရြးပါ။
ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ကုဒ္ကုိ ကူးထည့္ပါ။
ေပၚလိုေသာ စာမ်ားကို ကုဒ္တြင္ မိမိအလုိက် ျပင္ဆင္ႏိုင္ပါသည္။

<div class="dtree">

<p><a href="javascript: d.openAll();">open all</a> | <a href="javascript: d.closeAll();">close all</a></p>
<script type="text/javascript">

<!--

d = new dTree('d');

d.add(0,-1,'Favorite Articles');

d.add(1,0,'3 Columns');
d.add(2,1,'3 Columns Explained','http://bguide.blogspot.com/2008/02/three-column-templates-explained.html');
d.add(3,1,'Skeleton of a Template','http://...');
d.add(4,1,'Adding a Third Column','http://...');
d.add(5,1,'Layout Wire Frame Editor','http://...');
d.add(6,1,'3 Columns with LR Sidebars','http://...');

d.add(7,0,'Blog Traffic');
d.add(8,7,'How to Monitor Visitors','http://...');
d.add(9,7,'Feedjit','http://...');
d.add(10,7,'Exclude Your Traffic from GA','http://...');

d.add(11,0,'Customizations');
d.add(12,11,'Add a Custom CSS class','http://...');
d.add(13,11,'Related Posts Table','http://...');
d.add(14,11,'Limit Widgets to Specific Pages','http://...');

d.add(15,1,'3 Column Step by Step Guides','http://...');

document.write(d);

//-->
</script>
</div>


အနည္းငယ္ရွင္းျပလိုပါသည္။

Favorite Articles ၏ ေအာက္တြင္
  • 3 Columns
  • Blog Traffic
  • Customizations ဟူ၍ ရွိပါသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ကုဒ္တြင္
d.add(0,-1,'Favorite Articles');
d.add(1,0,'3 Columns');
d.add(7,0,'Blog Traffic');
d.add(11,0,'Customizations'); ဟူ၍ ျဖစ္သည္။
လိုင္း '0' ၏ ေအာက္တြင္ ရွိေသာေၾကာင့္ က်န္သံုးခုစလံုးတြင္ ဒုတိယဂဏန္းမွာ '0' ျဖစ္ရသည္။

Customizations ၏ ေအာက္တြင္
  • Add a Customer CSS class
  • Related Posts Table
  • Limit Widgets to Specific Pages ဟူ၍ ရွိျပန္ေသာေၾကာင့္ ကုဒ္မွာ ဤသို႔ ျဖစ္ရသည္။
d.add(11,0,'Customizations');
d.add(12,11,'Add a Custom CSS class','http://...');
d.add(13,11,'Related Posts Table','http://...');
d.add(14,11,'Limit Widgets to Specific Pages','http://...');

လိုင္း '11' ၏ အစြယ္အပြား ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဒုတိယဂဏန္းမွာ '11' သာ ျဖစ္ရမည္။

'http://...' မွာ မိမိသြားလိုေသာ Web URL ကို ေရးထည့္ေပးရမည္ ျဖစ္သည္။

d.add(15,1,'3 Column Step by Step Guides','http://...'); မွာ
လိုင္း '15' ေရာက္မွ လိုင္း '1' ရွိ '3 Columns' ေအာက္သုိ႔ လွမ္းထည့္ျခင္းျဖစ္သည္။