လောကမှာ ကတ်သီးကတ်သပ် ဖြစ်နေတာတွေ အများကြီးပါ။ တကယ်တမ်း ကျွန်တော်က ကပ်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ စဉ်းစားကြည့်လေ၊ ပီကေက သူ့ဖာသာ မကပ်ပါဘူး။ သူ့ကို တစ်ခုခုက လာကပ်လို့ နေမှာပေါ့။

ကလစ္ႏွိပ္ႏိုင္ေသာ ပံုတစ္ပံု ထည့္သြင္းျခင္း

14 July 2007

မိမိေပၚလိုေသာ ပံုကို အရင္ Upload လုပ္ပါ။ ထုိေနာက္ မိမိ ပံုေပၚလိုေသာ ေနရာတြင္

<a href="ေပၚလိုေသာ လိပ္စာ">
<img src="ေပၚလိုေသာပံု ရွိရာလိပ္စာ"></a>

ဥပမာအားျဖင့္

<a href="http://pikay.myanmarbloggers.org" target="_blank">
<img src="http://img294.imageshack.us/img294/8762/stickypkpy1.jpg" height="40" width="80">
</a>

target="_blank" မွာ ကလစ္ႏွိပ္လွ်င္ စာမ်က္ႏွာ အသစ္ျဖင့္ ေပၚရန္ ျဖစ္သည္။
height="80" ႏွင့္ width="40" မွာ ပံု၏ အရြယ္အစားကုိ သက္မွတ္ျခင္းျဖစ္သည္။ အရြယ္အစားသက္မွတ္ေပးျခင္းျဖင့္ တင္ရမည့္ ပံုကို ကန္႔သတ္လိုက္ေသာေၾကာင့္ တင္ရေသာ ၾကာခ်ိန္ ပိုတုိေတာင္းသြားႏိုင္ပါသည္။